31-12-2018, 09:55, LAATSTE UPDATE: 17-04-2020

Algemene en macro-economische ontwikkelingen

Het beursjaar 2018 was het lastigste beursjaar sinds 2011 en in veel markten zelfs het meest negatieve jaar sinds 2008. Ondanks de rode cijfers op de koersoverzichten waren de macro-economische ontwikkelingen op het eerste gezicht niet slecht. Wel zijn er signalen dat de economische groei afzwakt en waren er verscheidene geopolitieke ontwikkelingen die beleggers bezighielden.

Belangrijke ontwikkelingen waren een toename van protectionisme, met name tussen de Verenigde Staten en China, de uitonderhandeling van de brexit en de begrotingsperikelen van Italië. Deze ontwikkelingen kunnen we alle scharen onder ‘economisch nationalisme’.

Het opvoeren van handelsrestricties door de V.S. heeft vooralsnog voornamelijk de Amerikaanse autobouwers, sojaboeren en in beperkte mate de consumenten geraakt. In China vertraagde de economie, niet alleen door handelsrestricties, maar ook door beleid van de Chinese overheid om kredietgroei in te dammen. Dit is onder andere te merken in de automotivesector.

Lees meer

Nieuwsbrief

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`