De kenmerken van onze beleggingsaanpak

Bij het samenstellen van uw portefeuille zijn de belangrijkste uitgangspunten uw financiële doelstelling en uw risicobereidheid. Over het algemeen selecteren wij aandelen van ondernemingen met een relatief lage koers/winstverhouding, een hoog dividendrendement en een achterliggende waarde die hoger is dan de beurswaarde op het moment van aankoop.

Onze beheerders doen zelf hun huiswerk, durven op kansen af te stappen en zijn in het geheel niet afhankelijk van de mening van derden. De beleggers van Hof Hoorneman Bankiers zijn er in eerste instantie om geld te laten renderen en niet om risico’s te managen rondom een statische benchmark. Zij richten hun pijlen dus niet op een beperkt deel (een index) van het beleggings-universum, maar op kansrijke beleggingsmogelijkheden. Onze beleggers zijn geen kuddedieren en krijgen de individuele ruimte om tegen de heersende trends in te gaan.

Dit is een andere benadering dan de meeste grootbanken voorstaan. Daar zijn macro-economische vooruitzichten en de samenstelling van een benchmark (index) bepalend voor de keuze van de beleggingen. Dat is veiliger voor de fondsbeheerder omdat het behaalde resultaat nooit veel zal afwijken van de gekozen benchmark. Hierbij kan zelfs een negatief rendement als ‘goed’ aangemerkt worden. Deze benadering vraagt dus niet veel creativiteit van de beleggingsorganisatie. Aan u de keuze welke benadering u het meest aanspreekt.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Wij onderschrijven de OESO aanbevelingen en de 10 principes van de UN Global Compact. Wij werken niet mee aan beleggingstransacties die op grond van het internationale recht verboden zijn. Ook onthouden wij ons van een belegging als daardoor strafbare of moreel verwerpelijke gedragingen worden bevorderd. Of als de belegging - zo zij zou worden verricht - in onmiddellijk verband staat met een schending van mensenrechten of fundamentele vrijheden. Het beleid van Hof Hoorneman Bankiers op dit gebied wordt periodiek getoetst door Sustainalytics, een onafhankelijke partij.

Wanneer een reeds opgenomen belegging niet langer aan bovengenoemde voorwaarden voldoet geven wij de onderneming 1 jaar de tijd – een zogenaamde ‘grace period’ – om wederom aan alle voorwaarden te voldoen. Indien de onderneming na 1 jaar niet voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen zullen wij de belegging liquideren. De non-compliant status wordt ieder kwartaal door Sustainalytics gecontroleerd.