Privacybeleid

De bescherming van de privacy van onze relaties staat bij Hof Hoorneman Bankiers hoog in het vaandel. Wij hechten er dan ook veel waarde aan dat het gebruik maken van persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de wettelijke regels voor de bescherming van de privacy. Hof Hoorneman Bankiers heeft hiervoor dan ook een privacybeleid ontwikkeld.

De website www.hofhoorneman.nl wordt beheerd door Hof Hoorneman Bankiers NV. Bij een bezoek aan deze website kunnen er door de bank persoonsgegevens van u verwerkt worden. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, IP-adres of cookies. Persoonsgegevens ontvangen wij ook indien u ons een brief stuurt, mailt of belt.

Toelichting op het privacybeleid en wat dat voor u betekent
Hof Hoorneman Bankiers respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar relaties. Met de persoonsgegevens die in het kader van onze dienstverlening worden verkregen, zal zeer discreet en zorgvuldig worden omgegaan. Hof Hoorneman Bankiers verwerkt de gegevens van haar relaties in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
Hof Hoorneman Bankiers verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Wij vragen bijvoorbeeld om persoonsgegevens bij het aangaan van een relatie met een cliënt of voor het uitvoeren van betaaltransacties. Deze persoonsgegevens worden vervolgens gebruikt om na te gaan of Hof Hoorneman Bankiers iemand wel of niet als cliënt kan of mag accepteren, voor het afwikkelen van betalingsverkeer, om informatie te geven over diensten en producten, voor het uitvoeren van een overeenkomst, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, om veiligheidsredenen zoals fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. De verkregen persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor zover deze verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen. Uw persoonsgegevens worden uiteraard niet verkocht of op andere wijze beschikbaar gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Hof Hoorneman Bankiers.

Opnemen van telefoongesprekken
Hof Hoorneman Bankiers kan telefoongesprekken opnemen: voor coachings- en trainingsdoeleinden, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen, ter verificatie van en onderzoeken naar opdrachten en transacties en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. De opgenomen telefoongesprekken zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden. De cliënt heeft bij een geschil over de inhoud van opgenomen telefoongesprekken het recht om de opgenomen telefoongesprekken te beluisteren. Met het gebruik maken van de opgenomen telefoongesprekken zal zeer zorgvuldig en discreet worden omgegaan.

Wijzigingen Privacybeleid
Hof Hoorneman Bankiers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Relaties dienen daarom regelmatig deze website te raadplegen, zodat zij op de hoogte zijn of het privacybeleid is gewijzigd.

 

Cookies

Bij het gebruik van bepaalde cookies is Hof Hoorneman Bankiers wettelijk verplicht toestemming te vragen aan de gebruiker van de website.

Hof Hoorneman Bankiers heeft besloten gebruik te maken van cookies die inzicht geven in de kwaliteit en effectiviteit van de website oftewel de noodzakelijke cookies. De website van Hof Hoorneman Bankiers maakt tevens gebruik van cookies die bestemd zijn voor het goed functioneren van de site. Functionele cookies zijn cookies waarmee wij de website kunnen verbeteren en gebruiksvriendelijker kunnen maken. Hierbij valt te denken aan sessie cookies die gebruikt worden bij internetbankieren. Naast een sessie cookie zijn er tevens permanente cookies die op uw computer blijven staan en uw computer herkend als u zich opnieuw aanmeld. Voor het gebruik van zowel de noodzakelijke als functionele cookies hoeft Hof Hoorneman Bankiers geen toestemming te vragen aan de gebruiker van de website. Als u geen cookies accepteert, wordt dus alleen gebruikgemaakt van de noodzakelijke en functionele cookies.

Hof Hoorneman Bankiers maakt gebruik van cookies van derden. Cookies van derden worden enerzijds geplaatst om gerichte advertenties te kunnen tonen op websites van derden en anderzijds om de resultaten van deze advertenties te kunnen analyseren op Hofhoorneman.nl. Hof Hoorneman Bankiers werkt samen met partijen die gebruik maken van gespecialiseerde advertentietechnologieën om deze cookies te plaatsen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt aangeboden aan uw internetbrowser. Voorbeelden van internetbrowsers zijn Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla en Safari. Een cookie zorgt ervoor dat het surfgedrag van gebruikers wordt herkend. Een cookie is meestal een uniek nummer waaraan gegevens gekoppeld kunnen worden.

Indien u geen gebruik wenst te maken van cookies, kunt u alle cookies op uw computer uitzetten. U dient dan uw instellingen van de internetbrowser zo aan te passen dat deze alle cookies weigert. U moet er dan wel rekening mee houden dat bepaalde functionaliteiten op uw computer niet goed meer werken. Het kan zijn dat u dan niet meer kunt inloggen op Mijn Hof Hoorneman.