Phoenix Fund

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund belegt hoofdzakelijk in leningen van bedrijven met zware schuldproblemen of bedrijven die reeds in faillissement verkeren. Als gevolg van deze problemen zijn de obligaties en leningen van deze bedrijven veelal sterk in koers gedaald. Het fonds zoekt naar die leningen die betere perspectieven hebben dan de markt erkent. Dit betere perspectief kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door een financiële herstructurering. De ontwikkelingen van zo’n belegging hebben vaak weinig correlatie met de onderliggende economie, dat geldt zeker voor beleggingen in een faillissement. Ook de realisatie van een beleggingscasus kan soms veel tijd vereisen, met name in het geval van faillissementsclaims. Hierdoor kan het meerdere jaren duren voordat een in de portefeuille van het fonds opgenomen belang daadwerkelijk het beoogde rendement oplevert. Een belegging in Hof Hoorneman Phoenix Fund kan dan ook het beste voor een meerjarige periode worden aangehouden en de waarde van zo’n belegging kan tussentijds grotere koersuitslagen vertonen, zowel in positieve als in negatieve zin.

Phoenix Fund|PF

Een belegging in het Hof Hoorneman Phoenix Fund is absoluut ongeschikt voor mensen die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman Phoenix Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand januari

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund heeft in de eerste maand van het nieuwe beleggingsjaar een rendement gerealiseerd van 3,7%.

Na een relatief lastig jaar begonnen de beleggingsmarkten 2019 positief. Gedragen door verdere rentedalingen en het teruglopen van de risicopremies lieten hoogrenderende obligaties een positieve trend zien.

Desondanks is de onzekerheid gedurende de maand niet verder afgenomen. Met de snel naderende feitelijke datum van brexit lijkt een finale oplossing nog steeds niet voorhanden en de langste Amerikaanse “shutdown” uit de geschiedenis is net beëindigd.

Nieuw in de portefeuille is een positie in een langlopende Pacific Gas & Electric lening. Dit Amerikaanse nutsbedrijf is actief in Californië. De onderneming is naar verwachting gedeeltelijk aansprakelijk voor een van bosbranden die daar in de recente jaren is uitgebroken. Omdat de maximaal te verwachten boete nog steeds verteerbaar is voor het alleszins kredietwaardige bedrijf, is de zekerheid in de onderneming nog steeds degelijk. De verwachting is dan ook dat er na het succesvol afronden van deze kwestie weer een aanzienlijk opwaarts potentieel is, waardoor de lening weer aanzienlijk dichter bij pari zal gaan handelen.

Tevens is het fonds bezig enkele al bestaande posities verder op te hogen, voorbeelden hiervan zijn Boparan Finance en Brighthouse.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

op jaarbasis


5-JAARS

 

op jaarbasis


RENDEMENT

 
 

over een periode van 5 jaar


PEILDATUM

 

Risicometer 4