09-10-2020, 17:05, LAATSTE UPDATE: 09-11-2020

Verzekeraars binnen Value Fund hervatten dividend

Value Fund, Q3 2020

In het derde kwartaal van 2020 boekte het Hof Hoorneman Value Fund een rendement van 4,3%, waardoor het rendement YTD uitkomt op -14,6%.

In het Chinese deel van het Value Fund zijn het afgelopen kwartaal diverse transacties uitgevoerd. Na het sterk oplopen van de koersen nam het fonds winst in Tianneng en werd de positie in Chaowei in zijn geheel verkocht. Nadat de koers van Tianneng weer terugviel, is deze opnieuw opgehoogd. Ook is Changshouhua van de hand gedaan nadat het bedrijf een overnamebod ontving.

Nieuw in het Value Fund is Yuexiu Transport, dat tolwegen in China exploiteert. “De koers was gedaald door het terugvallen van verkeersvolumes en het niet mogen heffen van tol tijdens de coronacrisis”, verklaart fondsbeheerder Mark Kwakkenbos. “Inmiddels zijn de verkeersstromen weer hersteld en mag er weer tol worden geheven. Ook zal er voor de tolvrije periode naar verwachting compensatie worden geboden.”  

Desondanks staat de koers van het bedrijf nog fors lager dan bij de start van het jaar en handelen de aandelen op een korting ten opzichte van de boekwaarde. Kwakkenbos verwacht dat het dividend op termijn weer herstelt naar het niveau van afgelopen jaar. “In dat geval”, onderstreept hij, “bedraagt het dividendrendement meer dan 8 procent per jaar.”

Om te profiteren van het herstel in de toerismesector zijn in maart en april de aandelen Booking Holdings en een obligatie van Carnival Cruises aan de portefeuille toegevoegd. Booking is na sterk herstel in het tweede kwartaal al verkocht, en afgelopen kwartaal is ook de in waarde gestegen obligatie van Carnival Cruises van de hand gedaan. “Het resterende rendement weegt niet op tegen de uitdagingen die deze sector nog steeds kent.”  

Om in te spelen op toekomstig herstel is de positie in CCU opgehoogd. Deze Latijns-Amerikaanse dochtermaatschappij van Heineken heeft last van de lagere bierconsumptie als gevolg van de coronamaatregelen. Dit maakt het mogelijk deze kwaliteitsonderneming op een lage koers toe te voegen. Fondsbeheerder Najib Nakad zegt hierover: “De financiële en marktpositie van het bedrijf zijn sterk en CCU kan de crisis prima het hoofd bieden.”

Positieve berichten kwamen er in het derde kwartaal vanuit de verzekeringssector. Aanvankelijk besloten verzekeraars onder druk van toezichthouders geen dividend uit te keren. Inmiddels is duidelijk dat de gevolgen van corona beheersbaar zijn en dat de financiële positie van diverse verzekeraars sterk genoeg is om dividenduitkering te hervatten en zelfs het gepasseerde slotdividend van 2019 alsnog uit te keren. Verzekeraars binnen het Value Fund, Ageas en NN, behoren tot deze sterke groep.

Minder goed nieuws kwam er vanuit de vastgoedsector. Unibail-Rodamco-Westfield besloot geld op te halen om de balans te versterken. Daarnaast besloot de groep dividend te korten, geplande investeringen te schrappen en herhaalde de onderneming zijn voornemen om nog 4 miljard euro aan bezittingen te verkopen. In de markt werd dit gezien als een veelzeggend teken aan de wand. De waardering gaat echter uit van extreme aanpassingen in de waarde van de onderliggende panden waardoor wij het verstandig achten de aandelen aan te houden.

Het Value Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt wereldwijd in bedrijven die volgens onze analyse onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld.  

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Header Value Fund
2021-07-09 13:54:06
2021-07-09 13:47:58

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`