Phoenix Fund

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund belegt hoofdzakelijk in leningen van bedrijven met zware schuldproblemen of bedrijven die reeds in faillissement verkeren. Als gevolg van deze problemen zijn de obligaties en leningen van deze bedrijven veelal sterk in koers gedaald. Het fonds zoekt naar die leningen die betere perspectieven hebben dan de markt erkent. Dit betere perspectief kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door een financiële herstructurering. De ontwikkelingen van zo’n belegging hebben vaak weinig correlatie met de onderliggende economie, dat geldt zeker voor beleggingen in een faillissement. Ook de realisatie van een beleggingscasus kan soms veel tijd vereisen, met name in het geval van faillissementsclaims. Hierdoor kan het meerdere jaren duren voordat een in de portefeuille van het fonds opgenomen belang daadwerkelijk het beoogde rendement oplevert. Een belegging in Hof Hoorneman Phoenix Fund kan dan ook het beste voor een meerjarige periode worden aangehouden en de waarde van zo’n belegging kan tussentijds grotere koersuitslagen vertonen, zowel in positieve als in negatieve zin.

Phoenix Fund|PF

Een belegging in het Hof Hoorneman Phoenix Fund is absoluut ongeschikt voor mensen die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman Phoenix Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand mei

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund heeft in de maand mei een rendement gerealiseerd van -0,8% waardoor het rendement over de eerste vijf maanden van 2019 uitkomt op 7,2%.

In mei hebben we een positie aangekocht in de CMS (Constant Maturity Swap) van Casino Guichard. Het faillissement van Rallye geeft Casino de mogelijkheid om te deleveragen waardoor de spread zou moeten inkomen. Voorheen betaalde Casino stevige dividenden om Rallye van cashflow te voorzien. Begin 2018 handelde deze CMS-obligatie nog boven de 80%.

We hebben onze positie in de preferente aandelen van Fannie Mae afgebouwd. Deze positie heeft het zeer goed gedaan en daarom is de verhouding tussen potentieel rendement en risico minder aantrekkelijk geworden.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3 JAAR

 

5 JAAR

 

PEILDATUM

 

Risicometer 4