Fondsenrekening (vanaf € 250.000)
Risicoprofiel: gematigd offensief

Een beleggingsportefeuille gericht op groei met goede spreiding. Binnen gematigd offensief wordt uw vermogen onder andere belegd in beleggingsfondsen die zich richten op hoog-rendementsobligaties, kleine en middelgrote Chinese bedrijven en faillissementsclaims. Ook het defensieve Hof Hoorneman Obligatie Fonds is opgenomen in dit mandaat, zodat u beter beschermd wordt tegen eventuele waardedaling van uw portefeuille. Bovendien zullen onze beleggingsspecialisten de wegingen in uw portefeuille aanpassen als de marktomstandigheden daar om vragen en ook als zij ergens anders mooie kansen zien.

Profiel: gematigd offensief|FR4

Dit betreft de rendementen* van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen* van de individuele cliëntportefeuille. De genoemde rendementen* zijn gebaseerd op de modelportefeuille van het Fondsenrekening IV-mandaat per ##datum## ; vóór beheervergoeding.

Wilt u weten hoe wij deze rendementen* hebben behaald, neem dan gerust contact op met een van onze relatiebeheerders. Maak een afspraak bij een van onze vestigingen.  

*De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

5-JAARS

 

PEILDATUM

 

Documenten

Beleggersinformatie