Value Fund

Het Hof Hoorneman Value Fund belegt wereldwijd, dus ook in opkomende markten, in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde financiële instrumenten die volgens onze eigen analyse op het moment van aankoop onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld. Dat kunnen (hoog)dividenduitkerende aandelen, (hoogrentende) obligaties, aandelen in vastgoedfondsen, preferente aandelen en in aandelen converteerbare obligaties zijn. Ook beleggingen in moeilijk verhandelbare financiële instrumenten zoals hoog-rendementsschuldbewijzen behoren tot de beleggingsmogelijkheden van het fonds. 

De aard van de beleggingen houdt tevens in, dat de koers van het Hof Hoorneman Value Fund beweeglijk kan zijn en zowel positieve als negatieve uitslagen kan hebben.

Value Fund|VF

Het Hof Hoorneman Value Fund is gericht op het behalen van een absoluut rendement, dat wil zeggen dat een vergelijking met een bepaalde benchmark, zoals bijvoorbeeld een officiële beursindex als de AEX- of AMX-index, geen doelstelling op zich van het beleggingsbeleid is. De doelgroep van Hof Hoorneman Value Fund bestaat uit beleggers die streven naar vermogensgroei op langere termijn. Het fonds is niet geschikt voor beleggers die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman Value Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand juli

Het Hof Hoorneman Value Fund heeft in de maand juli een rendement gerealiseerd van -2,8% waardoor het rendement year to date uitkomt op 0,5%.

Zowel de aandelenmarkten als de obligatiemarkten lieten een rendement zien dat dicht bij de 0% lag. De rente op obligaties daalde fors over de gehele curve. Dat wil zeggen dat de rente niet alleen daalde bij kortlopende obligaties met een variabele rente, ook de rente op de langlopende obligaties daalde. Dit had tot gevolg dat de koersen van kortlopende obligaties een tik kregen en de langlopende leningen juist profiteerden van de lagere marktrente.

Door beter dan verwachte kwartaalcijfers steeg de koers van IBM met bijna 8% in juli. Met name de ‘Cloud’ business presteerde beter dan verwacht. IBM koopt eigen aandelen in en betaalt een stevig dividend. Allied Irish Bank zag de winst dalen. AIB verwacht een verslechterend economisch klimaat. Zij zien brexit en de immer lager wordende rente als remmende factoren. Het aandeel verloor ruim 13% van haar waarde in de maand juli. 

Er zijn additionele aandelen gekocht in International Petroleum (IPCO) nadat de koers verzwakte. De Western Canada Select (WCS, de relevante olieprijs voor IPCO) is sinds eind vorig jaar sterk gestegen. Dit is een positieve indicator voor de vrije kasstroom dit jaar. Deze vrije kasstroom is voldoende om de totale onderneming inclusief schulden in enkele jaren terug te verdienen.

In de maand juli is een positie opgebouwd in de obligaties van Teva. Dit is een farmaciebedrijf dat over de hele wereld actief is. Het ontwikkelt en produceert medicijnen die beschermd worden door patenten. Ook maken zij medicijnen na waarvan het patent is verlopen. Teva is in het nieuws door een tweetal rechtszaken. De eerste rechtszaak gaat over vermeende prijsafspraken. De tweede gaat over het verkopen en distribueren van pijnstillers. Omdat veel Amerikanen verslaafd zijn geraakt aan pijnstillers wil de Amerikaanse overheid geld ontvangen van de makers van deze pijnstillers. Teva is een van deze makers. Het proces gaat enkele jaren duren. Teva ontkent elke betrokkenheid/aansprakelijkheid. De rechtszaken kunnen Teva mogelijk enkele miljarden gaan kosten. Echter, wij zijn ervan overtuigd dat de vrije kasstromen genoeg zijn om zowel de schuld af te betalen als ook een eventuele miljardenboete te kunnen dragen. Met een effectieve yield van ca. 5,5% lijken de obligaties ondergewaardeerd.

Om ruimte maken voor de aankoop van de Teva obligaties is de positie in National Westminster afgebouwd. Door de stijgende koers is het effectief rendement gezakt tot onder de 5% (na hedging). Gecombineerd met het feit dat er weinig handel in de obligaties is, lijkt dit het moment te zijn om geduldig te verkopen. 

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

5-JAARS

 

PEILDATUM

 

Risicometer 4