12-02-2021, 15:55, LAATSTE UPDATE: 18-01-2022

Wijziging statutaire directie

Op 15 januari 2021 hebben wij u op de hoogte gesteld van de overname van de aandelen van Hof Hoorneman Bankiers door Van Lanschot Kempen. Ook hebben we aangegeven u regelmatig op de hoogte te houden van de verschillende veranderingen die worden doorgevoerd.  

In dit kader willen wij u graag informeren over een wijziging in de samenstelling van de statutaire directie van Hof Hoorneman Bankiers en Hof Hoorneman Fund Management. Voorheen bestond de directie van Hof Hoorneman Bankiers uit de heren Jaco Aardoom, Najib Nakad en Adriaan Wijt. De heer Mark Buitenhuis is per 14 januari 2021 door de aandeelhouder benoemd in de directie van Hof Hoorneman Bankiers.  

Gelijktijdig zijn de heren Nakad en Wijt afgetreden als lid van de directie en aangesteld als transitiemanager. Tot de transitie is afgerond blijft Najib Nakad ook verantwoordelijk voor de beleggingen binnen Hof Hoorneman.  

Mark Buitenhuis heeft Private en Online Banking als aandachtsgebied in de directie. Hij  richt zich voornamelijk op een soepele en succesvolle overgang van u als Hof Hoorneman klant naar Van Lanschot Kempen.  

Mark is 47 jaar en heeft afgelopen 20 jaar meerdere functies binnen Van Lanschot Kempen bekleed binnen Private Banking, Business Banking en Marketing. Mark is nu verantwoordelijk voor de kantoororganisatie van de Private Bank in Nederland. Hij is vanaf het eerste moment betrokken geweest bij de overname van Hof Hoorneman en kent hierdoor beide organisaties goed. Dit is belangrijk voor een soepele overgang van u als klant naar de nieuwe omgeving.  

Van Lanschot Kempen kijkt er naar uit om u aan boord te hebben en haar adviezen en diensten te kunnen aanbieden.  

Indien u naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen heeft, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

HH_nieuwe.directie

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`