Vermogensopbouw Rekening

Gematigd Offensief

Vermogensopbouw Rekening Gematigd Offensief 

Een beleggingsportefeuille gericht op groei met goede spreiding. Binnen gematigd offensief wordt uw vermogen onder andere belegd in beleggingsfondsen die zich richten op hoog-rendementsobligaties, kleine en middelgrote Chinese bedrijven en faillissementsclaims. Ook het defensieve Hof Hoorneman Obligatie Fonds is opgenomen in dit mandaat, zodat u beter beschermd wordt tegen eventuele waardedaling van uw portefeuille. Bovendien zullen onze beleggingsspecialisten de wegingen in uw portefeuille aanpassen als de marktomstandigheden daar om vragen en tevens als zij ergens anders mooie kansen zien..

Waarom de Vermogensopbouwrekening?

  • wij beleggen voor u
  • vanaf € 5.000 mogelijk
  • géén transactiekosten
  • 24/7 inzicht met de app

OPEN EEN VERMOGENSOPBOUW REKENING 

Mogelijk rendement

Totale inleg

Verwachting als je belegt

Verwachting als je spaart

Disclaimer
Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt uw inleg verliezen. Voor de genoemde Hof Hoorneman Beleggingsfondsen is Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar. Tevens hebben wij per mandaat Beleggersinformatie beschikbaar gesteld.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.