Ons bedrijfsprofiel

Hof Hoorneman Bankiers N.V.:

 • Zelfstandige bank met volledige bankvergunning
 • Vermogensbeheerder sinds 1989
 • Wijze van beleggen: Value Investing
 • Circa 60 medewerkers
 • Beheerd vermogen circa € 2,1 mrd
 • Hof Hoorneman Bankiers N.V. beschikt over een ISAE3402 type II verklaring
 • Aandelen Hof Hoorneman Bankiers in handen van naamgevers, directie en personeel
 • Gevestigd in Gouda
 • Vestigingen in Arnhem, 't Gooi, 's-Hertogenbosch, Noord-Nederland en Maastricht
 • Met een solvabiliteitsratio van circa 32% is Hof Hoorneman Bankiers zeer solvabel

Hof Hoorneman Bankiers N.V. houdt een vergunning tot het uitoefenen van het bedrijf van bank in de zin van de Wft en is opgenomen in het register van De Nederlandsche Bank NV. Daarnaast is Hof Hoorneman Bankiers N.V. in haar hoedanigheid als bank bevoegd tot het verlenen van beleggingsdiensten en is zij als zodanig opgenomen in het register beleggingsondernemingen dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hof Hoorneman Bankiers N.V. is deelnemer van het DSI en aangesloten bij KifidHof Hoorneman Bankiers NV is lid van DUFAS - Code Vermogensbeheerders.

Hof Hoorneman Fund Management N.V.:

 • is 100% dochter van Hof Hoorneman Bankiers
 • is beheerder van de beleggingsinstelling Hof Hoorneman Investment Funds N.V.
 • is beheerder van de houdstermaatschappijen
 • beschikt over een AIFMD vergunning
 • staat ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten

Klik hier om naar het vergunningenregister AFM te gaan.

 

Missie

Wij hebben als doel om in een cliëntgerichte benadering met onderscheidende beleggingsresultaten en met professioneel beheerde, langjarige relaties, waarde toe te voegen aan het vermogen van onze cliënten.

De strategie die wij hierbij hanteren heeft de volgende speerpunten:

 • Focus op beleggen, lange termijn, absolute return

 • Value Investing benadering

 • Vermogensbeheer /
  Asset Management

 • Beleggingsinstelling via onze 100% dochter HHFM

 • Transparante werkwijze

 • Uitgangspunten maatschappelijk statuut NVB van toepassing