11-03-2021, 14:17, LAATSTE UPDATE: 19-04-2021

Toelichting op het besluit tot wijziging van het prospectus van Hof Hoorneman Investment Funds NV

Op 11 maart 2021 heeft Hof Hoorneman Fund Management NV als beheerder van Hof Hoorneman Investment Funds NV kennis gegeven van haar voornemen om het prospectus van Hof Hoorneman Investment Funds NV te wijzigen.

Toelichting

Basisprospectus HHIF incl. addendum

De aanvullende prospectussen van de subfondsen incl. addendum kunt u vinden onder:

documenten

Het volledige prospectus zal per 12 april 2021 in definitieve vorm op de website van Hof Hoorneman Fund Management NV beschikbaar zijn.

Toelichting wijziging Prospectus HHIF

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`