08-04-2020, 13:49, LAATSTE UPDATE: 17-04-2020

Wat kunnen beleggers in het Income Fund verwachten van de portefeuille?

Over de afgelopen weken hebben aandelen en obligaties een teleurstellend rendement laten zien. Vanaf de piek midden-februari zijn aandelen meer dan 30% onderuit gegaan. Ook high yield bonds, waar het Income Fund in opereert, lieten verliezen zien van meer dan 20%. Zelfs de meest veilige “investment grade” bedrijfsobligaties verloren meer dan 5% van hun waarde. Hoewel de koersen na het dieptepunt nog wat opliepen eind maart, is het belangrijk om deze bewegingen in perspectief te plaatsen.  

Hoe kunnen deze koersbewegingen verklaard worden?

De rendementen kunnen verklaard worden door vier ontwikkelingen:

 1. Het uitbreken van het coronavirus, waarbij pogingen van overheden om het virus in te dammen een aanzienlijk negatief effect hebben op de wereldeconomie.
 2. Een val van de olieprijs als gevolg van onenigheid tussen Saudi-Arabië en Rusland. Omdat Rusland niet akkoord ging met afspraken om de olieproductie in te perken heeft Saudi-Aribië besloten om de oliekraan volledig open te zetten. De resulterende lage olieprijs (laagste sinds 1990) leidt ertoe dat olieproductie in de VS en in Europa niet langer winstgevend is. Oliemaatschappijen hebben hun investeringen tot een minimum beperkt en orders worden afgezegd. De angst is dat een hele industrietak zal verdwijnen.
 3. Een toenemende focus van beleggers op risico in plaats van rendement. Waar beleggers begin februari vooral oog hadden voor de potentiële rendementen, daar hebben zij begin april vooral oog voor de potentiële risico’s. Beleggers eisen daarom een hoger rendement om bedrijven geld te lenen. Op 20 februari was de vergoeding van high yield obligaties minder dan 4%. Een maand later was dat bijna 9%.
 4. Het wegvallen van liquiditeit op het moment dat beleggers die juist zo nodig hebben. In normale omstandigheden is het vaak al lastig om obligaties te kopen of the verkopen. Als iedereen ‘door dezelfde deur’ naar buiten wil, dan is dat bij obligaties niet mogelijk. Zowel kopen als verkopen is op dit moment lastig.

Redenen om voorzichtig te zijn

 1. We weten niet hoe diep de recessie in Europa en de VS zal zijn. Voor bedrijven met (te) veel schuld kan een recessie fataal zijn. Over het algemeen zal het aantal faillissementen toenemen.
 2. We weten niet alles van het coronavirus. Wellicht kan het dodelijker of besmettelijker zijn dan verwacht. De samenleving kan langer ontwricht worden, met alle economische gevolgen vandien.

Redenen om optimistisch te zijn

 • Zowel overheden als centrale banken hebben ongekend rigoreuze steunmaatregelen aangekondigd. Enkele duizenden miljarden komen beschikbaar om de grootste pijn te verlichten. Het opkopen van obligaties kan een aanzet geven voor een beter functionerende obligatiemarkt.
 • Het lijkt erop dat de productie in China weer op gang komt. Hoewel de economie op 95% draait, is een enorme recessie in China van de baan.
 • Banken en verzekeraars staan er beter voor dan 12 jaar geleden. In 2008-2009 waren banken de zwakke schakel. Het lijkt er nu op dat zij dit keer een positieve hoofdrol gaan spelen.
 • Omdat de olieproductie ook voor Amerika belangrijk is zal Amerika grote druk gaan uitoefenen op Saudi-Arabië en Rusland om de productie te beperken. Dit kan een koerssprong in de olieprijs veroorzaken.
 • De verwachte rendementen voor obligaties zijn sterk opgelopen. Het couponrendement is op dit moment meer dan 7%. Bovendien handelen veel van de obligaties “onder par”. Dit wil zeggen dat deze obligaties bij aflossing 100 opleveren, maar nu op een koers handelen die daar fors onder ligt. De verwachting is dat het totale rendement (rente-inkomsten plus koersstijgingen) voor enkele jaren boven de 10% zal liggen.

Wat zijn de belangrijkste redenen voor ons om een obligatie te kopen?

Voordat we in een obligatie beleggen, hebben wij een wensenlijstje voor de betreffende obligatie:

 • Bedrijven geven schuld uit in landen met solide wetgeving en voldoende mogelijkheden om het recht van obligatiehouders te waarborgen. Wij hebben voorkeur voor het VK, de VS, Nederland, Duitsland, en voor Scandinavië. Landen als Italië of Griekenland laten wij links liggen.
 • Het bedrijf moet zelfs onder moeilijke economische omstandigheden de schuld en de rente kunnen (terug)betalen.
 • Wij zoeken naar een onderpand (bijvoorbeeld schepen of onroerend goed). In geval van faillissement zal het onderpand geld opleveren. Over het algemeen zullen de eigenaren (aandeelhouders) het onderpand willen behouden en zullen dus een faillissement willen voorkomen.
 • Wij zoeken naar obligaties waar wij “senior” zijn ten opzichte van andere schuldenaren. Als het bedrijf failliet gaat, dan krijgen wij als eerste ons geld terug.
 • Risico’s kunnen worden verminderd door bedrijven te selecteren die in meerdere landen actief zijn en meerdere bedrijfsonderdelen hebben.
 • Een aanvaardbaar verwacht rendement. Naast de rente op de lening wordt ook rekening gehouden met het potentieel van koersstijgingen.

Hoe is de portefeuille nu samengesteld?

De belangrijkste onderdelen van de portefeuille:

 • Ongeveer de helft van de portefeuille wordt belegd in obligaties van banken en verzekeraars.

Er zijn twee belangrijke thema’s in de portefeuille: 

 • CMS leningen. Banken en verzekeraars betalen een coupon die gekoppeld is aan de rente die landen (bijvoorbeeld Nederland) betalen met daarboven nog een geringe opslag. Deze leningen kunnen door veranderende regelgeving binnen enkele jaren niet meer gebruikt worden als kapitaalbuffer. De banken en verzekeraars zullen deze instrumenten willen terugkopen. Het rendement zal in dit scenario enkele tientallen procenten zijn.
 • Banken en verzekeraars met een bijzondere positie in de kapitaalstructuur. De obligaties zullen minder snel hun waarde verliezen in geval van faillissement.
 • Defensieve waarden: Deze bedrijven maken medicijnen, voeding, cosmetica of leveren essentiële diensten als kabel(internet). Wij schatten in dat de risico’s lager dan gemiddeld zijn.
 • Energie speelt ook een rol in de portefeuille (ongeveer 13%). Het herstel dat was begonnen sinds eind vorig jaar wordt volledig tenietgedaan door de huidige recessie en de lage olieprijs. Wij zijn minder enthousiast geworden over deze sector. De belangrijkste energie-thema’s zijn:
 • Olieproducenten die tegen een lage kostprijs de olie uit de grond kunnen halen. Door de lage kostprijs zullen deze olieproducenten langer kunnen overleven dan bedrijven met een veel hogere kostprijs.
 • Oil services bedrijven gaan een zware tijd tegemoet. Door afnemende investeringen door oliemaatschappijen zal de vraag sterk afnemen naar olie services. Het is twijfelachtig of deze bedrijven de crisis doorkomen zonder herstructurering. Omdat onze leningen veelal een onderpand hebben (een boorplatform of drijvende hotels) verwachten wij uiteindelijk nog wel een uitkering, bijvoorbeeld in de vorm van geld of aandelen.

Conclusie

Op de huidige koersen wordt 7% aan rente betaald. Potentiële koersstijgingen kunnen het verwacht jaarlijks rendement tot meer dan 10% brengen. De aanzienlijke onzekerheden over de wereldeconomie worden in onze ogen meer dan gecompenseerd door een bovengemiddeld verwacht rendement. 

Najib Nakad – Directeur Beleggen
Robert van den Baselaar - Portfoliomanager

Dit artikel verwoordt de inzichten van Hof Hoorneman Bankiers. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico’s van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Obligatie
2021-07-09 13:47:58

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`