09-11-2020, 10:52, LAATSTE UPDATE: 12-01-2021

Obligatie Fonds koopt aantrekkelijke lening Klépierre

Obligatie Fonds, oktober 2020

Dalende risicopremies waren positief voor het Hof Hoorneman Obligatie Fonds, maar strengere maatregelen tegen COVID-19 gooien roet in het eten.

Na een aanvankelijke daling, bleven de risicopremies voor investment grade-obligaties in oktober min of meer gelijk. Ingrijpende maatregelen van Europese overheden tegen COVID-19 lagen hieraan ten grondslag. Het positieve effect van dalende premies op het rendement van het Obligatie Fonds werd daarmee weer grotendeels tenietgedaan.  

Het overgrote deel van het rendement van oktober is dan ook toe te schrijven aan de dalende rente. De vergoeding op de tienjaars Nederlandse staatslening is sinds april gedaald tot het laagste niveau, te weten -0,52 procent.

In oktober werd een lening van Klépierre, een uitbater van winkelcentra, aan het fonds toegevoegd. “Vanwege de illiquiditeitspremie kon deze obligatie op een zeer aantrekkelijk niveau worden aangekocht”, vertelt analist Mark Koomen. “Het effectief rendement ligt 2 procent hoger dan bij vergelijkbare obligaties. We verwachten dat de illiquiditeitspremie afneemt naarmate de aflossingsdatum dichterbij komt.”  

In oktober zijn een aantal obligaties verkocht, waaronder die van BMW, Ahold Delhaize en Atrium. De obligatie van Atrium vindt Koomen ‘te risicovol’. De hoger dan gemiddelde rentegevoeligheid van het fonds zorgde de afgelopen maand voor een positief effect op het rendement.

Het Obligatie Fonds, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in obligaties van kredietwaardige bedrijven. In de maand oktober 2020 boekte het een rendement van 1,3%, waardoor het rendement YTD uitkomt op 2,2%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Obligatie Fonds

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`