31-03-2019, 10:02, LAATSTE UPDATE: 28-07-2020

Algemene en macro-economische ontwikkelingen - Q1 2019

Na een teleurstellend 2018 begonnen zowel de aandelenmarkten als de vastrentende markten met hernieuwd optimisme aan 2019, wat resulteerde in mooie koersstijgingen. Enkele zorgen uit 2018, zoals de dreigende handelsoorlog, lijken enigszins naar de achtergrond verdwenen.

In de vastrentende markten zorgde een hogere risicobereidheid van beleggers voor een lagere risicopremie (de vergoeding die een belegger in bedrijfsobligaties krijgt boven de vergoeding op een staatslening). Deze premie was naar aanleiding van de zorgen om de economie in het laatste kwartaal van 2018 behoorlijk opgelopen.

Het positieve beursmomentum lijkt voort te komen uit het feit dat de belangrijkste economische blokken weliswaar een groeivertraging kennen maar niet in een recessie zijn beland. Tijdens het kwartaal is wel gebleken dat de groeiverzwakking in Europa en de V.S. wat groter is dan eerst werd gedacht. Verschillende voorspellende indicatoren vielen tegen en de groeiverwachtingen voor 2019 werden naar beneden bijgesteld. De Amerikaanse huizenprijzen lieten na enkele jaren van prijsstijgingen zelfs een lichte verzwakking zien.

Lees meer

Nieuwsbrief

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`