08-07-2020, 11:00, LAATSTE UPDATE: 13-08-2020

Looptijden verder verhoogd in Obligatie Fonds

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds boekte in het tweede kwartaal van 2020 een rendement van 5,6%. Daarmee komt het rendement YTD uit op -1,6%  

Na de forse daling in het eerste kwartaal van 2020 vond in het tweede kwartaal ‘een behoorlijk herstel’ plaats, vertelt Mark Koomen, analist van het Obligatie Fonds. In april en juni was er over de gehele linie sprake van een forse stijging van obligaties.  

“Beleggers lijken alweer over de coronacrisis heen te kijken”, constateren fondsbeheerder Najib Nakad en Mark Koomen. “Wereldwijd maken centrale banken en overheden ongekende bedragen vrij. Dat heeft een positieve impact op de liquiditeitspositie van bedrijven en verkleint de kans op een golf van faillissementen. De vraag blijft hoe snel het herstel zal zijn.”

Rentegevoeligheid

In het tweede kwartaal werd de eerder gemaakte strategische keuze om de rentegevoeligheid te verhogen voortgezet. Dit betekent dat hogere rentes die bedrijven nu betalen voor langere tijd worden vastgelegd. Afgelopen kwartaal zijn onder meer leningen gekocht van Airbus, Capgemini, Comcast, AT&T, Heineken en Deutsche Bahn. De looptijd bedraagt minimaal negen jaar, waardoor de rentegevoeligheid de zeven jaar benadert – hoger dan het marktgemiddelde.  

“Zo hebben we meer geprofiteerd van de dalende risicopremies dan anders het geval zou zijn geweest”, zegt Koomen. “Bovendien zit er nu ook voldoende in het vat voor de nabije toekomst.”

Ratings onder druk

Halverwege het kwartaal lieten obligaties van uit de gratie geraakte sectoren goede prestaties zien. Daaronder vallen banken, autoproducenten, de reisbranche en vastgoedbedrijven. De ratings staan bij een aantal van die bedrijven onder druk: bij sommige is de rating al verlaagd naar ’high yield’ of dreigt dit in de nabije toekomst te gebeuren. Daarom zijn na recente koersstijgingen een aantal van deze obligaties (gedeeltelijk) verkocht, waaronder die van Ford en Carnival Cruises. Deze posities zijn vervangen door leningen van bedrijven met lage solvabiliteitsrisico’s en lange looptijden.

Door de stijgende obligatiekoersen is het effectief rendement gedaald naar 1,4 procent. Het tussentijdse verlies – bijna 7 procent – is daarmee bijna weggewerkt.

Het Obligatie Fonds, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management NV, belegt in obligaties van kredietwaardige bedrijven. 

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Obligatie Fonds

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`