10-09-2020, 14:09, LAATSTE UPDATE: 09-10-2020

Boskalis profiteert van goed gevuld orderboek

Binnen het Hof Hoorneman European Value Fund presenteerden Boskalis en kantinecateraar Compass Group in augustus hun halfjaarcijfers. De bedrijven laten een verschillend beeld zien.

Boskalis profiteerde in de eerste helft van 2020 van een orderboek dat aan het begin van het jaar goed gevuld was met aantrekkelijke projecten. Uiteraard zorgden de lockdowns wel voor uitdagingen. Bij de baggeractiviteiten was sprake van uitstel van diverse projecten. De offshore-activiteiten profiteerden echter van aantrekkende offshore wind- en zeekabelactiviteiten. “Ook voor de tweede helft van 2020 verwacht Boskalis te profiteren van het goed gevulde orderboek”, vertelt fondsbeheerder Job Graven.

Kantinecateraar Compass Group heeft het daarentegen zwaar en meldde over het tweede kwartaal een forse omzetdaling. Het bedrijf is daardoor ook verlieslatend. “Maar door de versterkte balans en voldoende liquiditeit kan de onderneming deze situatie nog enkele jaren volhouden”, voorziet Graven. “Daarnaast is het management druk om kosten te besparen en met klanten te heronderhandelen over contractaanpassingen.” Graven verwacht dat de winstgevendheid hierdoor op termijn kan herstellen.

Binnen het fonds vonden in augustus geen transacties plaats. De fondsbeheerder wijst erop dat de portefeuille goed gepositioneerd blijft om te profiteren van een normalisering van de economie.

Het European Value Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in ondergewaardeerde Europese bedrijven. In de maand augustus 2020 boekte het een rendement van 2,9%, waardoor het rendement YTD uitkomt op -16,4%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

European Value Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`