27-10-2021, 09:10, LAATSTE UPDATE: 05-12-2021

Hof Hoorneman Fund Management N.V. maakt op 27 oktober 2021 als beheerder van Hof Hoorneman Houdstermaatschappijen de wijziging van de informatiememoranda van de Houdstermaatschappijen bekend, die in werking zal treden op 27 november 2021. De wijzigingen zijn opgenomen in het addendum van de informatiememoranda van de Hof Hoorneman Houdstermaatschappijen. Deze documenten zijn te vinden op de pagina ‘Houdstermaatschappijen’ in de documentenmap ‘Informatiememoranda’.

Informatiememoranda 

Wijziging informatiememoranda Hof Hoorneman Houdstermaatschappijen per 27 november 2021

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`