13-07-2020, 14:56, LAATSTE UPDATE: 21-07-2020

Kwartaalbericht Houdstermaatschappijen Q2 2020

Hieronder is het verslag opgenomen van het team van Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) over het tweede kwartaal van 2020. Hof Hoorneman Houdstermaatschappij (HHH) houdt per 30-06-2020 4,49% aan van het kapitaal van KOP.

MARKTONTWIKKELINGEN PER 30-06-2020
De intrinsieke waarde van KOP steeg in het tweede kwartaal van 2020 van € 163,08 naar € 199,02 per participatie. KOP is op 5 juni 2020 ex dividend gegaan (€ 3,80 per participatie) waarmee het totale rendement voor het tweede kwartaal uitkomt op +24,3%. Terugkijkend heeft de portefeuille zich relatief robuust gedragen in de eerste helft van 2020 met een rendement van -3,0% vergeleken met een MSCI Europe Small-cap Index van -15,5%. Het gemiddelde rendement van KOP over de afgelopen drie jaar bedraagt +2,8% per jaar en over de afgelopen vijf jaar +14,7% per jaar, waarmee we boven onze doelstelling van gemiddeld 10% per jaar presteren.

Lees het volledige bericht

Kwartaalbericht

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`