Value Fund

Het Hof Hoorneman Value Fund belegt wereldwijd, dus ook in opkomende markten, in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde financiële instrumenten die volgens onze eigen analyse op het moment van aankoop onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld. Dat kunnen (hoog)dividenduitkerende aandelen, (hoogrentende) obligaties, aandelen in vastgoedfondsen, preferente aandelen en in aandelen converteerbare obligaties zijn. Ook beleggingen in moeilijk verhandelbare financiële instrumenten zoals hoog-rendementsschuldbewijzen behoren tot de beleggingsmogelijkheden van het fonds. 

De aard van de beleggingen houdt tevens in, dat de koers van het Hof Hoorneman Value Fund beweeglijk kan zijn en zowel positieve als negatieve uitslagen kan hebben.

Value Fund|VF

Het Hof Hoorneman Value Fund is gericht op het behalen van een absoluut rendement, dat wil zeggen dat een vergelijking met een bepaalde benchmark, zoals bijvoorbeeld een officiële beursindex als de AEX- of AMX-index, geen doelstelling op zich van het beleggingsbeleid is. De doelgroep van Hof Hoorneman Value Fund bestaat uit beleggers die streven naar vermogensgroei op langere termijn. Het fonds is niet geschikt voor beleggers die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman Value Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand oktober

Het Hof Hoorneman Value Fund heeft in de maand oktober een rendement gerealiseerd van  -4,7% waardoor het rendement over de eerste tien maanden uitkomt op -6,8%

In de maand oktober liep de premie die obligatiebeleggers krijgen voor hoogrenderende obligaties verder op. Op het einde van de maand had deze premie het hoogste punt bereikt in grofweg 2 jaar. Dit terwijl de rentestanden op veilige landen zoals Duitsland licht terugliepen. Dit is een indicatie dat beleggers behoefte hebben aan een hogere vergoeding voor het risico dat ze lopen.

Na weken en maanden van stabiele stijging van de olieprijs begon in oktober een aanzienlijke terugval daarvan. Binnen de maand daalde de prijs van een vat olie van 75 dollar per vat naar 65 dollar per vat. Sinds het einde van de maand is deze daling alleen maar verdergegaan. De druk op de olieprijs heeft ook invloed gehad op de koersontwikkeling van de oliegerelateerde beleggingen in de portefeuille.

Ons beleggingsteam heeft in de maand oktober een bezoek gebracht aan China. Hier is gesproken met tal van bedrijven, waaronder een groot gedeelte van de Chinese beleggingen in de portefeuille. Nog voor het bezoek werd de positie in Hui Xian REIT verkocht. Deze belegging was goed blijven liggen in een klimaat waarin veel bedrijven in Hongkong stevige koersreacties meemaakten.

Met de opbrengst zijn de beleggingen in Shui On Land en Zhejian Expressway verder opgehoogd. De toekomstperspectieven van deze ondernemingen zijn zeer aanlokkelijk en het opwaarts koerspotentieel is hoger dan dat van Hui Xian REIT. Dientengevolge is besloten de positie te draaien.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

op jaarbasis


5-JAARS

 

op jaarbasis


RENDEMENT

 
 

over een periode van 5 jaar


PEILDATUM

 

Risicometer 4