Depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel garandeert bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Rekeninghouders kunnen hun deposito’s tot een maximum vergoed krijgen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Het depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag van € 100.000 per rekeninghouder per bank.

Depositogarantiestelsel bij Hof Hoorneman Bankiers

Hof Hoorneman Bankiers NV heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) kunt u aanspraak maken op het depositogarantiestelsel en beleggerscompensatiestelsel. Deze garantieregelingen zorgen ervoor dat uw tegoeden bij ons tot een maximum bedrag worden vergoed als wij niet aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Geldtegoeden van de volgende producten vallen onder de garantieregeling van Hof Hoorneman Bankiers NV.: rekening-courant, spaardeposito, Hof Hoorneman Beheerrekening, Hof Hoorneman Vermogensopbouw Rekening, Hof Hoorneman Rekening.

Wilt u meer informatie over de garantieregelingen?

  • Klik hier om het Informatieblad Depositogarantiestelsel te lezen
  • Bezoek de website van De Nederlandsche Bank; www.dnb.nl.
    Daar vindt u aanvullende informatie onder "Depositogarantiestelsel" en "Beleggerscompensatiestelsel".