Phoenix Fund

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund belegt hoofdzakelijk in leningen van bedrijven met zware schuldproblemen of bedrijven die reeds in faillissement verkeren. Als gevolg van deze problemen zijn de obligaties en leningen van deze bedrijven veelal sterk in koers gedaald. Het fonds zoekt naar die leningen die betere perspectieven hebben dan de markt erkent. Dit betere perspectief kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door een financiële herstructurering. De ontwikkelingen van zo’n belegging hebben vaak weinig correlatie met de onderliggende economie, dat geldt zeker voor beleggingen in een faillissement. Ook de realisatie van een beleggingscasus kan soms veel tijd vereisen, met name in het geval van faillissementsclaims. Hierdoor kan het meerdere jaren duren voordat een in de portefeuille van het fonds opgenomen belang daadwerkelijk het beoogde rendement oplevert. Een belegging in Hof Hoorneman Phoenix Fund kan dan ook het beste voor een meerjarige periode worden aangehouden en de waarde van zo’n belegging kan tussentijds grotere koersuitslagen vertonen, zowel in positieve als in negatieve zin.

Phoenix Fund|PF

Een belegging in het Hof Hoorneman Phoenix Fund is absoluut ongeschikt voor mensen die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman Phoenix Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand september

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund heeft in de maand september een rendement gerealiseerd van 0,2% waardoor het rendement over de eerste negen maanden van 2019 uitkomt op 2,9%.

In september heeft het Phoenix Fund met een flinke korting effecten bijgekocht van het internationale detailhandelsconcern Fortenova Group, dat voort is gekomen uit de lopende herstructurering van het voormalige Agrokor. Het bedrijf heeft een nieuwe kapitaalstructuur waarbij de voormalige obligatiehouders nu de facto deels aandeelhouder zijn geworden en de super seniore schuld inmiddels is geherfinancierd. De volgende stappen in het herstructureringsproces omvatten het afstoten van bepaalde bedrijfsonderdelen om de schuldenlast verder te verlagen en het efficiënter inrichten van de kernactiviteiten wat onder leiding van strategieconsultants momenteel al in gang is gezet. Fortenova Group bezit supermarktketens in de Balkanregio, waar het binnen de individuele landen veelal marktleider is. Ondanks dat informatie uit de onderliggende business momenteel summier is, zijn wij van mening dat er in de toekomst een gezond bedrijf uit de huidige situatie voort kan komen.

Ook de positie in het voormalige Imtech is opgehoogd. De resterende uitkering die nog verwacht wordt ligt tussen de 10 en 15%. Er bestaat nog een kleine kans dat de curatoren roet in het eten gooien, maar na 4 jaar zonder dat dit is voorgekomen achten wij die kans klein. Mocht de zaak toch verloren worden dan zakt het verwachte rendement naar ongeveer 7 à 8%.

Tot slot is ook de positie in het Turkse Asya Sukuk opgehoogd. Asya is de zogenaamde Gulenbank die na de couppoging in 2016 in afwikkeling is gezet. De stukken uit de rechtbank gaven aan dat er eind 2016, zelfs na forse afboekingen, nog eigen vermogen in zat. Wij zien de terugbetalingen van deze lening minder pessimistisch dan de markt momenteel inprijst.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

5-JAARS

 

PEILDATUM

 

Risicometer 4