Value Fund

Het Hof Hoorneman Value Fund belegt wereldwijd, dus ook in opkomende markten, in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde financiële instrumenten die volgens onze eigen analyse op het moment van aankoop onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld. Dat kunnen (hoog)dividenduitkerende aandelen, (hoogrentende) obligaties, aandelen in vastgoedfondsen, preferente aandelen en in aandelen converteerbare obligaties zijn. Ook beleggingen in moeilijk verhandelbare financiële instrumenten zoals hoog-rendementsschuldbewijzen behoren tot de beleggingsmogelijkheden van het fonds. 

De aard van de beleggingen houdt tevens in, dat de koers van het Hof Hoorneman Value Fund beweeglijk kan zijn en zowel positieve als negatieve uitslagen kan hebben.

Value Fund|VF

Het Hof Hoorneman Value Fund is gericht op het behalen van een absoluut rendement, dat wil zeggen dat een vergelijking met een bepaalde benchmark, zoals bijvoorbeeld een officiële beursindex als de AEX- of AMX-index, geen doelstelling op zich van het beleggingsbeleid is. De doelgroep van Hof Hoorneman Value Fund bestaat uit beleggers die streven naar vermogensgroei op langere termijn. Het fonds is niet geschikt voor beleggers die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman Value Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand januari

Het Hof Hoorneman Value Fund heeft in de eerste maand van het nieuwe beleggingsjaar een rendement gerealiseerd van 6,4%.

Na een lastig jaar in 2018 zijn de beurzen in 2019 uit de startblokken geschoten. Doordat het jaareinde vrij precies overeenkwam met het dieptepunt van de markten zien de rendementen er gelijk sterk uit. Geo-politiek zijn er echter weinig redenen voor het hervonden optimisme. De Verenigde Staten komen net uit de langst durende overheidssluiting in hun eigen geschiedenis. Tegelijkertijd verlopen de ontwikkelingen met betrekking tot brexit nog steeds buitengewoon stroef.

Ondanks dit alles zijn waarderingen in zowel de aandelen als de obligatiemarkt omhoog geschoten. Gedeeltelijk is dit een product van de ontwikkelingen vorig jaar. De grote onzekerheid over een breed scala aan ontwikkelingen in combinatie met de verwachte vertraging van de groei in Europa zorgt voor een klimaat waar beleggers uiterste prudentie dienen te betrachten.

De positie in Nokia is tegen het einde van de maand geheel verkocht. Deze producent van telecomapparatuur lijkt fors te gaan profiteren van de investeringen voor de aanleg van 5G-netwerken. De weinige concurrentie die Nokia hierbij heeft zal naar verwachting nog verder afnemen, doordat er in veel markten zorgen zijn over de apparatuur van Chinese concurrent Huawei en in mindere mate van ZTE. Op deze nieuwsberichten bereikte de koers het door ons gestelde koersdoel.

Tevens is de positie in Akzo Nobel geheel verkocht. Deze onderneming was weliswaar nog niet duur, maar elders zagen we betere kansen. Een voorbeeld hiervan is de positie in Unibail-Rodamco-Westfield(URW). Deze vastgoedonderneming richt zich op de bovenkant van het shopping mall segment met sterke winkelformules, sterke groei in bezoekers en verkopen en daardoor ook weinig problemen met leegstand. Desondanks was de koers van URW gedurende 2018 toch aanzienlijk teruggevallen in lijn met de malaise in de hele retailvastgoedmarkt. Ons inziens zijn de operationele ontwikkelingen van de groep echter sterk genoeg om een significant hogere waardering te rechtvaardigen.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

op jaarbasis


5-JAARS

 

op jaarbasis


RENDEMENT

 
 

over een periode van 5 jaar


PEILDATUM

 

Risicometer 4