27-05-2021, 09:00, LAATSTE UPDATE: 27-05-2021

Update Fondsintegratie; in de AVA HHIF en HHMF genomen belangrijke besluiten

*) Integratie Hof Hoorneman Fondsen: In de integratie van de Hof Hoorneman-fondsen is  een belangrijke stap gezet. Op 26 mei 2021 zijn de algemene vergaderingen van aandeelhouders van Hof Hoorneman Investment Funds en Hof Hoorneman Mix Fondsen gehouden, tijdens welke de aandeelhouders akkoord zijn gegaan met de integratie, respectievelijk opheffing van de fondsen:

De aandeelhouders van subfondsen van Hof Hoorneman Investment Funds die worden samengevoegd - Hof Hoorneman Value Fund, Hof Hoorneman Income Fund, Hof Hoorneman European Value Fund, Hof Hoorneman Obligatie Fonds, Hof Hoorneman Real Estate Value Fund en Hof Hoorneman Global Fund (Verdwijnende Fondsen) - zijn akkoord gegaan met het intrekken van alle aandelen in ruil voor een uitkering die gelijk is aan de intrinsieke waarde van de aandelen. Zij worden belegger in een (sub) fonds van Kempen dat door Kempen Capital Management wordt beheerd (Verkrijgende Fondsen). Deze samenvoeging zal plaatsvinden in oktober 2021. Tot de datum van samenvoeging zal Hof Hoorneman Fund Management deze Hof Hoorneman Fondsen blijven beheren.

De aandeelhouders van subfondsen Hof Hoorneman Emerging Markets Fund en Hof Hoorneman China Value Fund zijn akkoord gegaan met het stopzetten van deze subfondsen. Zij ontvangen een uitkering die bestaat uit contanten. Deze stopzetting zal plaatsvinden in september 2021. Tot de datum van stopzetting zal Hof Hoorneman Fund Management deze Hof Hoorneman Fondsen blijven beheren.

De aandeelhouders van subfondsen van Hof Hoorneman Mix Fondsen zijn akkoord gegaan met ontbinding en opheffing van Hof Hoorneman Mix Fondsen. Zij ontvangen een uitkering die bestaat uit contanten. Deze ontbinding en opheffing zal plaatsvinden in september 2021. Tot de datum van ontbinding zal Hof Hoorneman Fund Management de Hof Hoorneman Mix Fondsen blijven beheren.

Moet ik als belegger in de Hof Hoorneman Fondsen actie ondernemen? 

We streven er naar de migratie voor u zo eenvoudig mogelijk te maken. Dit betekent dat u als belegger in een Hof Hoorneman fonds dat wordt samengevoegd, opgeheven of ontbonden geen actie hoeft te ondernemen. Indien u op het moment van samenvoeging aandelen houdt in een Hof Hoorneman fonds dat wordt samengevoegd, wordt u in oktober 2021 automatisch belegger in het verkrijgende (sub)fonds van Kempen. Indien u op het moment van stopzetting of ontbinding aandelen houdt in een Hof Hoorneman fonds dat stopgezet of ontbonden wordt, ontvangt u in september 2021 automatisch een uitkering die bestaat uit contanten.

Wilt u meer weten?

Klik hier

 

Update Fondsintegratie; in de AVA HHIF en HHMF genomen belangrijke besluiten

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`