Vermogensopbouw Rekening

Offensief 

Vermogensopbouw Rekening Offensief

De meest offensieve beleggingsportefeuille. De portefeuille heeft een volledig aandelenrisico; dat gespreid wordt over verschillende gespecialiseerde beleggingsfondsen. Zo wordt er bijvoorbeeld voor u belegd in het zeer goed aangeschreven Hof Hoorneman Income Fund, in het Hof Hoorneman Value Fund en in het hoogrenderende Hof Hoorneman Phoenix Fund. Op deze manier worden de risico's gespreid, terwijl u wel opties houdt op koerswinst. En als onze beleggingsspecialisten weinig mogelijkheden zien, houden ze een grotere kaspositie aan om uw kapitaal veilig te stellen in tijden van marktturbulentie.

Waarom de Vermogensopbouwrekening?

  • wij beleggen voor u
  • vanaf € 5.000 mogelijk
  • géén transactiekosten
  • 24/7 inzicht met de app

OPEN EEN VERMOGENSOPBOUW REKENING 

Mogelijk rendement

Totale inleg

Verwachting als je belegt

Verwachting als je spaart

Disclaimer
Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt uw inleg verliezen. Voor de genoemde Hof Hoorneman Beleggingsfondsen is Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar. Tevens hebben wij per mandaat Beleggersinformatie beschikbaar gesteld.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.