Vermogensopbouw Rekening
Neutraal

Vermogensopbouw Rekening Neutraal

Het beste van twee werelden. De beleggingsportefeuille wordt gemiddeld voor 50% belegd in defensieve financiële instrumenten en 50% in offensievere financiële instrumenten. Bovendien zullen onze beleggingsspecialisten de wegingen in uw portefeuille aanpassen als de marktomstandigheden daar om vragen en tevens als zij ergens anders mooie kansen zien. Door te beleggen in acht verschillende fondsen is uw portefeuille goed gespreid en biedt deze tevens een aantrekkelijke risico/rendementsverhouding.

Waarom de Vermogensopbouwrekening?

  • wij beleggen voor u
  • vanaf € 5.000 mogelijk
  • géén transactiekosten
  • 24/7 inzicht met de app

OPEN EEN VERMOGENSOPBOUW REKENING 

Mogelijk rendement

Totale inleg

Verwachting als je belegt

Verwachting als je spaart

Disclaimer
Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt uw inleg verliezen. Voor de genoemde Hof Hoorneman Beleggingsfondsen is Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar. Tevens hebben wij per mandaat Beleggersinformatie beschikbaar gesteld.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.