09-07-2021, 13:30, LAATSTE UPDATE: 05-08-2021

Inflatiespook hindert Obligatie Fonds

Obligatie Fonds, Q2 2021

In het tweede kwartaal van 2021 boekte het Hof Hoorneman Obligatie Fonds een rendement van 0,4%. Daarmee komt het rendement YTD uit op -1,3%. De rentegevoeligheid is gedaald, maar ligt nog boven het marktgemiddelde.

Sterk economisch herstel en discussies over inflatiestijgingen markeerden het tweede kwartaal van 2021. De stijgende vaccinatiegraad en het dalende aantal besmettingen zorgden voor versoepelingen in de samenleving en optimisme op de beurs. Dit leidt tot verder dalende risicopremies bij investment grade-obligaties. Daartegenover staat een hogere vergoeding op de Nederlandse 10-jaars rente, waardoor het rendement voor het tweede kwartaal rond het nulpunt is geëindigd.

Het inflatiespook houdt de gemoederen bezig. Sommige analisten verwachten een supercycle – een aanhoudende, jarenlange stijging van grondstofprijzen. Anderen, zoals wij, betogen dat het fenomeen van tijdelijke aard zal zijn; de stijging zou een logisch gevolg zijn van een tijdelijk hogere vraag in combinatie met productiebeperkingen. Voor structureel hogere inflatie zouden de lonen significant moeten stijgen. Dat is op dit moment niet het geval.  

Grote gevolgen
Het verloop van de inflatie heeft mogelijk grote gevolgen voor obligaties, vertelt fondsbeheerder Najib Nakad. “Als de inflatie significant toeneemt, verhogen centrale banken waarschijnlijk de rente. Beleggers houden daarom bijvoorbeeld de notulen van de vergaderingen van de Federal Reserve scherp in de gaten. Voor dit jaar zijn de verwachtingen van de beleidsmakers gelijk, maar voor de jaren erna verschillen ze van mening over de hoogte van de rente wat tot wat onzekerheid leidt”

Met het oog op de overgang van het fonds naar het Kempen Euro Credit Fund bleef het aantal transacties in het tweede kwartaal beperkt. Er zijn obligaties gekocht van Santander Consumer Bank, Coca-Cola en Erste Group. De grootste verkopen van het afgelopen kwartaal zijn de obligaties van Unibail-Rodamco, Vivat en ASR.

Het Obligatie Fonds, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in obligaties van kredietwaardige bedrijven.  

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Obligatie Fonds

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`