Value Fund

Het Hof Hoorneman Value Fund belegt wereldwijd, dus ook in opkomende markten, in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde financiële instrumenten die volgens onze eigen analyse op het moment van aankoop onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld. Dat kunnen (hoog)dividenduitkerende aandelen, (hoogrentende) obligaties, aandelen in vastgoedfondsen, preferente aandelen en in aandelen converteerbare obligaties zijn. Ook beleggingen in moeilijk verhandelbare financiële instrumenten zoals hoog-rendementsschuldbewijzen behoren tot de beleggingsmogelijkheden van het fonds. 

De aard van de beleggingen houdt tevens in, dat de koers van het Hof Hoorneman Value Fund beweeglijk kan zijn en zowel positieve als negatieve uitslagen kan hebben.

Value Fund|VF

Het Hof Hoorneman Value Fund is gericht op het behalen van een absoluut rendement, dat wil zeggen dat een vergelijking met een bepaalde benchmark, zoals bijvoorbeeld een officiële beursindex als de AEX- of AMX-index, geen doelstelling op zich van het beleggingsbeleid is. De doelgroep van Hof Hoorneman Value Fund bestaat uit beleggers die streven naar vermogensgroei op langere termijn. Het fonds is niet geschikt voor beleggers die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman Value Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand september

Het Hof Hoorneman Value Fund heeft in de maand september een rendement gerealiseerd van 2,9% waardoor het rendement year to date uitkomt op -4,6%.

Gedurende de onrustige septembermaand zijn een aantal wijzigingen in de portefeuille aangebracht. Zo zijn GEA Group en Pacific Drilling verkocht. GEA heeft een sterk marktaandeel en levert met name producten aan de stabiele voedingsindustrie. Op basis van deze sterke marktpositie en de resultaten van de concurrenten zou GEA in staat moeten zijn een betere winstgevendheid te behalen. Tot op heden zien we hier echter nagenoeg geen voortgang en om die reden zijn de aandelen verkocht. De aandelen van Pacific Drilling zijn verkregen vanuit een financiële herstructurering van de obligaties die we in portefeuille hadden. Doordat het herstel van de oliesector voorzichtiger verloopt dan verwacht vinden wij de positie van aandeelhouders bij Pacific Drilling te risicovol. De positie van aandeelhouders in International Petroleum, actief in de exploratie en productie van olie en gas, is veel sterker en van de koersdaling van dit laatste bedrijf is gebruik gemaakt om de positie in de portefeuille te verhogen.

Positief nieuws kwam er vanuit onze posities in de zogenaamde CMS-obligaties. Deze obligaties van financiële instellingen hebben een variabele rente en noteren door de lage rente significant onder par (= uitgifte- en aflossingsprijs). Ondanks het perpetuele karakter van deze leningen, bestaat er toch een gerede kans dat deze obligaties zullen worden afgelost. Per 1 januari 2022 zullen deze obligaties namelijk niet meer meetellen als garantiekapitaal bij banken en per 1 januari 2026 bij verzekeraars en verliezen ze in grote mate hun toegevoegde waarde voor de uitgevende instelling. Het bericht dat Banco Santander een CMS-obligatie aflost op par terwijl de dag ervoor dezelfde lening nog rond de 67% werd geïndiceerd zorgde voor behoorlijke koersstijgingen in dit segment.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

5-JAARS

 

PEILDATUM

 

Risicometer 4