Vermogensopbouw Rekening
Defensief

Vermogensopbouw Rekening Defensief

Met dit profiel ‘defensief’ bestaat uw beleggingsportefeuille volledig uit defensieve posities. Een combinatie van het Hof Hoorneman Obligatie Fonds, veilige staatsleningen en een deposito zorgt ervoor dat uw vermogen intact blijft, wanneer de beurzen omlaag gaan.

Waarom de Vermogensopbouwrekening?

  • wij beleggen voor u
  • vanaf € 5.000 mogelijk
  • géén transactiekosten
  • 24/7 inzicht met de app

Open een Vermogensopbouw rekening 

Mogelijk rendement

Totale inleg

Verwachting als je belegt

Verwachting als je spaart

Disclaimer
Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt uw inleg verliezen. Voor de genoemde Hof Hoorneman Beleggingsfondsen is Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar. Tevens hebben wij per mandaat Beleggersinformatie beschikbaar gesteld.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.