01-07-2020, 14:15, LAATSTE UPDATE: 03-08-2020

Toelichting op het besluit de voorwaarden van Hof Hoorneman Mix Fondsen N.V. tijdelijk te wijzigen

Hof Hoorneman Fund Management N.V. maakt hierbij als beheerder van Hof Hoorneman Mix Fondsen N.V. het besluit bekend de voorwaarden van Hof Hoorneman Mix Fondsen N.V. met ingang van 1 juli 2020 tijdelijk te wijzigen. De wijziging is verwerkt in het addendum behorend bij het prospectus van Hof Hoorneman Mix Fondsen N.V.

De wijziging bestaat erin dat de beheerder tijdelijk geen vaste beheervergoeding in rekening zal brengen.

Uitgebreide toelichting

Addendum

Mix Fondsen

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`