Veelgestelde vragen

FAQ

Algemene vragen

AVG Privacy beleid Hof Hoorneman Bankiers 

AVG is de afkorting voor Algemene Verordening Gegevensbescherming en wordt ook wel de nieuwe privacywet genoemd. Per 25 mei 2018 geldt deze wet in alle lidstaten van de Europese Unie. In Nederland is AVG de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het doel van AVG is de bescherming van persoonsgegevens. Hoe Hof Hoorneman Bankiers omgaat met persoonsgegevens en de privacy waarborgt, kunt u lezen in ons Privacy beleid.

Wanneer wordt de data in de app en Mijn Hof Hoorneman ververst?

Dagelijks rond 11:00 wordt de data ververst. Zowel in de app als Mijn Hof Hoorneman. 

De actuele waarde wordt berekend op basis van de slotkoers van de vorige beursdag voor Europa en Amerika en voor het Verre Oosten op basis van de openingskoers huidige/laatste beursdag.

Beleggerscompensatie- en depositogarantiestelsel 

Op grond van de Wet op het financieel toezicht is op Hof Hoorneman Bankiers N.V. het beleggerscompensatie- en het depositogarantiestelsel van toepassing. 

Depositogarantiestelsel, Beleggerscompensatiestelsel en Wet Giraal Effectenverkeer (bewaarbedrijf) 

 DepositogarantiestelselBeleggerscompensatiestelselwet giraal effectenverkeer
Voor wie?

Een natuurlijke persoon

Een kleine, middelgrote en grootzakelijke onderneming

Een natuurlijke persoon

Een kleine onderneming

Alle beleggende klanten (particulier, zakelijk, professionele beleggers)
Maximale vergoeding?€ 100.000,-€ 20.000,-Deze wet werkt niet met een vergoeding. Uw beleggingen vallen buiten het faillissement van de bank.
Voor wat?Vergoeding voor uw liquide middelen op uw effectenrekeningVergoeding voor uw liquide middelen en uw beleggingen op uw effectenrekeningUw beleggingen en (een gedeelte van) de door u verstrekt zekerheden in verband met het aangaan van derivantentransacties.
Wanneer?Bij faillissement van Hof Hoorneman.Bij faillissement van Hof Hoorneman indien de vermogensscheidingsregels onjuist zijn nageleefd.Bij faillissement van Hof Hoorneman.

Aangezien De Nederlandsche Bank uitvoerder is van beide regelingen verwijzen wij u voor meer informatie door naar www.dnb.nl.

Uiteindelijk Belanghebbende (UBO)? 

Een uiteindelijk belanghebbende is een natuurlijk persoon, die:

 • een belang houdt van meer dan 25 procent in het kapitaal van de organisatie; en/of
 • meer dan 25 procent van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van de organisatie; en/of
 • feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in de organisatie; en/of
 • begunstigde is van 25 procent of meer van het vermogen van de organisatie; en/of
 • een bijzondere zeggenschap heeft over 25 procent of meer van het vermogen van de organisatie.

Bepalen fiscaal inwonerschap 

Inventarisatie van uw persoonlijke gegevens

Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA, die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen nagaan waar u fiscaal inwoner bent. Als financiële instelling stellen wij u daarom verschillende vragen. Wij zijn wettelijk verplicht de gegevens van fiscale inwoners van CRS-landen en/of U.S. persons te rapporteren aan de Nederlandse belastingdienst. Die geeft de gegevens door aan de belastingdienst van het betrokken land. Voor meer informatie, bijvoorbeeld over de aangesloten CRS-landen, kunt u terecht op www.belastingdienst.nl.

BEGRIPPENLIJST

BSN (Burgerservicenummer)

Het Burgerservicenummer is het nummer dat u van de overheid heeft gekregen. Het nummer staat in uw paspoort of identiteitskaart. De Nederlandse Belastingdienst gebruikt dit nummer als uw belastingnummer.

Certificate of Loss of Nationality of the United States

Een ‘Certificate of Loss of Nationality of the United States’ is het bewijs dat het Amerikaans staatsburgerschap is opgezegd. Als Amerikaans staatsburger kunt u dit aanvragen bij de Amerikaanse overheid. Degene die dit certificaat ontvangt, heeft niet langer de Amerikaanse nationaliteit. Naast het certificaat bestaan andere schriftelijke verklaringen als bewijs van opzegging. Meer informatie hierover? Ga naar www.travel.state.gov en zoek op ‘Loss of citizenship and nationality’.

CRS

CRS is de afkorting van Common Reporting Standard. De CRS is een systeem voor het uitwisselen van gegevens over financiële rekeningen tussen landen die daarvoor een overeenkomst hebben gesloten.

FATCA

FATCA is een Amerikaanse belastingwetgeving die staat voor ‘Foreign Account Tax Compliance Act’. Deze richt zich op het identificeren van U.S. persons die een rekening ofwel financiële waarden aanhouden buiten de Verenigde Staten. In het verlengde van FATCA heeft de Nederlandse overheid een overeenkomst gesloten met de Verenigde Staten voor uitwisseling van informatie over:

 • U.S. persons die financiële rekeningen aanhouden in Nederland, en
 • Inwoners van Nederland die financiële rekeningen aanhouden in de Verenigde Staten.

Fiscaal identificatienummer

Het nummer waaronder een belastingplichtige geregistreerd staat in de administratie van de lokale belastingdienst. Welk nummer u moet gebruiken, kunt u controleren bij de lokale overheid of vinden op de website www.oecd.org onder de zoekterm ‘Taxpayer Identification Number’.

Fiscaal inwoner

Iedere natuurlijk persoon heeft een fiscaal woonland voor de toepassing van de CRS en de FATCA. De wet van een land bepaalt onder welke omstandigheden een natuurlijk persoon fiscaal inwoner is van dat land.

Wanneer is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van Nederland?

Volgens de Nederlandse wet is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van Nederland indien zijn permanente woon- of verblijfplaats zich in Nederland bevindt. De voornaamste feiten en omstandigheden die bepalen of een natuurlijk persoon zijn permanente woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, zijn de volgende:

 • de persoon brengt de meeste tijd door op een Nederlands adres;
 • de partner en het gezin van de persoon wonen in Nederland;
 • de persoon werkt in Nederland;
 • de persoon is verzekerd in Nederland;
 • de persoon heeft een Nederlandse huisarts;
 • de persoon is lid van een of meer Nederlandse verenigingen;
 • de kinderen van de persoon volgen een opleiding in Nederland.

Deze omstandigheden moeten in onderlinge samenhang worden bekeken. In de regel heeft een natuurlijk persoon maar één fiscaal woonland.

Wanneer is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van een ander land?

In het algemeen is de fiscale woonplaats daar waar de natuurlijk persoon zijn permanente woon- of verblijfplaats heeft. Er zijn echter landen die afwijkende regels kennen. U kunt dit controleren bij de lokale overheid of vinden op de website www.oecd.org onder de zoekterm ‘tax residency rules’.

Bij twijfel of u fiscaal inwoner bent van een land kunt u het beste een belastingadviseur raadplegen.

Identiteitsbewijs

Een document waaruit de identiteit van een natuurlijk persoon blijkt. Dit document is door een erkende overheid uitgegeven. Bij dit formulier en voor vaststelling van de nationaliteit is een kopie van één van onderstaande identiteitsbewijzen geldig:

 • (Nederlands of buitenlands) paspoort.
 • Nederlands rijbewijs.
 • Identiteitskaart uitgegeven door een lidstaat van de Europese Unie.
 • Een buitenlands rijbewijs is niet toegestaan als identiteitsbewijs bij dit formulier.

IGA

Een IGA (intergovernmental agreement) is een overeenkomst die een aantal landen gesloten heeft met de VS om invoering van de FATCA-regels te vergemakkelijken.

U.S. person

Een natuurlijk persoon is een U.S. person als hij of zij volgens de onderstaande definities een Amerikaanse staatsburger of een Amerikaanse inwoner is.

Amerikaanse staatsburger

Een natuurlijk persoon is een Amerikaanse staatsburger indien hij of zij:

 • geboren is in de Verenigde Staten;
 • geboren is in the Commonwealth of Puerto Rico, Guam, of the U.S. Virgin Islands;
 • geboren is in the Commonwealth of the Northern Mariana Islands na 3 november 1986;
 • genaturaliseerd is tot Amerikaanse staatsburger; of
 • ten minste één ouder heeft die een Amerikaanse staatsburger is; in dit geval moet ook nog aan andere voorwaarden worden voldaan; welke dat zijn, kunt u vinden op www.irs.gov.

Amerikaanse inwoner

Een natuurlijk persoon wordt als een Amerikaanse inwoner beschouwd indien hij of zij:

 • een bepaald soort U.S. Green Card bezit of bezeten heeft.
 • voldoet aan de zogenoemde substantial presence test, zoals hierna gedefinieerd.

Om welk soort U.S. Green Card het gaat, kunt u aan een belastingadviseur vragen. U kunt informatie over U.S. Green Cards ook vinden op www.irs.gov.

Substantial presence test

Om aan de substantial presence test te voldoen, moet een natuurlijk persoon fysiek aanwezig zijn geweest in de Verenigde Staten gedurende ten minste:

 • 31 dagen in het lopende jaar; en
 • 183 dagen in de driejaarsperiode die bestaat uit het lopende jaar en de twee direct voorafgaande jaren. Voor de 183 dagen-test geldt de som van:
 • alle dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het lopende jaar;
 • een derde van de dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het eerste jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar; en
 • een zesde van de dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het tweede jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar.

Is Amerikaanse belasting verschuldigd?

Indien een natuurlijk persoon moet worden aangemerkt als een U.S. person, kan hij of zij Amerikaanse belasting verschuldigd zijn. Er zijn echter uitzonderingen, bijvoorbeeld voor studenten met een visum en diplomaten. Er kunnen ook nog andere omstandigheden zijn op grond waarvan een natuurlijk persoon Amerikaanse belasting verschuldigd is of een vrijstelling daarvan geniet. Indien u er niet zeker van bent of u een U.S. person bent, kunt u het beste een belastingadviseur raadplegen. Die kan ook een berekening maken van de eventueel verschuldigde Amerikaanse belasting.

US TIN (U.S. federal taxpayer identification number)

Het ‘Taxpayer Identification Number’ (TIN) is uw identificatienummer voor uw belastingadministratie bij de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Er bestaan meerdere soorten US TIN’s:

 • Voor Amerikaanse inwoners en staatsburgers is dit nummer gelijk aan het ‘Social Security Number’ (SSN). Dit is de Amerikaanse variant van het burgerservicenummer.
 • Buitenlandse Amerikaanse belastingplichtige natuurlijke personen kunnen een ‘Individual Tax Identification Number’ (ITIN) aanvragen.

Op www.irs.gov vindt u meer informatie over bovenstaande identificatienummers en hoe u deze kunt aanvragen. Het SSN vraagt u aan met het formulier SS-5, het ITIN met het formulier W-7.

Bron: www.nvb.nl

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van Nederlandse Vereniging van Banken.

Veilig bankieren

Een betrouwbare en veilige computer is niet alleen belangrijk om veilig te bankieren, maar ook voor het veilig bewaren en gebruiken van uw eigen gegevens en documenten.

 • Houd uw computer en uw webbrowser veilig door uw computer zo in te stellen dat updates automatisch worden geïnstalleerd.
 • Installeer een goed antivirus programma en firewall op uw computer en zorg dat u deze up-to-date houdt.
 • Installeer alleen programma’s en applicaties via officiële bronnen. En informeer uzelf door middel van commentaren en waarderingen van deze programma’s en applicaties.
 • Verwijder spam en verdachte e-mails zonder deze te openen.
 • Ontvangt u een verdachte e-mail uit onze naam, stuur deze dan a.u.b. door naar online@hofhoorneman.nl zodat wij actie kunnen nemen.
 • Ziet Mijn Hof Hoorneman er anders uit dan u gewend bent of verwacht, stop dan direct en neem contact met ons op.
 • Als u inlogt op Mijn Hof Hoorneman, controleer dan of de webpagina begint met https://. De s staat voor secured ofwel = beveiligd; en
 • Controleer of de url-balk groen is en een slotje heeft, dit betekent dat de webpagina beveiligd is.
 • Gebruik geen openbaar/publiek WIFI-netwerk om in te loggen op Mijn Hof Hoorneman.
 • Beveilig uw eigen WIFI-netwerk thuis door uw verbinding te versleutelen.
 • Deel uw gebruikersnaam en wachtwoord nooit met derden.
 • Gebruik een uniek wachtwoord om in te loggen op Mijn Hof Hoorneman.

Download hier de PDF met alle tips om veilig online te bankieren of ga naar www.veiliginternetten.nl voor nog meer tips. Op deze website kunt u de uitleg vinden met betrekking tot het wissen van opgeslagen wachtwoorden in uw webbrowser.

Op deze pagina helpen wij u een antwoord te vinden op uw vraag. Bekijk de onderwerpen in het menu hierboven en neem vooral contact met ons op wanneer u geen antwoord kunt vinden. Bel ons op telefoonnummer 0182 - 59 77 10 of stuur een e-mail naar online@hofhoorneman.nl.

Private Banking / Fondsenrekening

Het gebruik van ons online klantportaal Mijn Hof Hoorneman voor uw Vermogensbeheermandaat en/of uw Fondsenrekening. Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

Inloggen 

Klik op de Inloggen-button rechts bovenin het scherm. U bent nu op de loginpagina van het beveiligde online klantportaal Mijn Hof Hoorneman. Uw eigen online-omgeving van Hof Hoorneman Bankiers.

Uw gebruikersnaam is uw 9-cijferig rekeningnummer bij Hof Hoorneman Bankiers zonder IBAN-toevoegingen en spaties.

Uw wachtwoord heeft u zelf gekozen. Het wachtwoord kunt u zelf aanpassen nadat u bent ingelogd. Klik op "Inloggen" om in te loggen op Mijn Hof Hoorneman en online uw beleggingsportefeuille te bekijken.

NB.: wij zullen nooit om uw inloggegevens vragen. Heeft u wel een dergelijk verzoek ontvangen, laat het ons dan weten via online@hofhoorneman.nl

Mijn gebruikersnaam 

Uw gebruikersnaam is uw 9-cijferig rekeningnummer bij Hof Hoorneman Bankiers zonder IBAN-toevoegingen en spaties.

Wanneer u meerdere rekeningnummers heeft bij Hof Hoorneman Bankiers, dient u in deze gevallen over het algemeen het rekeningnummer van uw Hof Hoorneman Rekening of van uw Vermogensopbouw Rekening te gebruiken. Er zijn echter uitzonderingen waarbij het nummer van uw Beheerrekening wordt gebruikt.

Rapportages en rekeningafschriften 

In het menu klikt u helemaal onderaan op: ‘Berichten en/of documenten’. Zie het voorbeeld hieronder. Er wordt dan een menu geopend met daarin alle berichten en documenten.

Indien u meerdere rekeningen aanhoudt, selecteer dan eerst de rekening waarvan u de rapportage wilt inzien. Een rekening selecteren doet u door onder ‘Overzichten’ in het menu op ‘Mijn Rekeningen’ te klikken en daar de rekening te selecteren waarvan u informatie wilt inzien. 

Mijn rekeningnummer wordt niet herkend 

Uw 9-cijferig rekeningnummer dient altijd zonder IBAN-toevoeging en zonder punten of spaties tussen de cijfers te worden ingevuld.

Ik heb meerdere rekeningnummers, welk nummer moet ik gebruiken? 

Wanneer u meerdere rekeningnummers heeft bij Hof Hoorneman Bankies, dient u in deze gevallen over het algemeen het rekeningnummer van uw 4, 5 of 6-cijferige Hof Hoorneman Rekening of uw 6-cijferige Vermogensopbouw Rekening te gebruiken. Er zijn echter uitzonderingen waarbij het nummer van uw Beheerrekening wordt gebruikt.

Inzien portefeuilleoverzicht 

Dagelijks wordt rond 13.00 uur uw portefeuilleoverzicht online geplaatst in 'Mijn Hof Hoorneman'. Inloggen doet u met uw gebruikersnaam en uw eigen gekozen wachtwoord.

Klik op Portefeuilleoverzicht om uw beleggingen in te zien.

Een (adres)wijziging doorgeven 

Een wijziging van uw (persoons)gegevens kunt u kenbaar maken via het daarvoor bestemde wijzigingsformulier.

Loginin op 'Mijn Hof Hoorneman'. U vindt het wijzigingsformulier (PDF) in de linkerkolom onder ‘Mijn gegevens / Wijziging doorgeven’.

Indien u geen online toegang heeft, kunt u een e-mail sturen naar rbo@hofhoorneman. Of stuurt u een brief naar: Hof Hoorneman Bankiers N.V., t.a.v. Support Private Banking, Antwoordnummer 10175, 2800 VB Gouda.

Wijziging tenaamstelling van de rekening 

Hiervoor verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling Support Private Banking.

Dit kan telefonisch op 0182 - 59 77 10, of per e-mail naar rbo@hofhoorneman.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Overlijden 

Hiervoor verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling Support Private Banking.

Dit kan telefonisch op 0182 - 59 77 10, of per e-mail naar rbo@hofhoorneman.nl wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bijstorten / geld overmaken 

Geld overmaken naar uw beheerrekening werkt als volgt:

Maak het geld over naar uw beheerrekeningnummer ten name van de rekeninghouder. U hoeft geen omschrijving in te vullen.

Onttrekken 

Om te onttrekken van uw beheerrekening naar uw tegenrekening kunt u een schriftelijk verzoek indienen met handtekening of persoonlijk contact opnemen met uw Private Banker. Het schriftelijk verzoek kunt u mailen naar rbo@hofhoorneman.nl of per post sturen naar:

Hof Hoorneman Bankiers N.V.
T.a.v. Support Private Banking
Postbus 3155
2800 CG GOUDA

Bekijk ook de onderwerpen in het menu aan de linkerzijde. Neem vooral contact met ons op wanneer u geen antwoord kunt vinden op uw vraag. Bel ons op telefoonnummer 0182 - 59 77 10 of stuur een e-mail naar online@hofhoorneman.nl.

Online Beleggen - Vermogensopbouw Rekening

Het gebruik van ons online klantportaal Mijn Hof Hoorneman voor uw Vermogensopbouw Rekening. 
Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

Inloggen 

Klik op de Inloggen-button rechts bovenin het scherm. U bent nu op de loginpagina van het beveiligde online klantportaal Mijn Hof Hoorneman. Uw eigen online-omgeving van Hof Hoorneman Bankiers.

Uw gebruikersnaam is uw 6-cijferig rekeningnummer bij Hof Hoorneman Bankiers zonder IBAN-toevoegingen en spaties.

Uw wachtwoord heeft u zelf gekozen. Het wachtwoord kunt u zelf aanpassen nadat u bent ingelogd. Klik op "Inloggen" om in te loggen op Mijn Hof Hoorneman en online uw beleggingsportefeuille te bekijken.

NB.: wij zullen nooit om uw inloggegevens vragen. Heeft u wel een dergelijk verzoek ontvangen, laat het ons dan weten via online@hofhoorneman.nl

Mijn Gebruikersnaam 

Uw gebruikersnaam is uw 6-cijferig rekeningnummer bij Hof Hoorneman Bankiers zonder IBAN-toevoegingen en spaties.

Wanneer u meerdere rekeningnummers heeft bij Hof Hoorneman Bankiers, dient u in deze gevallen over het algemeen het rekeningnummer vanuw Vermogensopbouw Rekening te gebruiken. Er zijn echter uitzonderingen waarbij het nummer van uw Beheerrekening wordt gebruikt.

Rapportages en rekeningafschriften 

In het menu klikt u helemaal onderaan op: ‘Berichten en/of documenten’. Er wordt dan een menu geopend met daarin alle berichten en documenten.

Indien u meerdere rekeningen aanhoudt, selecteer dan eerst de rekening waarvan u de rapportage wilt inzien. Een rekening selecteren doet u door onder ‘Overzichten’ in het menu op ‘Mijn Rekeningen’ te klikken en daar de rekening te selecteren waarvan u informatie wilt inzien. 

Inzien portefeuilleoverzicht 

De ontwikkeling van uw vermogen binnen uw Vermogensopbouw Rekening kunt u heel gemakkelijk volgen. Het resultaat van uw beleggingen wordt helder in beeld gebracht. Zo weet u hoeveel rendement u van maand tot maand, de rendementsontwikkeling genaamd en, veel belangrijker, op langere termijn welke vermogensontwikkeling de beleggingsportefeuille heeft gemaakt.

Voor elke belegger, dus ook voor u, is het van belang dat u steeds precies weet in welke bedrijven uw vermogen daadwerkelijk is belegd. Met de zogenaamde X-ray biedt Hof Hoorneman Bankiers u dit unieke inzicht. Omdat onze beleggers en analisten zelf alle beleggingsbeslissingen voor u nemen, kunnen wij u precies vertellen in welke bedrijven uw vermogen is belegd en waarom.

Mijn rekeningnummer wordt niet herkend 

Uw 6-cijferig rekeningnummer dient altijd zonder IBAN-toevoeging en zonder punten of spaties tussen de cijfers te worden ingevuld.

Ik heb meerdere rekeningnummers, welk nummer moet ik gebruiken? 

Wanneer u meerdere rekeningnummers heeft bij Hof Hoorneman Bankies, dient u in deze gevallen over het algemeen het rekeningnummer van uw 6-cijferige Vermogensopbouw Rekening te gebruiken. Er zijn echter uitzonderingen waarbij het nummer van uw Beheerrekening wordt gebruikt. Indien u naast een Vermogensopbouw Rekening ook een Hof Hoorneman Rekening heeft kunt u beide inloggegevens gebruiken.

Een (adres)wijziging doorgeven 

Een wijziging van uw (persoons)gegevens kunt u kenbaar maken via het daarvoor bestemde wijzigingsformulier.

Login op 'Mijn Hof Hoorneman'. U vindt het wijzigingsformulier (PDF) in de linkerkolom onder ‘Mijn gegevens / Wijziging doorgeven’.

Indien u geen online toegang heeft, kunt u een e-mail sturen naar online@hofhoorneman. Of stuurt u een brief naar: Hof Hoorneman Bankiers N.V., t.a.v. Support Online Beleggen, Antwoordnummer 10175, 2800 VB Gouda.

Wijziging tenaamstelling van de rekening 

Hiervoor verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling Support Online Beleggen.

Dit kan telefonisch op 0182 - 59 77 10, of per e-mail naar online@hofhoorneman. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Overlijden 

Hiervoor verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling Support Online Beleggen.

Dit kan telefonisch op 0182 - 59 77 10, of per e-mail naar online@hofhoorneman. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bijstorten / geld overmaken 

Geld overmaken naar uw Vermogensopbouw Rekening werkt als volgt:

Maak het geld over naar NL61 HHBA 0733 967 949 ten name van Hof Hoorneman Rekening Gouda. Onder vermelding van uw 6-cijferig rekeningnummer.

Verkoopopdracht 

Via de verkoopopdracht in het menu in Mijn Hof Hoorneman kunt u een bedrag opgeven indien u een deel van uw portefeuille wenst te verkopen. Nadat u op ‘verkoop’ heeft geklikt en de opdracht gecontroleerd heeft dient u de transactie te bevestigen d.m.v. het aanklikken van de functie ‘bevestig verkoop’. De verkoopopbrengst wordt standaard overgemaakt naar uw vaste tegenrekening. Zonder transactiekosten.

Bekijk ook de onderwerpen in het menu aan de linkerzijde. Neem vooral contact met ons op wanneer u geen antwoord kunt vinden op uw vraag. Bel ons op telefoonnummer 0182 - 59 77 10 of stuur een e-mail naar online@hofhoorneman.nl.

Online Beleggen - Hof Hoorneman Rekening

Het gebruik van ons online klantportaal Mijn Hof Hoorneman voor uw Hof Hoorneman Rekening. 
Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

Inloggen 

Klik op de Inloggen-button rechts bovenin het scherm. U bent nu op de loginpagina van het beveiligde online klantportaal Mijn Hof Hoorneman. Uw eigen online-omgeving van Hof Hoorneman Bankiers.

Uw gebruikersnaam is uw 6-cijferig rekeningnummer bij Hof Hoorneman Bankiers zonder IBAN-toevoegingen en spaties.

Uw wachtwoord heeft u zelf gekozen. Het wachtwoord kunt u zelf aanpassen nadat u bent ingelogd. Klik op "Inloggen" om in te loggen op Mijn Hof Hoorneman en online uw beleggingsportefeuille te bekijken.

NB.: wij zullen nooit naar uw inloggegevens vragen. Heeft u wel een dergelijk verzoek ontvangen, laat het ons dan weten via online@hofhoorneman.nl.

Mijn gebruikersnaam

Uw gebruikersnaam is uw 6-cijferig rekeningnummer bij Hof Hoorneman Bankiers zonder IBAN-toevoegingen en spaties.

Wanneer u meerdere rekeningnummers heeft bij Hof Hoorneman Bankiers, dient u over het algemeen het rekeningnummer van uw Hof Hoorneman Rekening te gebruiken. Er zijn echter uitzonderingen waarbij het nummer van uw Beheerrekening wordt gebruikt.

Rapportages en rekeningafschriften 

In het menu klikt u helemaal onderaan op: ‘Berichten en/of documenten’. Zie het voorbeeld hieronder. Er wordt dan een menu geopend met daarin alle documenten.

Indien u meerdere rekeningen aanhoudt, selecteer dan eerst de rekening waarvan u de rapportage wilt inzien. Een rekening selecteren doet u door onder ‘Overzichten’ in het menu op ‘Mijn Rekeningen’ te klikken en daar de rekening te selecteren waarvan u informatie wilt inzien. Bekijk de tweede afbeelding ter voorbeeld.

Hier kunt u de rekening selecteren waarvan u de rapportage en/of andere informatie wilt inzien.

Inzien portefeuilleoverzicht

De ontwikkeling van uw vermogen binnen uw Hof Hoorneman Rekening kunt u heel gemakkelijk volgen. Het resultaat van uw beleggingen en uw liquide middelen wordt helder in beeld gebracht. Zo weet u hoeveel rendement u van maand tot maand, de rendementsontwikkeling genaamd en, veel belangrijker, op langere termijn welke vermogensontwikkeling de beleggingsportefeuille heeft gemaakt.

Mijn rekeningnummer wordt niet herkend

Uw 6-cijferig rekeningnummer dient altijd zonder IBAN-toevoeging en zonder punten of spaties tussen de cijfers te worden ingevuld.

Ik heb meerdere rekeningnummers, welk nummer moet ik gebruiken?

Wanneer u meerdere rekeningnummers heeft bij Hof Hoorneman Bankies, dient u in deze gevallen over het algemeen het rekeningnummer van uw 4, 5 of 6-cijferige Hof Hoorneman Rekening te gebruiken. Er zijn echter uitzonderingen waarbij het nummer van de Beheerrekening wordt gebruikt. Indien u naast een Vermogensopbouw Rekening ook een Hof Hoorneman Rekening heeft kunt u beide inloggegevens gebruiken.

Een (adres)wijziging doorgeven

Een wijziging van uw (persoons)gegevens kunt u kenbaar maken via het daarvoor bestemde wijzigingsformulier.

Logt u in op 'Mijn Hof Hoorneman'. U vindt het wijzigingsformulier (PDF) in de linkerkolom onder 'Mijn gegevens / Wijziging doorgeven’.

Indien u geen online toegang heeft, kunt u een e-mail sturen naar rbo@hofhoorneman.nl. Of stuurt u een brief naar: Hof Hoorneman Bankiers N.V., t.a.v. Support Online Beleggen, Antwoordnummer 10175, 2800 VB Gouda.

Wijziging tenaamstelling van de rekening

Hiervoor verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling Support Online Beleggen.

Dit kan telefonisch op 0182 - 59 77 10, of per e-mail naar online@hofhoorneman.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Overlijden

Hiervoor verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling Support Online Beleggen.

Dit kan telefonisch op 0182 - 59 77 10, of per e-mail naar online@hofhoorneman.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bijstorten / geld overmaken 

Geld overmaken naar uw Hof Hoorneman Rekening werkt als volgt:

 • Maak het geld over naar rekeningnummer NL61 HHBA 0733 967 949 ten name van Hof Hoorneman Rekening, Gouda.
 • Omschrijving: het nummer van uw Hof Hoorneman Rekening (4, 5 of 6 cijfers zonder verdere vermelding)

Nadat het geld op uw rekening is bijgeschreven kunt u op elk door u gewenst moment besluiten tot aankoop van één of meerdere van onze beleggingsfondsen.

Houdt u een deel liquide aan op uw Hof Hoorneman Rekening, dan ontvangt u momenteel geen rente op uw liquide middelen. 

Aankopen, verkopen en switchen

Beleggen bij Hof Hoorneman Bankiers is overzichtelijk, maar vooral heel eenvoudig zelf te regelen via Mijn Hof Hoorneman en de Hof Hoorneman App. Orders die op werkdagen vóór 14:00 's middags (CET) zijn bevestigd, worden de eerstvolgende beursdag uitgevoerd. 

Aankopen

U kiest onder ‘Opdrachten’ voor ‘Aankopen’ en klikt op het  fonds of de fondsen die u wilt kopen. 

Stel dat u hebt gekozen voor het Hof Hoorneman Value Fund, dan geeft u aan voor welk bedrag u in dit fonds wilt beleggen, u klikt op 'Aankoop' en vervolgens klikt u op 'Bevestig aankoop'. Als uw aankoop vóór 14.00 uur is bevestigd, wordt uw opdracht direct de volgende beursdag uitgevoerd. Zonder transactiekosten.

Vanzelfsprekend kunt u ook op eenvoudige wijze en 'zonder' bijkomende aan- of verkoopkosten switchen tussen de verschillende beleggingsfondsen van Hof Hoorneman of een verkoopopdracht doorgeven.

Verkopen

Het portefeuilleoverzicht toont alle beleggingsfondsen waarin u belegd bent. U kunt op elk gewenst moment besluiten (een deel van) uw belang te verkopen. Zonder transactiekosten.

De verkoopopbrengst wordt toegevoegd aan de liquide middelen op uw rekening. Zo kunt u het eenvoudig gebruiken om te (her)beleggen wanneer u wilt of overmaken naar uw vaste tegenrekening.

Switchen

Wanneer u aandelen in een beleggingsfonds heeft en u wilt overstappen naar een ander fonds dan kunt u ‘switchen’. Door middel van een switchopdracht kunt u overstappen van het ene naar het andere beleggingsfonds. De switch neemt 48 uur in beslag, uw belang zal eerst worden verkocht waarna de opbrengstwaarde een dag later wordt gebruikt om het andere fonds aan te kopen. Zonder transactiekosten.

Onttrekken

Onttrekken kan op ieder door u gewenst moment plaatsvinden. Alle Hof Hoorneman Beleggingsfondsen zijn beursgenoteerd en dus dagelijks verhandelbaar. Van iedere mutatie ontvangt u een rekeningafschrift. Daarnaast ontvangt u per kwartaal een overzicht van de samenstelling en de waarde van uw portefeuille.

De transactiekoers waartegen u stort, respectievelijk onttrekt wordt bepaald op basis van de inhoud van het prospectus van het betreffende beleggingsfonds. Hierin is opgenomen welke op- of afslag geldt ten opzichte van de intrinsieke waarde van het fonds.

Overboeken naar uw tegenrekening

U kunt (een deel van) uw liquide middelen op uw Hof Hoorneman Rekening overboeken naar uw vaste tegenrekening d.m.v. het aanklikken van de functie ‘overboeken’ in het linkermenu. 

In het scherm dat daarna opent kunt u het bedrag aangeven dat u wenst over te boeken.

Hierna dient u de transactie te bevestigen d.m.v. het aanklikken van de functie ‘bevestig overboeken’. Oveboeken naar uw vaste tegenrekening is kosteloos.

NB: U kunt alleen geld overboeken naar de tegenrekening zoals u die heeft opgegeven aan Hof Hoorneman Bankiers. Het is niet mogelijk geld over te boeken naar een ander rekeningnummer.

Bekijk ook de onderwerpen in het menu aan de linkerzijde. Neem vooral contact met ons op wanneer u geen antwoord kunt vinden op uw vraag. Bel ons op telefoonnummer 0182 - 59 77 10 of stuur een e-mail naar online@hofhoorneman.nl.

Hof Hoorneman App - iOS & Android

Het gebruik van de Hof Hoorneman Beleggen App.  U kunt de app gebruiken op uw smartphone en tablet. Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

Inloggen 

Inloggen op de app doet u met uw 5-cijferige pincode, vingerafdruk of gezichtsherkening. 

Ik wil de App installeren

Om de App te registreren volgt u de instructies zoals onderstaand weergegeven. Na het doorlopen van deze stappen ie. het registratieproces, kunt u gebruik maken van de Hof Hoorneman App.

 1. Klik op 'aan de slag'
 2. Log in met uw rekeningnummer en uw wachtwoord waarmee u inlogt 'Mijn Hof Hoorneman'
 3. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in om uw App account te registreren
 4. Pincode kiezen: Kies een 5-cijferige pincode om gemakkelijk en snel toegang te krijgen tot de App
 5. Vingerafdruk of Gezichtsherkenning activeren. Het is mogelijk om gebruik te maken van uw vingerafdruk (TouchID) of gezichtsherkenning (FaceID) om toegang te krijgen tot de App.

Ik heb een en/of-rekening en wil de App installeren

Om de App te registreren voor uw en/of-rekening volgt u onderstaande stappen. Na het doorlopen van deze stappen ie. het registratieproces, kunt u gebruik maken van de Hof Hoorneman App.

 1. Klik op 'aan de slag'
 2. Log in met uw rekeningnummer en uw wachtwoord waarmee u inlogt op 'Mijn Hof Hoorneman'
 3. Voer uw geboortedatum in. Dit is de controle slag zodat wij weten of u of uw partner de App installeert.
 4. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in om uw App account te registreren.
 5. Pincode kiezen. Kies een 5-cijferige pincode om gemakkelijk en snel toegang te krijgen tot de App.
 6. Vingerafdruk of Gezichtsherkenning activeren (optioneel)

Ik wil al mijn rekeningen zien in de App

Dat kan. Neem daartoe contact met ons op zodat wij de gewenste rekeningen kunnen koppelen in ons systeem zodat u voortaan via de App inzage heeft in al uw rekeningen, beleggingsporteuilles, bij Hof Hoorneman Bankiers.

Wanneer wordt de data in de app ververst?

Dagelijks rond 11:00 wordt de data ververst. Zowel in de app als Mijn Hof Hoorneman.  

De actuele waarde wordt berekend op basis van de slotkoers van de vorige beursdag voor Europa en Amerika en voor het Verre Oosten op basis van de openingskoers huidige/laatste beursdag.

Ik wil de App op meerdere apparaten installeren

Dat kan. Omdat u al bekend bent, kunt u meteen inloggen met uw opgegeven e-mailadres en zelf gekozen wachtwoord. Doorloop verder de stappen zoals aangegeven in de App.

 1. Klik op 'aan de slag'
 2. Log in met uw e-mailadres en uw wachtwoord zoals gekozen bij de App registratie.
 3. Pincode kiezen: Kies een 5-cijferige pincode om gemakkelijk en snel toegang te krijgen tot de App.
 4. Vingerafdruk of Gezichtsherkenning activeren (optioneel)

Ik wil mijn e-mailadres wijzigen

 1. Via het 'hamburger'-menu links bovenin klikt u op Instellingen
 2. Klik op Account
 3. Klik bij het e-mailadres op de pen
 4. Wijzig uw e-mailadres
 5. U ontvangt een verificatie e-mail
 6. Verifieer uw nieuwe e-mailadres
 7. U ontvangt een e-mail dat uw inloggegevens gewijzigd zijn

Ik wil mijn wachtwoord wijzigen

 1. Via het 'hamburger'-menu links bovenin klikt u op Instellingen
 2. Klik op Account
 3. Klik bij het wachtwoord op de pen
 4. Wijzig uw wachtwoord
 5. U heeft een nieuw wachtwoord geregistreerd voor de App
 6. U ontvangt een e-mail dat uw inloggegevens gewijzigd zijn

Ik wil de App van mijn telefoon of tablet verwijderen

 1. Log in op de app
 2. Via het 'hamburger'-menu linksbovenin klikt u op Instellingen
 3. Klik op Apparaat ontkoppelen
 4. Bevestig ontkoppelen
 5. Verwijder de app van uw telefoon of tablet

Ik ben mijn PIN vergeten/ik wil mijn PIN wijzigen

U kunt alleen een nieuwe PIN instellen door uw telefoon of tablet te ontkoppelen. Hierna doorloopt u opnieuw de stappen van het registratieproces om een nieuwe 5-cijferige pincode in te stellen.

 1. Via het 'hamburger'-menu linksbovenin klikt u op Instellingen
 2. Klik op Apparaat ontkoppelen
 3. Bevestig ontkoppelen
 4. Hierna doorloopt u opnieuw de stappen van registratie. Gebruik uw e-mailadres en wachtwoord om in te loggen op de App. Niet uw rekeningnummer. U heeft immers uw App account al gerigistreerd.

Ik wil een bedrag bijstorten

Indien u wenst bij te storten kunt u de gewenste informatie vinden door te klikken op de informatiebutton rechts bovenin de App.

Ik wil een opdracht geven

 1. Opdrachten kunt u opgeven via de blauwe ronde knop
 2. Na bevestiging wordt de order uitgevoerd volgens de algemene voorwaarden.

Een niet bevestigde order wordt niet uitgevoerd.

Ik wil mijn opgegeven opdracht annuleren

 1. Voor het annuleren van een opdracht klikt u in het hoofdscherm op TRANSACTIES.
 2. Vervolgens klikt u op IN BEHANDELING en selecteert u de opdracht die u wilt annuleren.
 3. Bevestig de annulering
 4. Na annulering is de order niet meer zichtbaar

Ik ben mijn wachtwoord voor Mijn Hof Hoorneman vergeten

Indien u uw wachtwoord voor Mijn Hof Hoorneman bent vergeten kunt u dat zelf opnieuw aanvragen via https://www.mijnhofhoorneman.nl/wachtwoord-vergeten

Lukt dat niet, neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0182-597728 of per e-mail: app@hofhoorneman.nl

Wij helpen u graag

Heeft u een vraag, klacht of compliment? Neem dan contact met ons op. Op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 staat ons App Team voor u klaar. Bel: 0182 - 59 77 28 of stuur een e-mail naar app@hofhoorneman.nl

Algemene vragen

AVG Privacy beleid Hof Hoorneman Bankiers 

AVG is de afkorting voor Algemene Verordening Gegevensbescherming en wordt ook wel de nieuwe privacywet genoemd. Per 25 mei 2018 geldt deze wet in alle lidstaten van de Europese Unie. In Nederland is AVG de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het doel van AVG is de bescherming van persoonsgegevens. Hoe Hof Hoorneman Bankiers omgaat met persoonsgegevens en de privacy waarborgt, kunt u lezen in ons Privacy beleid.

Wanneer wordt de data in de app en Mijn Hof Hoorneman ververst?

Dagelijks rond 11:00 wordt de data ververst. Zowel in de app als Mijn Hof Hoorneman. 

De actuele waarde wordt berekend op basis van de slotkoers van de vorige beursdag voor Europa en Amerika en voor het Verre Oosten op basis van de openingskoers huidige/laatste beursdag.

Beleggerscompensatie- en depositogarantiestelsel 

Op grond van de Wet op het financieel toezicht is op Hof Hoorneman Bankiers N.V. het beleggerscompensatie- en het depositogarantiestelsel van toepassing. 

Depositogarantiestelsel, Beleggerscompensatiestelsel en Wet Giraal Effectenverkeer (bewaarbedrijf) 

 DepositogarantiestelselBeleggerscompensatiestelselwet giraal effectenverkeer
Voor wie?

Een natuurlijke persoon

Een kleine, middelgrote en grootzakelijke onderneming

Een natuurlijke persoon

Een kleine onderneming

Alle beleggende klanten (particulier, zakelijk, professionele beleggers)
Maximale vergoeding?€ 100.000,-€ 20.000,-Deze wet werkt niet met een vergoeding. Uw beleggingen vallen buiten het faillissement van de bank.
Voor wat?Vergoeding voor uw liquide middelen op uw effectenrekeningVergoeding voor uw liquide middelen en uw beleggingen op uw effectenrekeningUw beleggingen en (een gedeelte van) de door u verstrekt zekerheden in verband met het aangaan van derivantentransacties.
Wanneer?Bij faillissement van Hof Hoorneman.Bij faillissement van Hof Hoorneman indien de vermogensscheidingsregels onjuist zijn nageleefd.Bij faillissement van Hof Hoorneman.

Aangezien De Nederlandsche Bank uitvoerder is van beide regelingen verwijzen wij u voor meer informatie door naar www.dnb.nl.

Uiteindelijk Belanghebbende (UBO)? 

Een uiteindelijk belanghebbende is een natuurlijk persoon, die:

 • een belang houdt van meer dan 25 procent in het kapitaal van de organisatie; en/of
 • meer dan 25 procent van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van de organisatie; en/of
 • feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in de organisatie; en/of
 • begunstigde is van 25 procent of meer van het vermogen van de organisatie; en/of
 • een bijzondere zeggenschap heeft over 25 procent of meer van het vermogen van de organisatie.

Bepalen fiscaal inwonerschap 

Inventarisatie van uw persoonlijke gegevens

Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA, die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen nagaan waar u fiscaal inwoner bent. Als financiële instelling stellen wij u daarom verschillende vragen. Wij zijn wettelijk verplicht de gegevens van fiscale inwoners van CRS-landen en/of U.S. persons te rapporteren aan de Nederlandse belastingdienst. Die geeft de gegevens door aan de belastingdienst van het betrokken land. Voor meer informatie, bijvoorbeeld over de aangesloten CRS-landen, kunt u terecht op www.belastingdienst.nl.

BEGRIPPENLIJST

BSN (Burgerservicenummer)

Het Burgerservicenummer is het nummer dat u van de overheid heeft gekregen. Het nummer staat in uw paspoort of identiteitskaart. De Nederlandse Belastingdienst gebruikt dit nummer als uw belastingnummer.

Certificate of Loss of Nationality of the United States

Een ‘Certificate of Loss of Nationality of the United States’ is het bewijs dat het Amerikaans staatsburgerschap is opgezegd. Als Amerikaans staatsburger kunt u dit aanvragen bij de Amerikaanse overheid. Degene die dit certificaat ontvangt, heeft niet langer de Amerikaanse nationaliteit. Naast het certificaat bestaan andere schriftelijke verklaringen als bewijs van opzegging. Meer informatie hierover? Ga naar www.travel.state.gov en zoek op ‘Loss of citizenship and nationality’.

CRS

CRS is de afkorting van Common Reporting Standard. De CRS is een systeem voor het uitwisselen van gegevens over financiële rekeningen tussen landen die daarvoor een overeenkomst hebben gesloten.

FATCA

FATCA is een Amerikaanse belastingwetgeving die staat voor ‘Foreign Account Tax Compliance Act’. Deze richt zich op het identificeren van U.S. persons die een rekening ofwel financiële waarden aanhouden buiten de Verenigde Staten. In het verlengde van FATCA heeft de Nederlandse overheid een overeenkomst gesloten met de Verenigde Staten voor uitwisseling van informatie over:

 • U.S. persons die financiële rekeningen aanhouden in Nederland, en
 • Inwoners van Nederland die financiële rekeningen aanhouden in de Verenigde Staten.

Fiscaal identificatienummer

Het nummer waaronder een belastingplichtige geregistreerd staat in de administratie van de lokale belastingdienst. Welk nummer u moet gebruiken, kunt u controleren bij de lokale overheid of vinden op de website www.oecd.org onder de zoekterm ‘Taxpayer Identification Number’.

Fiscaal inwoner

Iedere natuurlijk persoon heeft een fiscaal woonland voor de toepassing van de CRS en de FATCA. De wet van een land bepaalt onder welke omstandigheden een natuurlijk persoon fiscaal inwoner is van dat land.

Wanneer is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van Nederland?

Volgens de Nederlandse wet is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van Nederland indien zijn permanente woon- of verblijfplaats zich in Nederland bevindt. De voornaamste feiten en omstandigheden die bepalen of een natuurlijk persoon zijn permanente woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, zijn de volgende:

 • de persoon brengt de meeste tijd door op een Nederlands adres;
 • de partner en het gezin van de persoon wonen in Nederland;
 • de persoon werkt in Nederland;
 • de persoon is verzekerd in Nederland;
 • de persoon heeft een Nederlandse huisarts;
 • de persoon is lid van een of meer Nederlandse verenigingen;
 • de kinderen van de persoon volgen een opleiding in Nederland.

Deze omstandigheden moeten in onderlinge samenhang worden bekeken. In de regel heeft een natuurlijk persoon maar één fiscaal woonland.

Wanneer is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van een ander land?

In het algemeen is de fiscale woonplaats daar waar de natuurlijk persoon zijn permanente woon- of verblijfplaats heeft. Er zijn echter landen die afwijkende regels kennen. U kunt dit controleren bij de lokale overheid of vinden op de website www.oecd.org onder de zoekterm ‘tax residency rules’.

Bij twijfel of u fiscaal inwoner bent van een land kunt u het beste een belastingadviseur raadplegen.

Identiteitsbewijs

Een document waaruit de identiteit van een natuurlijk persoon blijkt. Dit document is door een erkende overheid uitgegeven. Bij dit formulier en voor vaststelling van de nationaliteit is een kopie van één van onderstaande identiteitsbewijzen geldig:

 • (Nederlands of buitenlands) paspoort.
 • Nederlands rijbewijs.
 • Identiteitskaart uitgegeven door een lidstaat van de Europese Unie.
 • Een buitenlands rijbewijs is niet toegestaan als identiteitsbewijs bij dit formulier.

IGA

Een IGA (intergovernmental agreement) is een overeenkomst die een aantal landen gesloten heeft met de VS om invoering van de FATCA-regels te vergemakkelijken.

U.S. person

Een natuurlijk persoon is een U.S. person als hij of zij volgens de onderstaande definities een Amerikaanse staatsburger of een Amerikaanse inwoner is.

Amerikaanse staatsburger

Een natuurlijk persoon is een Amerikaanse staatsburger indien hij of zij:

 • geboren is in de Verenigde Staten;
 • geboren is in the Commonwealth of Puerto Rico, Guam, of the U.S. Virgin Islands;
 • geboren is in the Commonwealth of the Northern Mariana Islands na 3 november 1986;
 • genaturaliseerd is tot Amerikaanse staatsburger; of
 • ten minste één ouder heeft die een Amerikaanse staatsburger is; in dit geval moet ook nog aan andere voorwaarden worden voldaan; welke dat zijn, kunt u vinden op www.irs.gov.

Amerikaanse inwoner

Een natuurlijk persoon wordt als een Amerikaanse inwoner beschouwd indien hij of zij:

 • een bepaald soort U.S. Green Card bezit of bezeten heeft.
 • voldoet aan de zogenoemde substantial presence test, zoals hierna gedefinieerd.

Om welk soort U.S. Green Card het gaat, kunt u aan een belastingadviseur vragen. U kunt informatie over U.S. Green Cards ook vinden op www.irs.gov.

Substantial presence test

Om aan de substantial presence test te voldoen, moet een natuurlijk persoon fysiek aanwezig zijn geweest in de Verenigde Staten gedurende ten minste:

 • 31 dagen in het lopende jaar; en
 • 183 dagen in de driejaarsperiode die bestaat uit het lopende jaar en de twee direct voorafgaande jaren. Voor de 183 dagen-test geldt de som van:
 • alle dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het lopende jaar;
 • een derde van de dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het eerste jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar; en
 • een zesde van de dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het tweede jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar.

Is Amerikaanse belasting verschuldigd?

Indien een natuurlijk persoon moet worden aangemerkt als een U.S. person, kan hij of zij Amerikaanse belasting verschuldigd zijn. Er zijn echter uitzonderingen, bijvoorbeeld voor studenten met een visum en diplomaten. Er kunnen ook nog andere omstandigheden zijn op grond waarvan een natuurlijk persoon Amerikaanse belasting verschuldigd is of een vrijstelling daarvan geniet. Indien u er niet zeker van bent of u een U.S. person bent, kunt u het beste een belastingadviseur raadplegen. Die kan ook een berekening maken van de eventueel verschuldigde Amerikaanse belasting.

US TIN (U.S. federal taxpayer identification number)

Het ‘Taxpayer Identification Number’ (TIN) is uw identificatienummer voor uw belastingadministratie bij de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Er bestaan meerdere soorten US TIN’s:

 • Voor Amerikaanse inwoners en staatsburgers is dit nummer gelijk aan het ‘Social Security Number’ (SSN). Dit is de Amerikaanse variant van het burgerservicenummer.
 • Buitenlandse Amerikaanse belastingplichtige natuurlijke personen kunnen een ‘Individual Tax Identification Number’ (ITIN) aanvragen.

Op www.irs.gov vindt u meer informatie over bovenstaande identificatienummers en hoe u deze kunt aanvragen. Het SSN vraagt u aan met het formulier SS-5, het ITIN met het formulier W-7.

Bron: www.nvb.nl

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van Nederlandse Vereniging van Banken.

Veilig bankieren

Een betrouwbare en veilige computer is niet alleen belangrijk om veilig te bankieren, maar ook voor het veilig bewaren en gebruiken van uw eigen gegevens en documenten.

 • Houd uw computer en uw webbrowser veilig door uw computer zo in te stellen dat updates automatisch worden geïnstalleerd.
 • Installeer een goed antivirus programma en firewall op uw computer en zorg dat u deze up-to-date houdt.
 • Installeer alleen programma’s en applicaties via officiële bronnen. En informeer uzelf door middel van commentaren en waarderingen van deze programma’s en applicaties.
 • Verwijder spam en verdachte e-mails zonder deze te openen.
 • Ontvangt u een verdachte e-mail uit onze naam, stuur deze dan a.u.b. door naar online@hofhoorneman.nl zodat wij actie kunnen nemen.
 • Ziet Mijn Hof Hoorneman er anders uit dan u gewend bent of verwacht, stop dan direct en neem contact met ons op.
 • Als u inlogt op Mijn Hof Hoorneman, controleer dan of de webpagina begint met https://. De s staat voor secured ofwel = beveiligd; en
 • Controleer of de url-balk groen is en een slotje heeft, dit betekent dat de webpagina beveiligd is.
 • Gebruik geen openbaar/publiek WIFI-netwerk om in te loggen op Mijn Hof Hoorneman.
 • Beveilig uw eigen WIFI-netwerk thuis door uw verbinding te versleutelen.
 • Deel uw gebruikersnaam en wachtwoord nooit met derden.
 • Gebruik een uniek wachtwoord om in te loggen op Mijn Hof Hoorneman.

Download hier de PDF met alle tips om veilig online te bankieren of ga naar www.veiliginternetten.nl voor nog meer tips. Op deze website kunt u de uitleg vinden met betrekking tot het wissen van opgeslagen wachtwoorden in uw webbrowser.

Op deze pagina helpen wij u een antwoord te vinden op uw vraag. Bekijk de onderwerpen in het menu hierboven en neem vooral contact met ons op wanneer u geen antwoord kunt vinden. Bel ons op telefoonnummer 0182 - 59 77 10 of stuur een e-mail naar online@hofhoorneman.nl.

Private Banking / Fondsenrekening

Het gebruik van ons online klantportaal Mijn Hof Hoorneman voor uw Vermogensbeheermandaat en/of uw Fondsenrekening. Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

Inloggen 

Klik op de Inloggen-button rechts bovenin het scherm. U bent nu op de loginpagina van het beveiligde online klantportaal Mijn Hof Hoorneman. Uw eigen online-omgeving van Hof Hoorneman Bankiers.

Uw gebruikersnaam is uw 9-cijferig rekeningnummer bij Hof Hoorneman Bankiers zonder IBAN-toevoegingen en spaties.

Uw wachtwoord heeft u zelf gekozen. Het wachtwoord kunt u zelf aanpassen nadat u bent ingelogd. Klik op "Inloggen" om in te loggen op Mijn Hof Hoorneman en online uw beleggingsportefeuille te bekijken.

NB.: wij zullen nooit om uw inloggegevens vragen. Heeft u wel een dergelijk verzoek ontvangen, laat het ons dan weten via online@hofhoorneman.nl

Mijn gebruikersnaam 

Uw gebruikersnaam is uw 9-cijferig rekeningnummer bij Hof Hoorneman Bankiers zonder IBAN-toevoegingen en spaties.

Wanneer u meerdere rekeningnummers heeft bij Hof Hoorneman Bankiers, dient u in deze gevallen over het algemeen het rekeningnummer van uw Hof Hoorneman Rekening of van uw Vermogensopbouw Rekening te gebruiken. Er zijn echter uitzonderingen waarbij het nummer van uw Beheerrekening wordt gebruikt.

Rapportages en rekeningafschriften 

In het menu klikt u helemaal onderaan op: ‘Berichten en/of documenten’. Zie het voorbeeld hieronder. Er wordt dan een menu geopend met daarin alle berichten en documenten.

Indien u meerdere rekeningen aanhoudt, selecteer dan eerst de rekening waarvan u de rapportage wilt inzien. Een rekening selecteren doet u door onder ‘Overzichten’ in het menu op ‘Mijn Rekeningen’ te klikken en daar de rekening te selecteren waarvan u informatie wilt inzien. 

Mijn rekeningnummer wordt niet herkend 

Uw 9-cijferig rekeningnummer dient altijd zonder IBAN-toevoeging en zonder punten of spaties tussen de cijfers te worden ingevuld.

Ik heb meerdere rekeningnummers, welk nummer moet ik gebruiken? 

Wanneer u meerdere rekeningnummers heeft bij Hof Hoorneman Bankies, dient u in deze gevallen over het algemeen het rekeningnummer van uw 4, 5 of 6-cijferige Hof Hoorneman Rekening of uw 6-cijferige Vermogensopbouw Rekening te gebruiken. Er zijn echter uitzonderingen waarbij het nummer van uw Beheerrekening wordt gebruikt.

Inzien portefeuilleoverzicht 

Dagelijks wordt rond 13.00 uur uw portefeuilleoverzicht online geplaatst in 'Mijn Hof Hoorneman'. Inloggen doet u met uw gebruikersnaam en uw eigen gekozen wachtwoord.

Klik op Portefeuilleoverzicht om uw beleggingen in te zien.

Een (adres)wijziging doorgeven 

Een wijziging van uw (persoons)gegevens kunt u kenbaar maken via het daarvoor bestemde wijzigingsformulier.

Loginin op 'Mijn Hof Hoorneman'. U vindt het wijzigingsformulier (PDF) in de linkerkolom onder ‘Mijn gegevens / Wijziging doorgeven’.

Indien u geen online toegang heeft, kunt u een e-mail sturen naar rbo@hofhoorneman. Of stuurt u een brief naar: Hof Hoorneman Bankiers N.V., t.a.v. Support Private Banking, Antwoordnummer 10175, 2800 VB Gouda.

Wijziging tenaamstelling van de rekening 

Hiervoor verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling Support Private Banking.

Dit kan telefonisch op 0182 - 59 77 10, of per e-mail naar rbo@hofhoorneman.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Overlijden 

Hiervoor verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling Support Private Banking.

Dit kan telefonisch op 0182 - 59 77 10, of per e-mail naar rbo@hofhoorneman.nl wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bijstorten / geld overmaken 

Geld overmaken naar uw beheerrekening werkt als volgt:

Maak het geld over naar uw beheerrekeningnummer ten name van de rekeninghouder. U hoeft geen omschrijving in te vullen.

Onttrekken 

Om te onttrekken van uw beheerrekening naar uw tegenrekening kunt u een schriftelijk verzoek indienen met handtekening of persoonlijk contact opnemen met uw Private Banker. Het schriftelijk verzoek kunt u mailen naar rbo@hofhoorneman.nl of per post sturen naar:

Hof Hoorneman Bankiers N.V.
T.a.v. Support Private Banking
Postbus 3155
2800 CG GOUDA

Bekijk ook de onderwerpen in het menu aan de linkerzijde. Neem vooral contact met ons op wanneer u geen antwoord kunt vinden op uw vraag. Bel ons op telefoonnummer 0182 - 59 77 10 of stuur een e-mail naar online@hofhoorneman.nl.

Online Beleggen - Vermogensopbouw Rekening

Het gebruik van ons online klantportaal Mijn Hof Hoorneman voor uw Vermogensopbouw Rekening. 
Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

Inloggen 

Klik op de Inloggen-button rechts bovenin het scherm. U bent nu op de loginpagina van het beveiligde online klantportaal Mijn Hof Hoorneman. Uw eigen online-omgeving van Hof Hoorneman Bankiers.

Uw gebruikersnaam is uw 6-cijferig rekeningnummer bij Hof Hoorneman Bankiers zonder IBAN-toevoegingen en spaties.

Uw wachtwoord heeft u zelf gekozen. Het wachtwoord kunt u zelf aanpassen nadat u bent ingelogd. Klik op "Inloggen" om in te loggen op Mijn Hof Hoorneman en online uw beleggingsportefeuille te bekijken.

NB.: wij zullen nooit om uw inloggegevens vragen. Heeft u wel een dergelijk verzoek ontvangen, laat het ons dan weten via online@hofhoorneman.nl

Mijn Gebruikersnaam 

Uw gebruikersnaam is uw 6-cijferig rekeningnummer bij Hof Hoorneman Bankiers zonder IBAN-toevoegingen en spaties.

Wanneer u meerdere rekeningnummers heeft bij Hof Hoorneman Bankiers, dient u in deze gevallen over het algemeen het rekeningnummer vanuw Vermogensopbouw Rekening te gebruiken. Er zijn echter uitzonderingen waarbij het nummer van uw Beheerrekening wordt gebruikt.

Rapportages en rekeningafschriften 

In het menu klikt u helemaal onderaan op: ‘Berichten en/of documenten’. Er wordt dan een menu geopend met daarin alle berichten en documenten.

Indien u meerdere rekeningen aanhoudt, selecteer dan eerst de rekening waarvan u de rapportage wilt inzien. Een rekening selecteren doet u door onder ‘Overzichten’ in het menu op ‘Mijn Rekeningen’ te klikken en daar de rekening te selecteren waarvan u informatie wilt inzien. 

Inzien portefeuilleoverzicht 

De ontwikkeling van uw vermogen binnen uw Vermogensopbouw Rekening kunt u heel gemakkelijk volgen. Het resultaat van uw beleggingen wordt helder in beeld gebracht. Zo weet u hoeveel rendement u van maand tot maand, de rendementsontwikkeling genaamd en, veel belangrijker, op langere termijn welke vermogensontwikkeling de beleggingsportefeuille heeft gemaakt.

Voor elke belegger, dus ook voor u, is het van belang dat u steeds precies weet in welke bedrijven uw vermogen daadwerkelijk is belegd. Met de zogenaamde X-ray biedt Hof Hoorneman Bankiers u dit unieke inzicht. Omdat onze beleggers en analisten zelf alle beleggingsbeslissingen voor u nemen, kunnen wij u precies vertellen in welke bedrijven uw vermogen is belegd en waarom.

Mijn rekeningnummer wordt niet herkend 

Uw 6-cijferig rekeningnummer dient altijd zonder IBAN-toevoeging en zonder punten of spaties tussen de cijfers te worden ingevuld.

Ik heb meerdere rekeningnummers, welk nummer moet ik gebruiken? 

Wanneer u meerdere rekeningnummers heeft bij Hof Hoorneman Bankies, dient u in deze gevallen over het algemeen het rekeningnummer van uw 6-cijferige Vermogensopbouw Rekening te gebruiken. Er zijn echter uitzonderingen waarbij het nummer van uw Beheerrekening wordt gebruikt. Indien u naast een Vermogensopbouw Rekening ook een Hof Hoorneman Rekening heeft kunt u beide inloggegevens gebruiken.

Een (adres)wijziging doorgeven 

Een wijziging van uw (persoons)gegevens kunt u kenbaar maken via het daarvoor bestemde wijzigingsformulier.

Login op 'Mijn Hof Hoorneman'. U vindt het wijzigingsformulier (PDF) in de linkerkolom onder ‘Mijn gegevens / Wijziging doorgeven’.

Indien u geen online toegang heeft, kunt u een e-mail sturen naar online@hofhoorneman. Of stuurt u een brief naar: Hof Hoorneman Bankiers N.V., t.a.v. Support Online Beleggen, Antwoordnummer 10175, 2800 VB Gouda.

Wijziging tenaamstelling van de rekening 

Hiervoor verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling Support Online Beleggen.

Dit kan telefonisch op 0182 - 59 77 10, of per e-mail naar online@hofhoorneman. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Overlijden 

Hiervoor verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling Support Online Beleggen.

Dit kan telefonisch op 0182 - 59 77 10, of per e-mail naar online@hofhoorneman. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bijstorten / geld overmaken 

Geld overmaken naar uw Vermogensopbouw Rekening werkt als volgt:

Maak het geld over naar NL61 HHBA 0733 967 949 ten name van Hof Hoorneman Rekening Gouda. Onder vermelding van uw 6-cijferig rekeningnummer.

Verkoopopdracht 

Via de verkoopopdracht in het menu in Mijn Hof Hoorneman kunt u een bedrag opgeven indien u een deel van uw portefeuille wenst te verkopen. Nadat u op ‘verkoop’ heeft geklikt en de opdracht gecontroleerd heeft dient u de transactie te bevestigen d.m.v. het aanklikken van de functie ‘bevestig verkoop’. De verkoopopbrengst wordt standaard overgemaakt naar uw vaste tegenrekening. Zonder transactiekosten.

Bekijk ook de onderwerpen in het menu aan de linkerzijde. Neem vooral contact met ons op wanneer u geen antwoord kunt vinden op uw vraag. Bel ons op telefoonnummer 0182 - 59 77 10 of stuur een e-mail naar online@hofhoorneman.nl.

Online Beleggen - Hof Hoorneman Rekening

Het gebruik van ons online klantportaal Mijn Hof Hoorneman voor uw Hof Hoorneman Rekening. 
Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

Inloggen 

Klik op de Inloggen-button rechts bovenin het scherm. U bent nu op de loginpagina van het beveiligde online klantportaal Mijn Hof Hoorneman. Uw eigen online-omgeving van Hof Hoorneman Bankiers.

Uw gebruikersnaam is uw 6-cijferig rekeningnummer bij Hof Hoorneman Bankiers zonder IBAN-toevoegingen en spaties.

Uw wachtwoord heeft u zelf gekozen. Het wachtwoord kunt u zelf aanpassen nadat u bent ingelogd. Klik op "Inloggen" om in te loggen op Mijn Hof Hoorneman en online uw beleggingsportefeuille te bekijken.

NB.: wij zullen nooit naar uw inloggegevens vragen. Heeft u wel een dergelijk verzoek ontvangen, laat het ons dan weten via online@hofhoorneman.nl.

Mijn gebruikersnaam

Uw gebruikersnaam is uw 6-cijferig rekeningnummer bij Hof Hoorneman Bankiers zonder IBAN-toevoegingen en spaties.

Wanneer u meerdere rekeningnummers heeft bij Hof Hoorneman Bankiers, dient u over het algemeen het rekeningnummer van uw Hof Hoorneman Rekening te gebruiken. Er zijn echter uitzonderingen waarbij het nummer van uw Beheerrekening wordt gebruikt.

Rapportages en rekeningafschriften 

In het menu klikt u helemaal onderaan op: ‘Berichten en/of documenten’. Zie het voorbeeld hieronder. Er wordt dan een menu geopend met daarin alle documenten.

Indien u meerdere rekeningen aanhoudt, selecteer dan eerst de rekening waarvan u de rapportage wilt inzien. Een rekening selecteren doet u door onder ‘Overzichten’ in het menu op ‘Mijn Rekeningen’ te klikken en daar de rekening te selecteren waarvan u informatie wilt inzien. Bekijk de tweede afbeelding ter voorbeeld.

Hier kunt u de rekening selecteren waarvan u de rapportage en/of andere informatie wilt inzien.

Inzien portefeuilleoverzicht

De ontwikkeling van uw vermogen binnen uw Hof Hoorneman Rekening kunt u heel gemakkelijk volgen. Het resultaat van uw beleggingen en uw liquide middelen wordt helder in beeld gebracht. Zo weet u hoeveel rendement u van maand tot maand, de rendementsontwikkeling genaamd en, veel belangrijker, op langere termijn welke vermogensontwikkeling de beleggingsportefeuille heeft gemaakt.

Mijn rekeningnummer wordt niet herkend

Uw 6-cijferig rekeningnummer dient altijd zonder IBAN-toevoeging en zonder punten of spaties tussen de cijfers te worden ingevuld.

Ik heb meerdere rekeningnummers, welk nummer moet ik gebruiken?

Wanneer u meerdere rekeningnummers heeft bij Hof Hoorneman Bankies, dient u in deze gevallen over het algemeen het rekeningnummer van uw 4, 5 of 6-cijferige Hof Hoorneman Rekening te gebruiken. Er zijn echter uitzonderingen waarbij het nummer van de Beheerrekening wordt gebruikt. Indien u naast een Vermogensopbouw Rekening ook een Hof Hoorneman Rekening heeft kunt u beide inloggegevens gebruiken.

Een (adres)wijziging doorgeven

Een wijziging van uw (persoons)gegevens kunt u kenbaar maken via het daarvoor bestemde wijzigingsformulier.

Logt u in op 'Mijn Hof Hoorneman'. U vindt het wijzigingsformulier (PDF) in de linkerkolom onder 'Mijn gegevens / Wijziging doorgeven’.

Indien u geen online toegang heeft, kunt u een e-mail sturen naar rbo@hofhoorneman.nl. Of stuurt u een brief naar: Hof Hoorneman Bankiers N.V., t.a.v. Support Online Beleggen, Antwoordnummer 10175, 2800 VB Gouda.

Wijziging tenaamstelling van de rekening

Hiervoor verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling Support Online Beleggen.

Dit kan telefonisch op 0182 - 59 77 10, of per e-mail naar online@hofhoorneman.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Overlijden

Hiervoor verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling Support Online Beleggen.

Dit kan telefonisch op 0182 - 59 77 10, of per e-mail naar online@hofhoorneman.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bijstorten / geld overmaken 

Geld overmaken naar uw Hof Hoorneman Rekening werkt als volgt:

 • Maak het geld over naar rekeningnummer NL61 HHBA 0733 967 949 ten name van Hof Hoorneman Rekening, Gouda.
 • Omschrijving: het nummer van uw Hof Hoorneman Rekening (4, 5 of 6 cijfers zonder verdere vermelding)

Nadat het geld op uw rekening is bijgeschreven kunt u op elk door u gewenst moment besluiten tot aankoop van één of meerdere van onze beleggingsfondsen.

Houdt u een deel liquide aan op uw Hof Hoorneman Rekening, dan ontvangt u momenteel geen rente op uw liquide middelen. 

Aankopen, verkopen en switchen

Beleggen bij Hof Hoorneman Bankiers is overzichtelijk, maar vooral heel eenvoudig zelf te regelen via Mijn Hof Hoorneman en de Hof Hoorneman App. Orders die op werkdagen vóór 14:00 's middags (CET) zijn bevestigd, worden de eerstvolgende beursdag uitgevoerd. 

Aankopen

U kiest onder ‘Opdrachten’ voor ‘Aankopen’ en klikt op het  fonds of de fondsen die u wilt kopen. 

Stel dat u hebt gekozen voor het Hof Hoorneman Value Fund, dan geeft u aan voor welk bedrag u in dit fonds wilt beleggen, u klikt op 'Aankoop' en vervolgens klikt u op 'Bevestig aankoop'. Als uw aankoop vóór 14.00 uur is bevestigd, wordt uw opdracht direct de volgende beursdag uitgevoerd. Zonder transactiekosten.

Vanzelfsprekend kunt u ook op eenvoudige wijze en 'zonder' bijkomende aan- of verkoopkosten switchen tussen de verschillende beleggingsfondsen van Hof Hoorneman of een verkoopopdracht doorgeven.

Verkopen

Het portefeuilleoverzicht toont alle beleggingsfondsen waarin u belegd bent. U kunt op elk gewenst moment besluiten (een deel van) uw belang te verkopen. Zonder transactiekosten.

De verkoopopbrengst wordt toegevoegd aan de liquide middelen op uw rekening. Zo kunt u het eenvoudig gebruiken om te (her)beleggen wanneer u wilt of overmaken naar uw vaste tegenrekening.

Switchen

Wanneer u aandelen in een beleggingsfonds heeft en u wilt overstappen naar een ander fonds dan kunt u ‘switchen’. Door middel van een switchopdracht kunt u overstappen van het ene naar het andere beleggingsfonds. De switch neemt 48 uur in beslag, uw belang zal eerst worden verkocht waarna de opbrengstwaarde een dag later wordt gebruikt om het andere fonds aan te kopen. Zonder transactiekosten.

Onttrekken

Onttrekken kan op ieder door u gewenst moment plaatsvinden. Alle Hof Hoorneman Beleggingsfondsen zijn beursgenoteerd en dus dagelijks verhandelbaar. Van iedere mutatie ontvangt u een rekeningafschrift. Daarnaast ontvangt u per kwartaal een overzicht van de samenstelling en de waarde van uw portefeuille.

De transactiekoers waartegen u stort, respectievelijk onttrekt wordt bepaald op basis van de inhoud van het prospectus van het betreffende beleggingsfonds. Hierin is opgenomen welke op- of afslag geldt ten opzichte van de intrinsieke waarde van het fonds.

Overboeken naar uw tegenrekening

U kunt (een deel van) uw liquide middelen op uw Hof Hoorneman Rekening overboeken naar uw vaste tegenrekening d.m.v. het aanklikken van de functie ‘overboeken’ in het linkermenu. 

In het scherm dat daarna opent kunt u het bedrag aangeven dat u wenst over te boeken.

Hierna dient u de transactie te bevestigen d.m.v. het aanklikken van de functie ‘bevestig overboeken’. Oveboeken naar uw vaste tegenrekening is kosteloos.

NB: U kunt alleen geld overboeken naar de tegenrekening zoals u die heeft opgegeven aan Hof Hoorneman Bankiers. Het is niet mogelijk geld over te boeken naar een ander rekeningnummer.

Bekijk ook de onderwerpen in het menu aan de linkerzijde. Neem vooral contact met ons op wanneer u geen antwoord kunt vinden op uw vraag. Bel ons op telefoonnummer 0182 - 59 77 10 of stuur een e-mail naar online@hofhoorneman.nl.

Hof Hoorneman App - iOS & Android

Het gebruik van de Hof Hoorneman Beleggen App.  U kunt de app gebruiken op uw smartphone en tablet. Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

Inloggen 

Inloggen op de app doet u met uw 5-cijferige pincode, vingerafdruk of gezichtsherkening. 

Ik wil de App installeren

Om de App te registreren volgt u de instructies zoals onderstaand weergegeven. Na het doorlopen van deze stappen ie. het registratieproces, kunt u gebruik maken van de Hof Hoorneman App.

 1. Klik op 'aan de slag'
 2. Log in met uw rekeningnummer en uw wachtwoord waarmee u inlogt 'Mijn Hof Hoorneman'
 3. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in om uw App account te registreren
 4. Pincode kiezen: Kies een 5-cijferige pincode om gemakkelijk en snel toegang te krijgen tot de App
 5. Vingerafdruk of Gezichtsherkenning activeren. Het is mogelijk om gebruik te maken van uw vingerafdruk (TouchID) of gezichtsherkenning (FaceID) om toegang te krijgen tot de App.

Ik heb een en/of-rekening en wil de App installeren

Om de App te registreren voor uw en/of-rekening volgt u onderstaande stappen. Na het doorlopen van deze stappen ie. het registratieproces, kunt u gebruik maken van de Hof Hoorneman App.

 1. Klik op 'aan de slag'
 2. Log in met uw rekeningnummer en uw wachtwoord waarmee u inlogt op 'Mijn Hof Hoorneman'
 3. Voer uw geboortedatum in. Dit is de controle slag zodat wij weten of u of uw partner de App installeert.
 4. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in om uw App account te registreren.
 5. Pincode kiezen. Kies een 5-cijferige pincode om gemakkelijk en snel toegang te krijgen tot de App.
 6. Vingerafdruk of Gezichtsherkenning activeren (optioneel)

Ik wil al mijn rekeningen zien in de App

Dat kan. Neem daartoe contact met ons op zodat wij de gewenste rekeningen kunnen koppelen in ons systeem zodat u voortaan via de App inzage heeft in al uw rekeningen, beleggingsporteuilles, bij Hof Hoorneman Bankiers.

Wanneer wordt de data in de app ververst?

Dagelijks rond 11:00 wordt de data ververst. Zowel in de app als Mijn Hof Hoorneman.  

De actuele waarde wordt berekend op basis van de slotkoers van de vorige beursdag voor Europa en Amerika en voor het Verre Oosten op basis van de openingskoers huidige/laatste beursdag.

Ik wil de App op meerdere apparaten installeren

Dat kan. Omdat u al bekend bent, kunt u meteen inloggen met uw opgegeven e-mailadres en zelf gekozen wachtwoord. Doorloop verder de stappen zoals aangegeven in de App.

 1. Klik op 'aan de slag'
 2. Log in met uw e-mailadres en uw wachtwoord zoals gekozen bij de App registratie.
 3. Pincode kiezen: Kies een 5-cijferige pincode om gemakkelijk en snel toegang te krijgen tot de App.
 4. Vingerafdruk of Gezichtsherkenning activeren (optioneel)

Ik wil mijn e-mailadres wijzigen

 1. Via het 'hamburger'-menu links bovenin klikt u op Instellingen
 2. Klik op Account
 3. Klik bij het e-mailadres op de pen
 4. Wijzig uw e-mailadres
 5. U ontvangt een verificatie e-mail
 6. Verifieer uw nieuwe e-mailadres
 7. U ontvangt een e-mail dat uw inloggegevens gewijzigd zijn

Ik wil mijn wachtwoord wijzigen

 1. Via het 'hamburger'-menu links bovenin klikt u op Instellingen
 2. Klik op Account
 3. Klik bij het wachtwoord op de pen
 4. Wijzig uw wachtwoord
 5. U heeft een nieuw wachtwoord geregistreerd voor de App
 6. U ontvangt een e-mail dat uw inloggegevens gewijzigd zijn

Ik wil de App van mijn telefoon of tablet verwijderen

 1. Log in op de app
 2. Via het 'hamburger'-menu linksbovenin klikt u op Instellingen
 3. Klik op Apparaat ontkoppelen
 4. Bevestig ontkoppelen
 5. Verwijder de app van uw telefoon of tablet

Ik ben mijn PIN vergeten/ik wil mijn PIN wijzigen

U kunt alleen een nieuwe PIN instellen door uw telefoon of tablet te ontkoppelen. Hierna doorloopt u opnieuw de stappen van het registratieproces om een nieuwe 5-cijferige pincode in te stellen.

 1. Via het 'hamburger'-menu linksbovenin klikt u op Instellingen
 2. Klik op Apparaat ontkoppelen
 3. Bevestig ontkoppelen
 4. Hierna doorloopt u opnieuw de stappen van registratie. Gebruik uw e-mailadres en wachtwoord om in te loggen op de App. Niet uw rekeningnummer. U heeft immers uw App account al gerigistreerd.

Ik wil een bedrag bijstorten

Indien u wenst bij te storten kunt u de gewenste informatie vinden door te klikken op de informatiebutton rechts bovenin de App.

Ik wil een opdracht geven

 1. Opdrachten kunt u opgeven via de blauwe ronde knop
 2. Na bevestiging wordt de order uitgevoerd volgens de algemene voorwaarden.

Een niet bevestigde order wordt niet uitgevoerd.

Ik wil mijn opgegeven opdracht annuleren

 1. Voor het annuleren van een opdracht klikt u in het hoofdscherm op TRANSACTIES.
 2. Vervolgens klikt u op IN BEHANDELING en selecteert u de opdracht die u wilt annuleren.
 3. Bevestig de annulering
 4. Na annulering is de order niet meer zichtbaar

Ik ben mijn wachtwoord voor Mijn Hof Hoorneman vergeten

Indien u uw wachtwoord voor Mijn Hof Hoorneman bent vergeten kunt u dat zelf opnieuw aanvragen via https://www.mijnhofhoorneman.nl/wachtwoord-vergeten

Lukt dat niet, neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0182-597728 of per e-mail: app@hofhoorneman.nl

Wij helpen u graag

Heeft u een vraag, klacht of compliment? Neem dan contact met ons op. Op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 staat ons App Team voor u klaar. Bel: 0182 - 59 77 28 of stuur een e-mail naar app@hofhoorneman.nl

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.