13-08-2020, 20:22, LAATSTE UPDATE: 09-10-2020

Global Fund vertrouwt op de kracht van spreiding

Grote indices worden steeds meer gedomineerd door grote techbedrijven, met alle risico’s van dien. Het Hof Hoorneman Global Fund kiest bewust voor een meer evenwichtige benadering.

Het Global Fund bestaat momenteel uit zo’n vijfenveertig posities met een gemiddelde weging van 2,4 procent. Deze samenstelling zorgt voor risicospreiding wat daarnaast verder wordt geborgd door een goede spreiding over sectoren. “Statistisch gezien worden de risico’s met een gelijk gespreide portefeuille van minimaal dertig aandelen aanzienlijk verminderd”, zegt fondsbeheerder Job Graven. Voor het fonds is dan ook vastgelegd dat maximaal 6 procent van het fonds in één bedrijf belegd mag worden.

De grote indices daarentegen worden steeds meer gedomineerd door de grote techbedrijven. De S&P 500 bestaat voor 20 procent uit de grootste vijf ondernemingen. Voor de Nasdaq 100 is dit ruim 30 procent en voor de MSCI World 13,5 procent. “Vanuit het oogpunt van risicospreiding is deze concentratie niet optimaal”, aldus Graven, die erop wijst dat de waarderingen van deze ondernemingen zeer fors zijn. Onzekerheden en de haast onuitputtelijke stimulering vanuit de centrale banken en overheden drijven de waarderingen verder op. “Het zal interessant zijn hoe de aandelenkoersen van de grote techbedrijven gaan reageren op het moment dat er een vaccin beschikbaar komt. Er bestaat dan een reële kans dat veel investeerders hun winsten zullen verzilveren en herinvesteren in ondernemingen die meer zullen profiteren van verder herstel.” Daar het Hof Hoorneman Global Fund met een lange horizon belegt, is het fonds ook vertegenwoordigd in sectoren die meer beïnvloed worden door de effecten van Covid-19, zonder concessies te doen aan onze strenge selectiecriteria. Het Global Fund heeft blootstelling naar deze bedrijven, maar niet in de mate van de grote indices en concurrerende fondsen. “Het fonds is opgebouwd uit marktleiders die tegen een faire waardering noteren.”

Het Global Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in bedrijven met leidende posities in markten met hoge toetredingsdrempels. In de maand juli 2020 boekte het een rendement van -1,2%, waardoor het rendement YTD uitkomt op -15,7%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Global Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`