Wat is uw vermogenswens? 

Hof Hoorneman Bankiers is er voor u en uw vermogenswens.

Waarom Hof Hoorneman Bankiers?

Dit is de content van de slider

Private banking

Wanneer u een bepaald vermogen bezit is het belangrijk dat u daar de juiste zorg en expertise omheen organiseert. Van Lanschot is als oudste en enige onafhankelijke Private Bank in Nederland dan een logische keuze. 
 

Private Banking

Wie vermogen heeft

Online beleggen

Evi van Lanschot vindt het belangrijk dat vermogens ook op de lange termijn rendement opleveren. Voor uzelf en voor uw kinderen. Met oog voor mens, milieu en goed bestuur. Echte aandacht voor uw vermogen. Onze beleggingsexperts zorgen voor verantwoord

Online Beleggen

Wie vermogen wil

Mix Fondsen Defensief

Er wordt voor gemiddeld 85% in Hof Hoorneman Beleggingsfondsen en trackers met een obligatierisico belegd.

De andere gemiddeld 15% wordt in Hof Hoorneman Beleggingsfondsen met een aandelenrisico belegd.

Het doel van de Mix Fondsen Defensief is vermogensbehoud op korte termijn (beleggingshorizon minimaal 3 jaar).

Rendement sinds de start:

5,6 %

Peildatum (21-09-2021)

Neem contact op

Lees meer

Lees de Essentiële Beleggersinformatie

Mix Fondsen Neutraal

Er wordt voor gemiddeld 50% in Hof Hoorneman Beleggingsfondsen met een obligatierisico belegd. 

En gemiddeld 50% wordt in Hof Hoorneman Beleggingsfondsen met een aandelenrisico belegd.

Het doel van de Mix Fondsen Neutraal is vermogensgroei op middellangetermijn (beleggingshorizon minimaal 5 jaar).

Rendement sinds de start:

12,1 %

Peildatum (21-09-2021)

Neem contact op

Lees meer

Lees de Essentiële Beleggersinformatie

Mix Fondsen Offensief

Er wordt voor gemiddeld 85% in Hof Hoorneman Beleggingsfondsen met een aandelenrisico belegd.

De andere gemiddeld 15% wordt in Hof Hoorneman Beleggingsfondsen met een obligatierisico belegd.

Het doel van de Mix Fondsen Offensief is vermogensgroei op langetermijn (beleggingshorizon minimaal 7 jaar).

Rendement sinds de start:

19,2 %

Peildatum (21-09-2021)

Neem contact op

Lees meer

Lees de Essentiële Beleggersinformatie

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.