07-12-2020, 14:03, LAATSTE UPDATE: 12-01-2021

Risicopremies obligaties naar pre-corona niveau

Obligatie Fonds, november 2020

Ondanks dat de vergoedingen op staatsleningen in november zijn toegenomen, heeft het Hof Hoorneman Obligatie Fonds een behoorlijk rendement neergezet.

Na het uitbreken van COVID-19 liepen de risicopremies voor investment grade-obligaties ongekend hard op. Inmiddels is daar weinig meer van over: eind november zijn de risicopremies gedaald tot het niveau van voor de coronacrisis. Positief nieuws over mogelijke vaccins gaf beleggers weer vertrouwen in de toekomst.  

Binnen het Obligatie Fonds werd in november een obligatie van Cofinimmo verkocht. “Cofinimmo heeft een nieuwe obligatie uitgegeven op een relatief lage coupon, waardoor de interesse in de bestaande obligaties is toegenomen”, legt analist Mark Koomen uit. “Hierdoor hebben we de obligatie op een gunstig niveau kunnen verkopen.”  

Een obligatie van LafargeHolcim, de grootste cementproducent van de wereld, is aan het fonds toegevoegd. Deze heeft een looptijd tot 2031. Koomen: “Het bedrijf heeft last van de coronacrisis, maar door het conservatieve beleid blijven de risico’s beperkt. In het verleden heeft het bedrijf regelmatig de schulden verlaagd om de balans te versterken.”  

De rentegevoeligheid van het fonds (bijna 7) is hoger dan het marktgemiddelde en door het opgelopen rendement is het effectief rendement gedaald naar 0,5 procent.

Het Obligatie Fonds, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in obligaties van kredietwaardige bedrijven. In de maand november 2020 boekte het een rendement van 1,5%, waardoor het rendement YTD uitkomt op 3,8%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Obligatie Fonds

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`