08-07-2020, 11:12, LAATSTE UPDATE: 13-08-2020

Value Fund sorteert voor op herstel toerismesector

Het Hof Hoorneman Value Fund boekte in het tweede kwartaal van 2020 een rendement van 15,8%. Daarmee komt het rendement YTD uit op -18,1%.

Transacties binnen het Value Fund waren de afgelopen maanden grotendeels gericht op het afbouwen van blootstelling aan meer cyclische industrieën, zoals de oliesector. “De vraaguitval en het overaanbod in deze sector leidt tot een blijvende druk op de olieprijs”, vertelt fondsbeheerder Najib Nakad. “Oliemaatschappijen verlagen hun investeringen, wat grote uitdagingen oplevert voor toeleveranciers aan deze industrie.” Nakad voorziet dat veel bedrijven hun balans zullen moeten herstructureren en met lagere schuldniveaus moeten gaan opereren. De posities in IPCO en Bluewater zijn om die reden verkocht.

Profiteren van herstel toerisme

Om te profiteren van toekomstig herstel van de toerismesector werden aandelen aangekocht in Booking Holdings en een obligatie van cruisemaatschappij Carnival. Carnival heeft veel last van de maatregelen tegen het coronavirus. Om de balans te versterken, gaf het bedrijf nieuwe aandelen uit, alsmede een lening met een omvang van 4 miljard dollar. Nakad is te spreken over de aantrekkelijke coupon (11,5 procent) en de dekking van de lening; de schepen van Carnival vertegenwoordigen een boekwaarde van maar liefst 28 miljard dollar.

Booking Holdings beschikt naast een sterke marktpositie over een gezonde balans en een kostenbasis die grotendeels variabel is; volgens Nakad een mooie uitgangspositie ‘om de crisis te overleven en daarna zijn positie te versterken’. Nadat de koers met 30 procent steeg na aankoop en daarmee nog maar 10% onder de koers van het begin van het jaar handelde, is besloten winst te nemen en de opbrengsten te herbeleggen in andere ondernemingen die de komende periode eveneens kunnen profiteren van het herstel.  

Een voorbeeld daarvan is Compass Group. Deze cateraar exploiteert kantines bij allerlei organisaties en is midscheeps geraakt door de lockdowns. Toch prijst de huidige koers – ruim 40 procent lager als gevolg van de coronacrisis – naar de mening van mede-fondsbeheerder Mark Kwakkenbos te veel onzekerheid in.  

Uitgifte van aandelen

“In voorgaande jaren heeft Compass altijd een solide groei en een degelijke marge laten zien”, analyseert Kwakkenbos. “Door haar schaal heeft Compass een grote inkoopkracht en kan ze haar klanten een aantrekkelijke prijs bieden.”  

Compass beschikte daarnaast ook over een degelijke balans. Maar door het abrupt wegvallen van de omzet en de wisselende vooruitzichten omtrent de heropening van de wereldeconomie besloot het bedrijf liquiditeit aan te trekken, onder meer door een uitgifte van aandelen. “Daarmee kan Compass de huidige omstandigheden een aantal jaar uitzingen. Zodra de maatschappij en economie weer opengesteld worden zal Compass profiteren.”  

Tegen het einde van het kwartaal werd bekendgemaakt dat Tianneng Power de batterijendivisie wil laten noteren aan de Shanghai Stock Exchange. Deze separate notering gaf de doorslag om de onderwaardering in het aandeel Tianneng op te heffen. Nadat de koers was opgelopen naar aanleiding van het nieuws, werd besloten om een deel van de winst te verzilveren.

Het Value Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management NV, belegt wereldwijd in bedrijven die volgens onze analyse onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld. 

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Value Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`