Hof Hoorneman Bankiers lid van DUFAS

Hof Hoorneman Bankiers is lid van DUFAS, de belangenvereniging van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen. DUFAS heeft in 2014 de Code Vermogensbeheerders vastgesteld. Deze Code bevat tien basisprincipes. Deze principes betreffen met name het vooropstellen van de belangen van onze klanten, een goede bestuurlijke structuur van vermogensbeheerders en beleggingsfondsen en een hoge mate van transparantie van rendementen en kosten. Hof Hoorneman Bankiers onderschrijft deze principes. Door op het onderstaande logo te klikken kunt u de DUFAS Code Vermogensbeheerders en de toelichting daarop lezen. Onze organisatie draagt integriteit hoog in het vaandel.

De tien basis principes van de Code Vermogensbeheerders:

  1. vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten
  2. vermogensbeheerders kennen hun klanten
  3. vermogensbeheerders doen eerlijk zaken
  4. vermogensbeheerders handelen integer
  5. vermogensbeheerders beheersen belangentegenstellingen
  6. vermogensbeheerders handelen professioneel en zorgvuldig
  7. vermogensbeheerders communiceren helder en duidelijk
  8. vermogensbeheerders zijn open over hun beloningsbeleid
  9. vermogensbeheerders zijn transparant over de kosten
  10. vermogensbeheerders houden zich aan DUFAS gedragscodes

(DUFAS Fund Governance Code en DUFAS Principes Fiduciair Beheer).

Klik op onderstaand logo om de volledig uitgewerkte Code Vermogensbeheerders en de toelichting daarop te lezen.   Code Vermogensbeheerders