Mix Fondsen Neutraal i.l.

Binnen de Mix Fondsen wordt voornamelijk belegd in door Hof
Hoorneman beheerde beleggingsfondsen. 

Start met beleggen  

Mix Fondsen risicoprofiel Neutraal i.l.

Mix Fondsen Neutraal i.l. belegt voor gemiddeld 50% in Hof Hoorneman Beleggingsfondsen met een obligatierisico en gemiddeld 50% wordt in Hof Hoorneman Beleggingsfondsen met een aandelenrisico belegd.

Met Hof Hoorneman Mix Fondsen i.l. koopt u in een keer een goed en breed gespreide beleggingsportefeuille met een door u gewenst risicoprofiel.

De doelgroep van Mix Fondsen Neutraal i.l. bestaat uit beleggers die streven naar een gespreide portefeuille met een gemiddeld risicoprofiel en met een beleggingshori­zon vanaf vijf jaar.

Start met beleggen

Mix Fondsen Neutraal i.l.

Risico 4

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.