Value Fund

Het Hof Hoorneman Value Fund belegt wereldwijd, dus ook in opkomende markten, in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde financiële instrumenten die volgens onze eigen analyse op het moment van aankoop onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld. Dat kunnen (hoog)dividenduitkerende aandelen, (hoogrentende) obligaties, aandelen in vastgoedfondsen, preferente aandelen en in aandelen converteerbare obligaties zijn. Ook beleggingen in moeilijk verhandelbare financiële instrumenten zoals hoog-rendementsschuldbewijzen behoren tot de beleggingsmogelijkheden van het fonds. 

De aard van de beleggingen houdt tevens in, dat de koers van het Hof Hoorneman Value Fund beweeglijk kan zijn en zowel positieve als negatieve uitslagen kan hebben.

Value Fund|VF

Het Hof Hoorneman Value Fund is gericht op het behalen van een absoluut rendement, dat wil zeggen dat een vergelijking met een bepaalde benchmark, zoals bijvoorbeeld een officiële beursindex als de AEX- of AMX-index, geen doelstelling op zich van het beleggingsbeleid is. De doelgroep van Hof Hoorneman Value Fund bestaat uit beleggers die streven naar vermogensgroei op langere termijn. Het fonds is niet geschikt voor beleggers die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman Value Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand maart

Het Hof Hoorneman Value Fund heeft in de maand maart een rendement gerealiseerd van -1,2% waardoor het rendement in heel 2019 uitkomt op 6,4%.

De ontwikkelingen in de rentestanden hebben het Value Fund in de maand maart geholpen. De Duitse 10-jaars staatsobligaties hebben voor het eerst sinds oktober 2016 weer een negatieve rentestand. Dit helpt de vastrentende waarden binnen de portefeuille. Risicopremies zijn gedurende de maand maart tegelijkertijd ongeveer vlak gebleven.

In de maand maart is de olieprijs verder hersteld na een stevige correctie in het laatste kwartaal van vorig jaar. Deze koersbeweging was positief voor de beleggingen met blootstelling naar de oliemarkt.

De relatief teleurstellende koersontwikkeling van het fonds kan dan ook grotendeels worden herleid naar een aantal verschillende ontwikkelingen. Allereerst zijn de sterke koersontwikkelingen voornamelijk zichtbaar in de markten van grotere bedrijven met een grotere perceptie van zekerheid. Ook de hedge van de Amerikaanse en Hongkong dollar zorgt dat het fonds relatief teleur heeft gesteld. Ons inziens zijn de mogelijkheden binnen het fonds echter nog steeds zeer aantrekkelijk.

Binnen de portefeuille zijn er een aantal transacties doorgevoerd. Zo is de positie in Deutsche Pfandbriefbank verkocht met een aantrekkelijk rendement. De koers was inmiddels voldoende opgelopen om andere mogelijkheden interessanter te maken.

Ook de positie in XTep, heel lang een portefeuillepositie, is na een sterk jaar voor de onderneming en na het bereiken van ons koersdoel volledig verkocht.