Privacy bij Hof Hoorneman Bankiers N.V.

Deze website wordt beheerd door Hof Hoorneman Bankiers N.V. (verder Hof Hoorneman Bankiers). Wanneer u deze website bezoekt, kan Hof Hoorneman Bankiers persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Hof Hoorneman Bankiers ontvangt daarnaast persoonsgegevens via directe contacten met (potentiële) klanten. Hof Hoorneman Bankiers zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in het hieronder te lezen Privacy beleid omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy beleid beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Hof Hoorneman Bankiers, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

De manier waarop Hof Hoorneman Bankiers persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, via deze website en anderszins, wordt gereguleerd door:

De Gedragscode

Privacy Wet AVG

Hof Hoorneman Bankiers heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming. Vragen aan de functionaris inzake het Privacy beleid van Hof Hoorneman Bankiers kunt u schriftelijk sturen:

Hof Hoorneman Bankiers NV
T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 3155
2800 CG  GOUDA

Hof Hoorneman Bankiers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Het verdient aanbeveling om het Privacy beleid geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacy beleid AVG

Privacy beleid uitgelegd aan kinderen

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.