09-10-2021, 10:00, LAATSTE UPDATE: 15-10-2021

Uitstel van samenvoeging en uitstel van beëindiging beursnotering Hof Hoorneman Value Fund

Tijdens de algemene vergadering van Hof Hoorneman Investment Funds N.V. (de "Vennootschap"), gehouden op 26 mei 2021, hebben de aandeelhouders van de Vennootschap besloten Hof Hoorneman Value Fund (het "Fonds") (ISIN NL0009864461) samen te voegen met Kempen (Lux) Global Value Fund Klasse BN (subfonds van Kempen International Funds SICAV, ISIN LU1813857668) (de “Samenvoeging”) per een nader vast te stellen datum. Op 3 september 2021 heeft de beheerder van de Vennootschap, Hof Hoorneman Fund Management N.V. ("HHFM") aangekondigd voornemens te zijn de Samenvoeging per 19 oktober 2021 te effectueren en de notering van de aandelen in het Fonds aan Euronext Amsterdam by NYSE Euronext per diezelfde datum te beëindigen, tenzij HHFM naar aanleiding van bijzondere omstandigheden zou vaststellen dat de Samenvoeging in het belang van de aandeelhouders in het Fonds verplaatst zou moeten worden.

HHFM heeft nu vastgesteld dat het, vanwege een  tijdelijk niet-verhandelbare positie vanhet Fonds, in het belang van de aandeelhouders in het Fonds is om de Samenvoeging uit te stellen tot een nader vast te stellen datum. HHFM heeft Euronext Amsterdam daarom verzocht de notering van de aandelen in het Fonds niet te beëindigen met ingang van 19 oktober 2021. De opschorting van de handel van aandelen in het Fonds per 11 oktober 2021 zal eveneens geen doorgang vinden. 

HHFM zal aandeelhouders in het Fonds informeren zodra een nieuwe datum voor de Samenvoeging en beëindiging van de notering van de aandelen in het Fonds is vastgesteld. De AFM is van het uitstel van de Samenvoeging op de hoogte gebracht. 

Gouda, 9 oktober 2021

Hof Hoorneman Fund Management N.V.

Uitstel van samenvoeging en uitstel van beëindiging beursnotering Hof Hoorneman Value Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`