Phoenix Fund

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund belegt hoofdzakelijk in leningen van bedrijven met zware schuldproblemen of bedrijven die reeds in faillissement verkeren. Als gevolg van deze problemen zijn de obligaties en leningen van deze bedrijven veelal sterk in koers gedaald. Het fonds zoekt naar die leningen die betere perspectieven hebben dan de markt erkent. Dit betere perspectief kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door een financiële herstructurering. De ontwikkelingen van zo’n belegging hebben vaak weinig correlatie met de onderliggende economie, dat geldt zeker voor beleggingen in een faillissement. Ook de realisatie van een beleggingscasus kan soms veel tijd vereisen, met name in het geval van faillissementsclaims. Hierdoor kan het meerdere jaren duren voordat een in de portefeuille van het fonds opgenomen belang daadwerkelijk het beoogde rendement oplevert. Een belegging in Hof Hoorneman Phoenix Fund kan dan ook het beste voor een meerjarige periode worden aangehouden en de waarde van zo’n belegging kan tussentijds grotere koersuitslagen vertonen, zowel in positieve als in negatieve zin.

Phoenix Fund|PF

Een belegging in het Hof Hoorneman Phoenix Fund is absoluut ongeschikt voor mensen die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman Phoenix Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand oktober

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund heeft in oktober een rendement behaald van -0,9% waardoor het rendement over de eerste tien maanden van 2018 uitkomt op 3,5%.

Na weken en maanden van stabiele stijging begon in oktober een aanzienlijke terugval van de olieprijs. Binnen de maand daalde de prijs van een vat olie van 75 dollar naar 65 dollar per vat. Sinds het einde van de maand is deze daling alleen maar verder doorgezet. De druk op de olieprijs heeft ook invloed gehad op de koersontwikkeling van de oliegerelateerde beleggingen in de portefeuille. De olie-gerelateerde beleggingen in de portefeuille zijn echter gekozen met focus op een stabiele basis die wordt gegarandeerd door danwel bestaande contracten danwel de waarde van de bezittingen. Hierdoor zijn deze beleggingen ondersteund door factoren die niet alleen aan de olieprijs hangen. Dit maakt dat deze posities relatief goed bestand zijn tegen schommelingen in de olieprijs.

Binnen de portefeuille is de positie in Golden Close omgewisseld voor een nieuwe lening. Dit kon tegen een voor de beleggers aantrekkelijke prijs. De lening is nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd en zekerder dan de prijs doet vermoeden.

Ook is er een Bluewater lening aangekocht. De nieuwe 10% lening in de onderneming die we al goed kennen is een mooie toevoeging aan onze portefeuille.

Buiten de ontwikkelingen in de oliemarkt is het ook vermeldenswaardig dat de risicopremies op High Yield obligaties verder aan het oplopen zijn in de afgelopen maanden. Dit is een aanzienlijke drukkende factor geweest van de rendementen in sommige High Yield fondsen. Veel van de beleggingen in het Phoenix Fund hebben een dusdanig specifiek karakter dat de invloed op de koersontwikkeling van het Phoenix Fund beperkt is.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

op jaarbasis


5-JAARS

 

op jaarbasis


RENDEMENT

 
 

over een periode van 5 jaar


PEILDATUM

 

Risicometer 4