28-05-2021, 08:57, LAATSTE UPDATE: 28-05-2021

Toelichting op de wijziging van de informatiememoranda van de Houdstermaatschappijen

Hof Hoorneman Fund Management N.V. maakt hierbij als beheerder van Hof Hoorneman Houdstermaatschappijen de wijziging van de informatiememoranda van de Houdstermaatschappijen bekend, met ingang van 1 juli 2021. De wijziging is verwerkt in de informatiememoranda van de Hof Hoorneman Houdstermaatschappijen. Deze documenten zijn te vinden op de pagina ‘Houdstermaatschappijen’ in de documentenmap ‘Informatiememoranda’.

Informatiememoranda

Toelichting

 

 

 

Houdstermaatschappijen

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`