Beleggingsfondsen

VOORWAARDENWIJZIGING HOUDSTER-MAATSCHAPPIJEN

Toelichting op de wijzging van de informatiememoranda van de houdstermaatschappijen beheerd door Hof Hoorneman Fund Management NV. 

Bekijk toelichting (PDF)

Algemeen

NIEUWSBRIEF BELEGGINGSFONDSEN tweede KWARTAAL 2019

In deze nieuwsbrief over het tweede kwartaal van 2019 informeren wij u over de ontwikkelingen van onze beleggingsfondsen. 

Klik hier voor het nieuwsbericht

Beleggingsfondsen

Interim-dividend uitkering Income Fund op 2 juli 2019

Het Hof Hoorneman Income Fund, aandelenserie 2 onder het paraplufonds Hof Hoorneman Investment Funds NV, streeft ernaar per kwartaal een uitkering te doen aan zijn aandeelhouders. 

Klik hier voor de advertentie

Dividend

Interim-dividend uitkering Value Fund op 5 juni 2019

Het Hof Hoorneman Value Fund, aandelenserie 1 onder het paraplufonds Hof Hoorneman Investment Funds NV, streeft ernaar per half jaar een uitkering te doen aan zijn aandeelhouders. 

Klik hier voor de advertentie

Beleggingsfondsen

Prospectuswijziging HH Mix Fondsen per 1 juli 2019

Op 31 mei 2019 heeft Hof Hoorneman Fund Management NV als beheerder van Hof Hoorneman Mix Fondsen NV kennis gegeven van haar voornemen om het prospectus van Hof Hoorneman Mix Fondsen NV te wijzigen. 

Klik hier voor de toelichting

Dividend

Dividenduitkering HHIF

De algemene vergadering van aandeelhouders van Hof Hoorneman Investment Funds NV heeft in haar vergadering van dinsdag 14 mei 2019 goedkeuring verleend aan het voorstel van de directie om over te gaan tot het uitkeren van een dividend over 2018.

Klik hier voor het nieuwsbericht