09-07-2021, 13:54, LAATSTE UPDATE: 04-08-2021

Global Fund kent in tweede kwartaal weinig tegenvallers

Global Fund, Q2 2021

In het tweede kwartaal van 2021 boekte het Hof Hoorneman Global Fund een rendement van 5,7%. Daarmee komt het rendement YTD uit op 15,4%.

Het tweede kwartaal was een kwartaal met twee gezichten. Tot halverwege mei was er een voortzetting zichtbaar van het herstel van de waarde- en cyclische aandelen. Ook grondstofprijzen liepen verder op. Als gevolg van de oplopende vaccinatiegraad worden beperkende maatregelen afgebouwd en neemt de economische activiteit weer toe. Tegelijkertijd stijgen daarmee de rente- en inflatieverwachtingen.

De Federal Reserve liet echter weten de langetermijninflatie beheersbaar te willen houden en dat er tot in 2023 geen renteverhogingen gepland staan. De rente ging recent zelfs omlaag. Dit, samen met de opkomst van de deltavariant van het coronavirus, zorgde voor een beweging van waarde- naar groeiaandelen.

Positieve ontwikkelingen
De ontwikkelingen in het Global Fund waren ronduit positief. Het herstel van groeiaandelen is duidelijk terug te zien: Nvidia, Otis, Google, Microsoft en Apple droegen in belangrijke mate bij aan het rendement. Vermeldenswaardig is het rendement van Nvidia. Die aandelen stegen met 48 procent vanwege zeer goede cijfers en een toenemende kans dat de overname van ARM wordt goedgekeurd.  

Tegenvallers waren er in het tweede kwartaal nauwelijks. Desondanks kwam Philips met de aankondiging dat het (opnieuw) een provisie moest opnemen. Dit keer in relatie tot de beademingsapparaten. “Dit raakt in onze visie de factor kwaliteit en maakt dat Philips opnieuw bekeken zal worden”, licht fondsbeheerder Job Graven toe. Wel is hij voornemens de positie voorlopig aan te houden.  

Verkopen
Van een drietal posities werd afscheid genomen: CK Hutchison, China Mobile en Check Point Software. Bij laatstgenoemde, een kleine restpositie, was het opwaartse potentieel gering. Bij China Mobile verdween de potentie nu Amerikaanse investeerders er niet langer in mogen beleggen. “Dit raakt ons niet direct, maar we verwachten dat China Mobile hierdoor op een korting van de intrinsieke waarde zal blijven noteren.”  

CK Hutchison blijft een complexe casus. “Met de verkoop van de Europese telecom-masten was de verwachting dat de opbrengsten als speciaal-dividend uitgekeerd zouden worden. Dit was niet het geval en maakt dat wij elders betere kansen zien.”  

Het Global Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in bedrijven met leidende posities in markten met hoge toetredingsdrempels.  

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Global Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`