Value Fund

Het Hof Hoorneman Value Fund belegt wereldwijd, dus ook in opkomende markten, in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde financiële instrumenten die volgens onze eigen analyse op het moment van aankoop onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld. Dat kunnen (hoog)dividenduitkerende aandelen, (hoogrentende) obligaties, aandelen in vastgoedfondsen, preferente aandelen en in aandelen converteerbare obligaties zijn. Ook beleggingen in moeilijk verhandelbare financiële instrumenten zoals hoog-rendementsschuldbewijzen behoren tot de beleggingsmogelijkheden van het fonds. 

De aard van de beleggingen houdt tevens in, dat de koers van het Hof Hoorneman Value Fund beweeglijk kan zijn en zowel positieve als negatieve uitslagen kan hebben.

Value Fund|VF

Het Hof Hoorneman Value Fund is gericht op het behalen van een absoluut rendement, dat wil zeggen dat een vergelijking met een bepaalde benchmark, zoals bijvoorbeeld een officiële beursindex als de AEX- of AMX-index, geen doelstelling op zich van het beleggingsbeleid is. De doelgroep van Hof Hoorneman Value Fund bestaat uit beleggers die streven naar vermogensgroei op langere termijn. Het fonds is niet geschikt voor beleggers die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman Value Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand mei

Het Hof Hoorneman Value Fund heeft in de maand mei een rendement gerealiseerd van -6,0% waardoor het rendement in heel 2019 uitkomt op 2,1%.

In de maand mei was sprake van enige volatiliteit. Beleggers maakten zich zorgen over het uitblijven van een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China en de effecten daarvan op de groei van de wereldeconomie. Dit had ook weerslag op de olieprijs, die behoorlijk daalde, ook doordat Amerikaanse olieproducenten veel olie blijven produceren. Desondanks blijven we positief over de dienstverleners aan de olie- en gassector in portefeuille. Zelfs in een transitie naar een duurzame energievoorziening zullen olie en gas een belangrijke rol in de energiemix blijven spelen. Door onderinvesteringen door grote oliemaatschappijen in de afgelopen jaren en rationalisatie in de sector wordt de voedingsbodem gelegd voor aantrekkelijke toekomstige rendementen.

Het management van Green REIT, een Ierse vastgoedonderneming, maakte bekend de korting op de intrinsieke waarde te willen verkleinen door de gehele onderneming te verkopen of de verschillende panden te verkopen. In reactie hierop steeg de koers naar een kleine korting op de nettovermogenswaarde. Doordat we elders aantrekkelijke kansen zien en de upside naar verwachting beperkt, is de positie geheel verkocht.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3 JAAR

 

5 JAAR

 

PEILDATUM

 

Risicometer 4