In de algemene vergaderingen van aandeelhouders van Hof Hoorneman Investment Funds en Hof Hoorneman Mix Fondsen op 26 mei 2021 is besloten tot integratie, respectievelijk opheffing van de Hof Hoorneman Fondsen. 

Het Hof Hoorneman Value Fund, Income Fund, European Value Fund, Obligatie Fonds, Real Estate Value Fund en Global Fund zullen worden samengevoegd in fondsen van Kempen Capital Management. Deze samenvoeging zal plaatsvinden in oktober 2021. De samenvoeging van het HH Value Fund met Kempen (Lux) Global Value Fund is tijdelijk uitgesteld. 

Het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund en China Value Fund zullen worden stopgezet. Deze stopzetting heeft plaatsgevonden in september 2021. 

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund wordt voortgezet. De Hof Hoorneman Mix Fondsen zullen worden ontbonden en opgeheven. Dit heeft reeds plaatsgevonden in september 2021.

Voor actuele informatie over de fondsen in het licht van de integratie met Van Lanschot Kempen,  klik hier

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.