09-11-2020, 11:05, LAATSTE UPDATE: 12-01-2021

Positieve geluiden uit China en toch een bank in de portefeuille

Value Fund, oktober 2020

Banken verkeren door de coronacrisis in zwaar weer. Toch werd in het Hof Hoorneman Value Fund in oktober een bank aan de portefeuille toegevoegd.

China trekt de kar in het Value Fund. COVID-19 is succesvol beteugeld en de orderboeken lopen weer vol, vooral in de textielindustrie en bij de toeleveranciers aan de auto-industrie. De koers van het belang in Minth profiteerde ook van het herstel en ging omhoog. Wij hebben daarom besloten winst te nemen op het deel dat tijdens de crisis was bijgekocht.    

De opbrengst is herbelegd door de posities in Shui On en Yuexiu Transport te verhogen. “De daling van Shui On doet geen recht aan de kwaliteit van zijn vastgoedportefeuille”, analyseert fondsbeheerder Mark Kwakkenbos. “De tolwegen van Yuexiu laten op hun beurt een sterke verbetering zien, terwijl de koers nog achterblijft.”

In de financiële sector onderstrepen de kwartaalcijfers van Metro Bank andermaal de impact van de crisis en de rentestanden op het leningenboek en de verdiencapaciteit. Vanwege het gestegen risico is de obligatie verkocht. Met de opbrengst is de aandelenpositie in Aegon vergroot.

Nieuw in het fonds is het Belgische KBC Group. “KBC is één van de beter gekapitaliseerde banken in Europa en heeft voorzieningen getroffen op basis van conservatieve aannames” zegt Najib Nakad. “Het is onze verwachting dat KBC als één van de eerste banken in Europa weer dividend zal gaan betalen.”

Het Value Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt wereldwijd in bedrijven die volgens onze analyse onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld. In de maand oktober 2020 boekte het een rendement van -1,7%, waardoor het rendement YTD uitkomt op -16%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Value Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`