Phoenix Fund

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund belegt hoofdzakelijk in leningen van bedrijven met zware schuldproblemen of bedrijven die reeds in faillissement verkeren. Als gevolg van deze problemen zijn de obligaties en leningen van deze bedrijven veelal sterk in koers gedaald. Het fonds zoekt naar die leningen die betere perspectieven hebben dan de markt erkent. Dit betere perspectief kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door een financiële herstructurering. De ontwikkelingen van zo’n belegging hebben vaak weinig correlatie met de onderliggende economie, dat geldt zeker voor beleggingen in een faillissement. Ook de realisatie van een beleggingscasus kan soms veel tijd vereisen, met name in het geval van faillissementsclaims. Hierdoor kan het meerdere jaren duren voordat een in de portefeuille van het fonds opgenomen belang daadwerkelijk het beoogde rendement oplevert. Een belegging in Hof Hoorneman Phoenix Fund kan dan ook het beste voor een meerjarige periode worden aangehouden en de waarde van zo’n belegging kan tussentijds grotere koersuitslagen vertonen, zowel in positieve als in negatieve zin.

Phoenix Fund|PF

Een belegging in het Hof Hoorneman Phoenix Fund is absoluut ongeschikt voor mensen die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman Phoenix Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand juli

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund heeft in de maand juli een rendement gerealiseerd van -1,2% waardoor het rendement over de zeven maanden van 2019 uitkomt op 4,6%.

In de maand juli heeft het Phoenix Fund een investering gedaan in de schuld van Carillion. Carillion is sinds januari 2018 failliet en de prijs van de leningen is hard gedaald. Carillion is een bouwbedrijf en is bezweken onder slecht uitgevoerde projecten. Meerdere concurrenten in het Verenigd Koninkrijk hebben hier ook last van gehad. Wij verwachten dat er uit de boedel significant meer waarde komt dan dat we betaald hebben voor de schuld.

Om het fonds van liquiditeit te voorzien zijn een tweetal Britse preferente aandelen verkocht. Het preferente aandeel van Aviva met een dividendbetaling van 8,375% en het preferente aandeel van General Accident met een dividendbetaling van 8,875% zijn van de hand gedaan. De preferente aandelen Aviva hebben we aangekocht toen Aviva dreigde deze af te lossen op 100 terwijl ze aanzienlijk boven par handelden. Wij waren van mening dat dit juridisch gezien discutabel zou zijn en dat ook de druk van de markt Aviva zou tegenhouden om deze actie daadwerkelijk door te zetten. Uiteindelijk heeft Aviva deze plannen inderdaad niet uitgevoerd en zijn de prijzen van de preferente aandelen weer redelijk hersteld.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

5-JAARS

 

PEILDATUM

 

Risicometer 4