Mix Fondsen Defensief

Er wordt voor gemiddeld 85% in Hof Hoorneman Beleggingsfondsen en trackers met een obligatierisico belegd.

De andere gemiddeld 15% wordt in Hof Hoorneman Beleggingsfondsen met een aandelenrisico belegd.

Het doel van de Mix Fondsen Defensief is vermogensbehoud op korte termijn (beleggingshorizon minimaal 3 jaar).

Rendement sinds de start:

-3,3 %

Peildatum (10-07-2020)

Start met beleggen

Lees meer

Lees de Essentiële Beleggersinformatie

Mix Fondsen Neutraal

Er wordt voor gemiddeld 50% in Hof Hoorneman Beleggingsfondsen met een obligatierisico belegd. 

En gemiddeld 50% wordt in Hof Hoorneman Beleggingsfondsen met een aandelenrisico belegd.

Het doel van de Mix Fondsen Neutraal is vermogensgroei op middellangetermijn (beleggingshorizon minimaal 5 jaar).

Rendement sinds de start:

-6,9 %

Peildatum (10-07-2020)

Start met beleggen

Lees meer

Lees de Essentiële Beleggersinformatie

Mix Fondsen Offensief

Er wordt voor gemiddeld 85% in Hof Hoorneman Beleggingsfondsen met een aandelenrisico belegd.

De andere gemiddeld 15% wordt in Hof Hoorneman Beleggingsfondsen met een obligatierisico belegd.

Het doel van de Mix Fondsen Offensief is vermogensgroei op langetermijn (beleggingshorizon minimaal 7 jaar).

Rendement sinds de start:

-10,8 %

Peildatum (10-07-2020)

Start met beleggen

Lees meer

Lees de Essentiële Beleggersinformatie

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.