09-07-2020, 17:35, LAATSTE UPDATE: 28-07-2020

Algemene en macro-economische ontwikkelingen - Q2 2020

Het tweede kwartaal van 2020 was het eerste dat in zijn geheel werd gedomineerd door het coronavirus. Beurzen klampten zich de afgelopen maanden vast aan elk vermeend lichtpuntje en hervonden de weg naar boven. Door de bank genomen is de helft van de verliezen uit het eerste kwartaal weer goedgemaakt, maar er zijn nog steeds grote verschillen tussen regio’s en sectoren. Tegelijkertijd blijft de situatie onzeker, in het bijzonder in de Verenigde Staten, waar het aantal besmettingen na een aanvankelijke daling eind juni recordniveaus behaalde. De vrees voor een tweede golf deed sommige staten besluiten hun heropening uit te stellen of zelfs weer in te trekken – al blijft het de vraag of de hogere aantallen inderdaad een tweede golf zijn, of een vertraagde eerste golf.

In Europa ziet de situatie er rooskleuriger uit. Zowel de Eurozone Manufacturing PMI als de Eurozone Services PMI laten in de periode maart-juni letterlijk een V-herstel zien, met april als dieptepunt. De economie heeft door het coronavirus een noodstop moeten maken, maar is daarna ook weer relatief snel op gang gekomen – met alle beperkingen van dien. Eenzelfde ‘V’ is in de Verenigde Staten nog niet zichtbaar. Meer dan een vijfde van de beroepsbevolking zit zonder werk en het herstel aldaar heeft tot op heden meer weg van de bekende ‘golfstick’.

De verschillen tussen de twee continenten zijn fascinerend. In Europa heerst er minder wantrouwen richting de overheid, waardoor mensen zich over het algemeen beter aan de richtlijnen lijken te houden dan in de VS. Hoewel de Europese economie nog niet terug is op het oude niveau, lijkt het erop dat het ergste achter de rug is. Angsten voor de allerergste scenario’s zijn weggeëbd. Bovendien hebben de versoepelingen tot dusver niet geleid tot veel meer infecties.

Lees meer

 

Kwartaalbericht

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`