11-02-2021, 10:44, LAATSTE UPDATE: 09-03-2021

Uitstekende start van het jaar voor Chinese aandelen

Value Fund, januari 2021

De Chinese bedrijven in het Value Fund laten mooie resultaten zien. De kwartaalcijfers duiden op een stevig herstel. Ook uit Europa komen positieve berichten. 

In het obligatiedeel van het Value Fund hebben de banken hun vertrouwen in Polarcus, toeleverancier aan de olie-industrie, opgezegd en hun onderpanden opgeëist. Dat zijn zes van de zeven boten, wat waarschijnlijk het einde betekent van dit bedrijf. “Als obligatiehouders hebben wij recht op de zevende boot, die net is verhuurd voor drie jaar”, vertelt fondsbeheerder Najib Nakad. “Die boot zit in een dochteronderneming, maar door de ontwikkelingen moet er waarschijnlijk een herstructurering plaatsvinden.”

Elders in het fonds laten de Chinese bedrijven mooie resultaten zien. De meest recente kwartaalcijfers duiden op stevig herstel. Dit is terug te zien in de positieve winst-alert van Sanjiang Fine Chemicals, waarvan de winst bijna verdubbelde ten opzichte van 2019. 

In Europa kwam het Britse Mitie met positieve berichten. “Ondanks de coronamaatregelen die een deel van de omzet negatief beïnvloeden, komt de onderneming goed door de crisis”, zegt fondsbeheerder Mark Kwakkenbos. “De schuldenlast is gedaald en de overname van Interserve biedt ruimte voor groei en kostenreductie.”

Tegenvallend is het Amerikaanse IBM. Het bedrijf slaagt er ondanks de groei van cloudoplossingen niet in de omzet te laten stijgen, terwijl dit als noodzakelijk wordt gezien voor een hogere waardering.

Het Value Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt wereldwijd in bedrijven die volgens onze analyse onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld. In de maand januari 2021 boekte het een rendement van -0,3%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Value Fund
2021-04-14 10:30:52

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`