04-03-2020, 18:06, LAATSTE UPDATE: 04-03-2020

Wijziging rentetarief

Per 5 maart 2020 wordt de rentevergoeding over de liquide middelen op de Hof Hoorneman Rekening aangepast van 0,10% naar 0,00% op jaarbasis. Boven een saldo van € 2.000.000 bedraagt de negatieve rente -0,50%. Bekijk hier de actuele rentetarieven

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`