30-09-2019, 10:06, LAATSTE UPDATE: 17-04-2020

Algemene en macro-economische ontwikkelingen

Na een goed eerste halfjaar voor aandelenmarkten was de stijging over het derde kwartaal beperkt. Augustus was een moeizame maand voor aandelenbeleggers, maar de koersen waren eind september al weer hersteld. De daling in augustus werd vooral ingegeven door verdere escalatie van het handelsconflict tussen de V.S. en China. De voortdurende onzekerheid die hieruit voortvloeit zet een rem op de groei van de wereldeconomie. Hoewel China en de V.S. per 1 september hun importtarieven hebben verhoogd, werd in de loop van september een gedeelte van deze verhogingen uitgesteld. Er lijkt constructief overleg te zijn tussen de V.S. en China, hoewel dit al geruime tijd het geval is en de eerste handelstarieven door de V.S. al anderhalf jaar terug ingesteld werden. In combinatie met het versoepelde monetaire beleid van centrale banken wereldwijd leidde deze ontspanning van de handelsrelatie in september tot een positief rendement voor aandelen.

Voor bedrijven wereldwijd betekenen het toenemende protectionisme en andere geopolitieke ontwikkelingen meer onzekerheid. Dit is gedeeltelijk terug te zien in leidende economische indicatoren. Zo verslechterde de Amerikaanse inkoopmanagersindex, een indicator die het vertrouwen van producenten weergeeft, naar het laagste niveau in vier jaar. Ook in de eurozone en in de gehele Europese Unie zwakte het vertrouwen in september af. Duitsland, de grootste economie van Europa, groeit de afgelopen kwartalen nauwelijks meer. Hoewel de verschillende groeicijfers een verslechterend beeld laten zien, is er geen indicatie dat er snel een sterke economische recessie aankomt. Het lijkt erop dat de economie slechts licht vertraagt.

In september verlaagde de Fed voor de tweede keer dit jaar de Amerikaanse rente. Hoewel de werkloosheid laag is, de economie gestaag groeit en consumenten geld blijven uitgeven is er toch besloten om de rente te verlagen. De Fed heeft hiervoor twee redenen. Ten eerste is de inflatie niet zo hoog als men zou willen. Ten tweede wil de Fed actief rekening houden met teruglopende wereldwijde groeiverwachtingen. Het is opvallend dat de beslissing om de rente te verlagen niet onomstreden is binnen het comité dat de rente bepaalt; slechts een kleine meerderheid van dit comité staat achter het besluit. De beslissingen van ECB-president Mario Draghi zijn ook niet onomstreden. Draghi verlaagde in september de rente en de ECB gaat weer actief obligaties opkopen in de markt. Hij gaf hierbij aan dat de groei terugloopt en dat de inflatieverwachtingen te laag liggen en spoorde landen als Duitsland en Nederland aan om méér uit te geven om zo de economische groei te stimuleren. Het gevolg van de stimuleringsmaatregelen is dat de kapitaalmarktrentes blijven dalen. Zo kunnen Duitsland en Nederland voor 30 jaar geld lenen zonder daar rente over te betalen. Hoewel dit ongebruikelijk is, hebben meerdere centralebankpresidenten zich openlijk kritisch opgesteld ten opzichte van het beleid van Draghi. Klaas Knot van De Nederlandsche Bank geeft aan dat de lage rente slecht is voor spaarders en gepensioneerden. Uit protest heeft de Duitse Sabine Lautenschlaeger haar zetel bij de ECB opgegeven. Binnenkort zal Draghi worden opgevolgd door Christine Lagarde. De hoop is dat zij de gelederen doet sluiten.

Lees meer

Nieuwsbrief

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`