08-04-2020, 09:25, LAATSTE UPDATE: 17-04-2020

Verlaging creditsaldo voor creditrente 

Per 15 april 2020 is het creditsaldo waarover u negatieve rente betaalt, verlaagd naar €1.000.000. Boven dit saldo bedraagt de negatieve rente -0,50% op jaarbasis. 

Bekijk hier de actuele rentetarieven

Standaard nieuwsbrieffoto

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`