Veelgestelde vragen (FAQ)

 

Ik heb een vraag over:

Private Banking

Online Banking

 

Algemene vragen

AVG Privacy beleid Hof Hoorneman Bankiers  

AVG is de afkorting voor Algemene Verordening Gegevensbescherming en wordt ook wel de nieuwe privacywet genoemd. Per 25 mei 2018 geldt deze wet in alle lidstaten van de Europese Unie. In Nederland is AVG de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het doel van AVG is de bescherming van persoonsgegevens. Hoe Hof Hoorneman Bankiers omgaat met persoonsgegevens en de privacy waarborgt, kunt u lezen in ons Privacy beleid.

Beleggerscompensatie- en depositogarantiestelsel  

Op grond van de Wet op het financieel toezicht is op Hof Hoorneman Bankiers N.V. het beleggerscompensatie- en het depositogarantiestelsel van toepassing. Aangezien De Nederlandsche Bank uitvoerder is van beide regelingen verwijzen wij u voor meer informatie door naar www.dnb.nl.

Uiteindelijk Belanghebbende (UBO)?  

Een uiteindelijk belanghebbende is een natuurlijk persoon, die:

 • een belang houdt van meer dan 25 procent in het kapitaal van de organisatie; en/of
 • meer dan 25 procent van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van de organisatie; en/of
 • feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in de organisatie; en/of
 • begunstigde is van 25 procent of meer van het vermogen van de organisatie; en/of
 • een bijzondere zeggenschap heeft over 25 procent of meer van het vermogen van de organisatie.

Bepalen fiscaal inwonerschap  

Inventarisatie van uw persoonlijke gegevens

Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA, die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen nagaan waar u fiscaal inwoner bent. Als financiële instelling stellen wij u daarom verschillende vragen. Wij zijn wettelijk verplicht de gegevens van fiscale inwoners van CRS-landen en/of U.S. persons te rapporteren aan de Nederlandse belastingdienst. Die geeft de gegevens door aan de belastingdienst van het betrokken land. Voor meer informatie, bijvoorbeeld over de aangesloten CRS-landen, kunt u terecht op www.belastingdienst.nl.

BEGRIPPENLIJST

BSN (Burgerservicenummer)
Het Burgerservicenummer is het nummer dat u van de overheid heeft gekregen. Het nummer staat in uw paspoort of identiteitskaart. De Nederlandse Belastingdienst gebruikt dit nummer als uw belastingnummer.

Certificate of Loss of Nationality of the United States
Een ‘Certificate of Loss of Nationality of the United States’ is het bewijs dat het Amerikaans staatsburgerschap is opgezegd. Als Amerikaans staatsburger kunt u dit aanvragen bij de Amerikaanse overheid. Degene die dit certificaat ontvangt, heeft niet langer de Amerikaanse nationaliteit. Naast het certificaat bestaan andere schriftelijke verklaringen als bewijs van opzegging. Meer informatie hierover? Ga naar www.travel.state.gov en zoek op ‘Loss of citizenship and nationality’.

CRS
CRS is de afkorting van Common Reporting Standard. De CRS is een systeem voor het uitwisselen van gegevens over financiële rekeningen tussen landen die daarvoor een overeenkomst hebben gesloten.

FATCA
FATCA is een Amerikaanse belastingwetgeving die staat voor ‘Foreign Account Tax Compliance Act’. Deze richt zich op het identificeren van U.S. persons die een rekening ofwel financiële waarden aanhouden buiten de Verenigde Staten. In het verlengde van FATCA heeft de Nederlandse overheid een overeenkomst gesloten met de Verenigde Staten voor uitwisseling van informatie over:

 • U.S. persons die financiële rekeningen aanhouden in Nederland, en
 • Inwoners van Nederland die financiële rekeningen aanhouden in de Verenigde Staten.

Fiscaal identificatienummer
Het nummer waaronder een belastingplichtige geregistreerd staat in de administratie van de lokale belastingdienst. Welk nummer u moet gebruiken, kunt u controleren bij de lokale overheid of vinden op de website www.oecd.org onder de zoekterm ‘Taxpayer Identification Number’.

Fiscaal inwoner
Iedere natuurlijk persoon heeft een fiscaal woonland voor de toepassing van de CRS en de FATCA. De wet van een land bepaalt onder welke omstandigheden een natuurlijk persoon fiscaal inwoner is van dat land.

Wanneer is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van Nederland?
Volgens de Nederlandse wet is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van Nederland indien zijn permanente woon- of verblijfplaats zich in Nederland bevindt. De voornaamste feiten en omstandigheden die bepalen of een natuurlijk persoon zijn permanente woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, zijn de volgende:

 • de persoon brengt de meeste tijd door op een Nederlands adres;
 • de partner en het gezin van de persoon wonen in Nederland;
 • de persoon werkt in Nederland;
 • de persoon is verzekerd in Nederland;
 • de persoon heeft een Nederlandse huisarts;
 • de persoon is lid van een of meer Nederlandse verenigingen;
 • de kinderen van de persoon volgen een opleiding in Nederland.

Deze omstandigheden moeten in onderlinge samenhang worden bekeken. In de regel heeft een natuurlijk persoon maar één fiscaal woonland.

Wanneer is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van een ander land?
In het algemeen is de fiscale woonplaats daar waar de natuurlijk persoon zijn permanente woon- of verblijfplaats heeft. Er zijn echter landen die afwijkende regels kennen. U kunt dit controleren bij de lokale overheid of vinden op de website www.oecd.org onder de zoekterm ‘tax residency rules’.

Bij twijfel of u fiscaal inwoner bent van een land kunt u het beste een belastingadviseur raadplegen.

Identiteitsbewijs
Een document waaruit de identiteit van een natuurlijk persoon blijkt. Dit document is door een erkende overheid uitgegeven. Bij dit formulier en voor vaststelling van de nationaliteit is een kopie van één van onderstaande identiteitsbewijzen geldig:

 • (Nederlands of buitenlands) paspoort.
 • Nederlands rijbewijs.
 • Identiteitskaart uitgegeven door een lidstaat van de Europese Unie.
 • Een buitenlands rijbewijs is niet toegestaan als identiteitsbewijs bij dit formulier.

IGA
Een IGA (intergovernmental agreement) is een overeenkomst die een aantal landen gesloten heeft met de VS om invoering van de FATCA-regels te vergemakkelijken.

U.S. person
Een natuurlijk persoon is een U.S. person als hij of zij volgens de onderstaande definities een Amerikaanse staatsburger of een Amerikaanse inwoner is.

Amerikaanse staatsburger
Een natuurlijk persoon is een Amerikaanse staatsburger indien hij of zij:

 • geboren is in de Verenigde Staten;
 • geboren is in the Commonwealth of Puerto Rico, Guam, of the U.S. Virgin Islands;
 • geboren is in the Commonwealth of the Northern Mariana Islands na 3 november 1986;
 • genaturaliseerd is tot Amerikaanse staatsburger; of
 • ten minste één ouder heeft die een Amerikaanse staatsburger is; in dit geval moet ook nog aan andere voorwaarden worden voldaan; welke dat zijn, kunt u vinden op www.irs.gov.

Amerikaanse inwoner
Een natuurlijk persoon wordt als een Amerikaanse inwoner beschouwd indien hij of zij:

 • een bepaald soort U.S. Green Card bezit of bezeten heeft.
 • voldoet aan de zogenoemde substantial presence test, zoals hierna gedefinieerd.

Om welk soort U.S. Green Card het gaat, kunt u aan een belastingadviseur vragen. U kunt informatie over U.S. Green Cards ook vinden op www.irs.gov.

Substantial presence test
Om aan de substantial presence test te voldoen, moet een natuurlijk persoon fysiek aanwezig zijn geweest in de Verenigde Staten gedurende ten minste:

 • 31 dagen in het lopende jaar; en
 • 183 dagen in de driejaarsperiode die bestaat uit het lopende jaar en de twee direct voorafgaande jaren. Voor de 183 dagen-test geldt de som van:
 • alle dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het lopende jaar;
 • een derde van de dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het eerste jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar; en
 • een zesde van de dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het tweede jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar.

Is Amerikaanse belasting verschuldigd?
Indien een natuurlijk persoon moet worden aangemerkt als een U.S. person, kan hij of zij Amerikaanse belasting verschuldigd zijn. Er zijn echter uitzonderingen, bijvoorbeeld voor studenten met een visum en diplomaten. Er kunnen ook nog andere omstandigheden zijn op grond waarvan een natuurlijk persoon Amerikaanse belasting verschuldigd is of een vrijstelling daarvan geniet. Indien u er niet zeker van bent of u een U.S. person bent, kunt u het beste een belastingadviseur raadplegen. Die kan ook een berekening maken van de eventueel verschuldigde Amerikaanse belasting.

US TIN (U.S. federal taxpayer identification number)
Het ‘Taxpayer Identification Number’ (TIN) is uw identificatienummer voor uw belastingadministratie bij de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Er bestaan meerdere soorten US TIN’s:

 • Voor Amerikaanse inwoners en staatsburgers is dit nummer gelijk aan het ‘Social Security Number’ (SSN). Dit is de Amerikaanse variant van het burgerservicenummer.
 • Buitenlandse Amerikaanse belastingplichtige natuurlijke personen kunnen een ‘Individual Tax Identification Number’ (ITIN) aanvragen.

Op www.irs.gov vindt u meer informatie over bovenstaande identificatienummers en hoe u deze kunt aanvragen. Het SSN vraagt u aan met het formulier SS-5, het ITIN met het formulier W-7.

Bron: www.nvb.nl

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van Nederlandse Vereniging van Banken.

Veilig bankieren

Een betrouwbare en veilige computer is niet alleen belangrijk om veilig te bankieren, maar ook voor het veilig bewaren en gebruiken van uw eigen gegevens en documenten.

 • Houd uw computer en uw webbrowser veilig door uw computer zo in te stellen dat updates automatisch worden geïnstalleerd.
 • Installeer een goed antivirus programma en firewall op uw computer en zorg dat u deze up-to-date houdt.
 • Installeer alleen programma’s en applicaties via officiële bronnen. En informeer uzelf door middel van commentaren en waarderingen van deze programma’s en applicaties.
 • Verwijder spam en verdachte e-mails zonder deze te openen.
  • Ontvangt u een verdachte e-mail uit onze naam, stuur deze dan a.u.b. door naar online@hofhoorneman.nl zodat wij actie kunnen nemen.
 • Ziet Mijn Hof Hoorneman er anders uit dan u gewend bent of verwacht, stop dan direct en neem contact met ons op.
 • Als u inlogt op Mijn Hof Hoorneman, controleer dan of de webpagina begint met https://. De s staat voor secured ofwel = beveiligd; en
 • Controleer of de url-balk groen is en een slotje heeft, dit betekent dat de webpagina beveiligd is.
 • Gebruik geen openbaar/publiek WIFI-netwerk om in te loggen op Mijn Hof Hoorneman.
 • Beveilig uw eigen WIFI-netwerk thuis door uw verbinding te versleutelen.
 • Deel uw gebruikersnaam en wachtwoord nooit met derden.
 • Gebruik een uniek wachtwoord om in te loggen op Mijn Hof Hoorneman.

Download hier de PDF met alle tips om veilig online te bankieren of ga naar www.veiliginternetten.nl voor nog meer tips. Op deze website kunt u de uitleg vinden met betrekking tot het wissen van opgeslagen wachtwoorden in uw webbrowser.

Op deze pagina helpen wij u een antwoord te vinden op uw vraag. Bekijk de onderwerpen in het menu hierboven en neem vooral contact met ons op wanneer u geen antwoord kunt vinden. Bel ons op telefoonnummer 0182 - 59 77 10 of stuur een e-mail naar online@hofhoorneman.nl.