Privacy bij Hof Hoorneman Bankiers N.V.

Deze website wordt beheerd door Hof Hoorneman Bankiers N.V. (verder Hof Hoorneman Bankiers). Wanneer u deze website bezoekt, kan Hof Hoorneman Bankiers persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Hof Hoorneman Bankiers ontvangt daarnaast persoonsgegevens via directe contacten met (potentiële) klanten. 

Na de verleende verklaringen van geen bezwaar door de ECB is de overname van Hof Hoorneman Bankiers door Van Lanschot Kempen definitief gemaakt. Om zorg te dragen voor een goede samenwerking en om u zo goed te kunnen blijven bedienen, moeten wij uw persoonsgegevens kunnen uitwisselen met Van Lanschot Kempen. Net als voor Hof Hoorneman Bankiers is ook voor Van Lanschot Kempen uw privacy zeer belangrijk. Van Lanschot Kempen behandelt uw persoonsgegevens daarom verantwoord en zorgvuldig. Het is voor Van Lanschot Kempen essentieel dat uw informatie veilig wordt bewaard. Van Lanschot Kempen verkoopt dan ook geen persoonsgegevens aan derde partijen.  

Voor meer informatie over hoe Van Lanschot Kempen omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we u naar https://www.vanlanschot.nl/privacy. Heeft u vragen hierover, neemt u dan gerust contact op met onze Privacy Officer.

De manier waarop Hof Hoorneman Bankiers persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, via deze website en anderszins, wordt gereguleerd door:

De Gedragscode

Privacy Wet AVG

Hof Hoorneman Bankiers heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming. Vragen aan de functionaris inzake het Privacy beleid van Hof Hoorneman Bankiers kunt u schriftelijk sturen:

Hof Hoorneman Bankiers N.V.
T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 3155
2800 CG  GOUDA

Hof Hoorneman Bankiers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Het verdient aanbeveling om het Privacy beleid geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacy beleid AVG

Privacy beleid uitgelegd aan kinderen

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.