Discretionair Vermogensbeheer
(vanaf € 500.000) 
Profiel: defensief

Belegt u uw vermogen graag met beperkt risico? Dan is Vermogensbeheer Defensief een goede keuze voor u. Uw vermogen wordt wereldwijd belegd in ondergewaardeerde bedrijven die we uit-en-ter-na kennen. Bijvoorbeeld in defensieve obligaties van overwegend middelgrote en grote Europese bedrijven die we goed kennen en die solide gefinancierd zijn. Het beleggingsbeleid is erop gericht het renterisico zoveel mogelijk te beperken, zonder dat dit ten koste gaat van het rendement. Hiertoe zal er dus belegd worden in zowel leningen met een korte looptijd of een variabele coupon, als in langer lopende obligaties die iets meer rendement opleveren.

Profiel: defensief|CL1

Dit betreft de rendementen* van de modelportefeuille1, deze kunnen afwijken van de rendementen* van de individuele cliëntportefeuilles. De genoemde rendementen* zijn gebaseerd op de modelportefeuille1 per ##datum##; vóór beheervergoeding

1 Deze modelportefeuille heette voorheen Classic I-mandaat

Wilt u weten hoe wij deze rendementen* hebben behaald, neem dan gerust contact op met een van onze relatiebeheerders. Maak een afspraak bij een van onze vestigingen.  

Bekijk ook de rendementen* van andere beheervormen

* De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

5-JAARS

 

PEILDATUM

 

Documenten

Beleggersinformatie