30-06-2019, 10:04, LAATSTE UPDATE: 28-07-2020

Algemene en macro-economische ontwikkelingen - Q2 2019

Na een zeer goed eerste kwartaal voor aandelenmarkten nam de volatiliteit in het tweede kwartaal toe. Met name in mei daalden veel indices. De daling werd vooral ingegeven door ingestelde handelstarieven van de V.S. op de import van Chinese goederen en de effecten daarvan op economische groei. Bovendien werd het belangrijkste Chinese telecombedrijf Huawei op een sanctielijst geplaatst. Op het moment van schrijven is een wapenstilstand gesloten, maar is van een definitieve oplossing zeker nog geen sprake.

Voor bedrijven wereldwijd betekenen het toenemende protectionisme en geopolitieke ontwikkelingen meer onzekerheid. Dit is gedeeltelijk terug te zien in leidende economische indicatoren. Zo bereikte de Amerikaanse inkoopmanagersindex, een indicator die het vertrouwen van producenten weergeeft, het laagste niveau in bijna drie jaar. Ook in de eurozone en in de gehele Europese Unie zwakte het vertrouwen in juni af. Vooral in het sterk van export afhankelijke Duitsland ligt de bedrijvigheid op een laag niveau. Het producentenvertrouwen van de Nederlandse industrie daalde in juni naar een niveau dat in bijna drie jaar niet gezien is. Voor Amerikaanse consumenten betekent het toenemende inflatie, aangezien veel partijen de handelstarieven proberen door te berekenen. Als reactie op de handelstarieven verplaatsten veel Chinese bedrijven hun productiecapaciteit naar landen als Vietnam, waar de lonen ook nog eens lager zijn. De Vietnamese economie profiteert daarom voorlopig van de handelsoorlog.

Door de toegenomen onzekerheid sorteren de financiële markten voor op monetaire verruiming in de V.S. In 2018 werd de rente nog vier keer verhoogd; dit jaar lijkt de rente niet verhoogd en mogelijk zelfs verlaagd te gaan worden. Fed-voorzitter Powell gaf onlangs al aan dat de economische risico’s toenemen. De economische omstandigheden zijn nog erg goed met een zeer lage werkloosheid. Beleidsmakers kijken echter vooral vooruit en gegeven de toegenomen onzekerheid zijn toekomstige renteverlagingen in de V.S. niet uit te sluiten.

Lees meer

Nieuwsbrief

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`