Value beleggen. Dat is beleggen zoals beleggen bedoeld is.

Het uitgangspunt van value beleggen is eenvoudig. Wij zijn altijd op zoek naar beleggingen die op het moment van aankoop “ondergewaardeerd” zijn ten opzichte van hun reële waarde. Beleggingen die volgens ons 1 euro waard zijn, proberen we te kopen voor 70, 80 of 90 cent. Wij oriënteren ons hierbij op meerdere internationale effectenbeurzen. Van oudsher ligt het accent op Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Hongkong. Vooral omdat in deze landen de rechtspositie van de minderheidsaandeelhouders naar verhouding sterk te noemen is.

Over het algemeen selecteren onze analisten aandelen van ondernemingen met een relatief lage koers/winstverhouding, een hoog dividendrendement en een achterliggende waarde die hoger is dan de beurswaarde op het moment van aankoop. Risicospreiding vindt plaats door een brede spreiding over landen en sectoren en over aandelen en (bedrijfs)obligaties.

Obligaties worden op dezelfde wijze als aandelen onderzocht en aangeschaft. Ook hier is vaak sprake van onderwaardering. De rendementen die met obligatiebeleggingen behaald worden, zijn bij Hof Hoorneman veelal, ook qua volatiliteit, vergelijkbaar met aandelenrendementen.

Consequentie van deze beleggingsfilosofie is dat het rendement beduidend kan afwijken van de algemene beurstrend. Daarom is het nodig een langere beleggingshorizon te hanteren, aangezien sommige investeringen meer tijd vergen alvorens vruchten af te werpen.

Value beleggen werd in 1930 al beschreven door Benjamin Graham en wordt in onze tijd succesvol toegepast door Warren Buffett.

Welkom bij
Hof Hoorneman Bankiers

Wij zijn gespecialiseerd in Value beleggen. In een notendop komt dat op het volgende neer: wij zijn altijd op zoek naar ondergewaardeerde beleggingen met als doel die later tegen een hogere prijs te verkopen. Dat klinkt volkomen logisch, maar bijna niemand doet het zo.

Maak vrijblijvend een afspraak