18-08-2020, 08:04, LAATSTE UPDATE: 15-01-2021

Belangrijke mededeling en toelichting overname door directie Hof Hoorneman Bankiers N.V.

Dinsdag, 18 augustus 2020, is in een gezamenlijk persbericht aangekondigd dat Hof Hoorneman Bankiers samen zal gaan met Van Lanschot Kempen. Dit persbericht treft u hier aan.

Graag lichten wij toe waarom wij samengaan met Van Lanschot Kempen, wat u als klant daarvan gaat merken en wat dit betekent voor de medewerkers van Hof Hoorneman Bankiers.

Het zal ook u niet zijn ontgaan dat financiële instellingen de afgelopen jaren in toenemende mate geconfronteerd zijn met steeds weer nieuwe regels en wetten vanuit de overheid. Dat is goed en altijd in uw belang. De risico’s bij banken en in het financiële systeem kunnen hierdoor nog beter worden beheerst. Ook Hof Hoorneman Bankiers moet net als alle andere banken voldoen aan deze aanhoudende en toenemende wet- en regelgeving. Dit vraagt continu tijd en investering om ons hierop in te richten, deze regels te monitoren en hierop te rapporteren.  

Zeker voor een kleine bank als Hof Hoorneman Bankiers, die alles nog steeds zelf doet, legt dit in toenemende mate, een verhoudingsgewijs grote druk op de capaciteit van de organisatie. Om op langere termijn continuïteit met de juiste kwaliteit te kunnen blijven bieden hebben we kritische massa nodig. Het is om die reden niet te voorkomen dat een kleine bank op enig moment aansluiting zoekt bij een grotere bank, en op die manier haar klanten laat profiteren van te bereiken schaalvoordelen. Belangrijke voorwaarde voor ons was dat dit een kwalitatief sterke partij zou zijn waardoor wij zowel aan u als klant als aan onze medewerkers hetzelfde en meer kunnen bieden.  

Wij zijn verheugd in Van Lanschot Kempen een gespecialiseerde Nederlandse wealth manager te hebben gevonden die op een met Hof Hoorneman vergelijkbare wijze zorg draagt voor het beheer en begeleiding van klanten. De activiteiten van Hof Hoorneman Bankiers hebben een logische en natuurlijke aansluiting met Van Lanschot Kempen waardoor wij u als klant een soepele overgang kunnen bieden. Uw huidige Private Banker zal het contact met u blijven onderhouden en zal u ook na de overname blijven begeleiden. Verder worden herkenbare vormen van beheer, bijvoorbeeld het Value Investing Mandaat voortgezet binnen Van Lanschot Kempen  Najib Nakad en zijn collega’s zullen uitvoering blijven geven aan de Value Investing beleggingsstijl.

Bovendien kunnen wij u straks een veel breder producten- en dienstenpakket bieden. Wij kunnen u straks ook helpen met bijvoorbeeld beleggingsadvies, financiële planning en hypotheken. In bijgevoegde brief van Richard Bruens, lid van de Raad van Bestuur stelt Van Lanschot Kempen zich aan u voor.

Wij zijn ervan overtuigd dat de beslissing om samen te gaan met Van Lanschot Kempen in het belang is van zowel u als onze klant, als van onze medewerkers. Alle medewerkers van Hof Hoorneman Bankiers krijgen de kans zich aan te sluiten bij een grotere, gespecialiseerde private bank. Dat biedt volop kansen voor hun verdere ontwikkeling en toekomst.

De komende maanden zullen wij u uiteraard informeren over de verdere voortgang en het moment waarop de overname door Van Lanschot Kempen definitief is. De goedkeuring van de toezichthouder verwachten wij eind 2020.  

Voorlopig verandert er niets voor u. U blijft gebruik maken van onze dienstverlening en de contactpersonen zoals u dat gewend bent. Wij verwachten dat in de loop van 2021 de overgang naar Van Lanschot Kempen zal gaan plaatsvinden en ook nieuwe mogelijkheden ontstaan. Uiteraard zullen we u daarvan op de hoogte stellen en houden.

Wij kijken uit naar de toekomstige samenwerking met Van Lanschot Kempen en voor vragen kunt u contact opnemen met uw vaste gesprekspartner.


Met vriendelijke groeten,

Directie Hof Hoorneman Bankiers
Jaco Aardoom, Najib Nakad en Adriaan Wijt

Hof Hoorneman Bankiers N.V.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`