14-04-2021, 10:26, LAATSTE UPDATE: 09-05-2021

Obligatie Fonds gehinderd door stijgende rente

Obligatie Fonds, Q1 2021

In het eerste kwartaal van 2021 boekte het Hof Hoorneman Obligatie Fonds een rendement van -1,6%.

Het eerste kwartaal van 2021 stond in het teken van sterk economisch herstel en oplopende vergoedingen op staatsleningen. Beleggers houden er rekening mee dat het economische herstel sterker zal uitvallen dan verwacht. Met name in de Verenigde Staten leidt dit tot zorgen, vanwege het stimuleringspakket dat het Witte Huis voor ogen heeft. De angst is dat hierdoor de inflatie zal oplopen.

Stijgende rente
“Bij oplopende inflatieverwachtingen willen beleggers een hogere compensatie omdat de toekomstige hoofdsom- en couponbetalingen minder waard worden. Dit heeft een drukkend effect op de koersen van met name investment grade-obligaties”, legt fondsbeheerder Mark Koomen uit. “Sterk herstel van de economie zorgt weliswaar voor minder wanbetalingen, maar dat effect weegt nu niet op tegen de oplopende rente.”  

In het eerste kwartaal zijn diverse obligaties met een relatief lange looptijd verkocht, waardoor de rentegevoeligheid van het fonds is gedaald tot onder de 6,5. Toch ligt deze nog altijd hoger dan het marktgemiddelde. Wij denken echter dat de oplopende inflatie in Europa dit jaar van voorbijgaande aard zal zijn en dat het lange termijn inflatiegevaar voor Europa nog altijd zeer beperkt is.

Kopen en verkopen
Tot de verkochte obligaties behoren Comcast (2040) en Colgate Palmolive (2039). De risico-opslag van deze obligaties is flink gedaald, waardoor het effectief rendement niet langer interessant wordt geacht. 

De verkoop van een minder bekende obligatie van Klépierre leverde een mooi rendement op. De verkoopprijs lag 6 punten hoger ten opzichte van de aankoopprijs; ruim boven het koersverloop van de andere obligaties van dezelfde uitgever over die periode. 

De grootste aankopen in het eerste kwartaal zijn obligaties van Veolia Environment, KBC Group, La Poste, Wolters Kluwer en Fresenius. Het effectief rendement van de portefeuille bedraagt momenteel 0,4 procent, dat is ruim boven het marktgemiddelde van 0,2%.

Het Obligatie Fonds, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in obligaties van kredietwaardige bedrijven.  

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Obligatie Fonds
2021-04-14 10:35:22

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`